Login

Hydrotheek

Record nummer 2289213
Titel Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit
toon extra info.
samenstelling Dick Melman, Erik Kleyheeg, Tim Visser, Ernst Oosterveld, Maja Roodbergen, Wolf Teunissen, Thalisa Slier
Auteur(s) Melman, Dick (compiler) ; Kleyheeg, Erik (compiler) ; Visser, Tim (compiler) ; Oosterveld, Ernst (compiler) ; Roodbergen, Maja (compiler) ; Teunissen, Wolf (compiler) ; Slier, Thalisa (compiler)
Uitgever Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 1 online resource (PDF, 54 pages) illustrations
Annotatie(s) Report 2020/OBN232-CU
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Aansluitend op de in eerder onderzoek vastgestelde aantrekkelijkheid van greppelplasdrassen voor weidevogels, is onderzocht of deze plasdrassen ook een effect hebben op de overleving van kievitskuikens tot vliegvlug. In drie weidevogelrijke gebieden (Alblasserwaard, Eemland en Fries/Gronings grensgebied) zijn circa 10 gezinnen met greppel-plasdras en 10 zonder plasdras vergeleken, waarbij per gezin de moeder en één of twee kuikens waren gezenderd. Anders dan verwacht kon geen effect op de overleving van kievitkuikens worden aangetoond. Het voorjaar was koud en droog, de predatiedruk groot, mogelijk is dit van invloed geweest. Opvallend was de overall matige conditie van zowel kuikens als adulte vrouwtjes, hetgeen indiceert dat er voor de kievit een generiek probleem is, waar plasdrassen in de huidige vorm geen verbetering in brengen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de greppel-plasdrassen een te geringe invloed op de gewasgroei hadden (te weinig groeionderdrukking) en daarmee onvoldoende habitatverbetering opleveren voor kieviten. Additioneel is verkend of greppel-plasdrassen de emissie van broeikasgasemissies kunnen beperken. Dit blijkt niet of nauwelijks aan de orde te zijn. Op de plasdras zelf mag enige verlaging van emissie worden verwacht, maar op gebiedsniveau niet, omdat plasdrassen slechts op een beperkt deel van weidevogelgebieden betrekking hebben.
Betrokken instanties WUR
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.