Login

Hydrotheek

Record nummer 2291381
Titel Verkenning monitor MVI waterschappen : op weg naar sturen op het MVI-effect
toon extra info.
E. de Valk (auteur), E. Dekker (auteur), A. van Bruggen (auteur), M.C. Zijp (auteur)
Auteur(s) Valk, E. de ; Dekker, E. ; Bruggen, A. van ; Zijp, M.C.
Uitgever Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 1 online resource (PDF, 67 pages) diagrams
Titel van reeks RIVM briefrapport (2020-0062)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een werkwijze om producten en diensten in te kopen die het milieu zo min mogelijk belasten en zo veel mogelijk positief maatschappelijk effect hebben. Om inzicht te krijgen in het effect van MVI moet deze meerwaarde voor mens en milieu worden gemeten en bijgehouden. Dit maakt het voor aanbestedende diensten mogelijk om op duurzaamheidsdoelen te sturen en MVI beter te gebruiken. De waterschappen meten sinds 2009 in hun Klimaatmonitor de effecten van veel bedrijfsprocessen, maar nog niet van inkoop en aanbesteding. Daarom heeft het RIVM verkend hoe waterschappen MVI kunnen monitoren en meten. Zeven waterschappen hebben hier enthousiast en betrokken aan meegewerkt. Het RIVM heeft hun ervaringen gebruikt om de Unie van Waterschappen aanbevelingen te geven voor een monitor MVI die alle waterschappen kunnen gebruiken. Bekeken is of het gebruik van MVI effect heeft gehad bij aanbestedingen in de productgroepen waterbouwkundige werken, slibtransport en afvalinzameling en -verwerking.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Unie van Waterschappen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.