Login

Hydrotheek

Record nummer 2293463
Titel Monitoringsplan Ecologische Effecten Thermische Energie Oppervlaktewater : uitgevoerd onder WarmingUp
Auteur(s) Wortelboer, R. ; Harezlak, V.
Uitgever [Delft] : Deltares
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 40 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport is een product van het onderzoeksprogramma WarmingUp. WarmingUp heeft als doel de grootschalige toepassing van warmtenetten mogelijk te maken zodat warmtenetten substantieel kunnen bijdragen aan de energietransitie. Een van de mogelijke bronnen van warmtenetten is aquathermie: warmte onttrokken aan afval-, drink- of oppervlaktewater. De onttrekking van warmte aan oppervlaktewater en het daarna weer lozen van het koudere water wordt ook wel Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) genoemd. Momenteel is er nog weinig bekend over het effect van koudelozingen op het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren. Door de kennis te vergroten, kunnen ecologische randvoorwaarden beter in beeld gebracht worden en kan voorkomen worden dat kennisgebrek een showstopper voor TEO wordt. Het doel van dit rapport is het voorzien in een monitoringsplan van koudelozingen: wat te monitoren om effecten van TEO op het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren in beeld te brengen?
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.