Login

Hydrotheek

Record nummer 287686
Titel Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen
toon extra info.
[door J. Riemsdijk van Eldik]
Auteur(s) Riemsdijk van Eldik, J.
Uitgever Delft : Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
Jaar van uitgave 1988
Pagina's 2 dl.
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) dijken / handleidingen / onderhoud / bescherming / oeverbescherming van rivieren
Rubrieken Waterbouwkunde
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de leidraad wordt een methode behandeld voor het selecteren van bekledingsmaterialen voor dijken en oevers. Eisen worden geformuleerd die in het algemeen aan bekledingsmaterialen kunnen worden gesteld. Uit deze eisen worden criteria afgeleid. Op basis van de locale situatie en randvoorwaarden ter plaatse van het betreffende dijkvak kan de gebruiker hiermee relevante criteria selecteren, waaraan de te beoordelen materialen worden getoetst. Door ook de kosten van aanleg en onderhoud in de beoordeling te betrekken kan zowel op kwalitatieve als economische basis een weloverwogen beslissing worden genomen ten aanzien van het toe te passen materiaal. Als hulpmiddel voor de gebruiker worden in de leidraad de toepassingsbeperkingen van de meest gangbare materialen gegeven. In deel II wordt per dijktype en zone aangegeven in welke mate een materiaal toegepast kan worden. Ter verduidelijking worden tenslotte enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Deze leidraad is vooral bedoeld voor technici die direct betrokken zijn bij het ontwerpen of bij het onderhoudsbeleid van dijken of oevers.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.