Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Fosfaatverwijdering zonder chemicaliën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhoeven, C. \ Blom, J. \ 2007
In het Nederlandse oppervlaktewater is het fosfaatgehalte vrijwel overal de beperkende factor voor de groei van algen. Een te hoog fosfaatgehalte vormt ook het knelpunt voor het bereiken van een goede waterkwaliteit in het nieuwe watersysteem van Lei ...
help
Zuiveringsfilter verwijdert fosfaat zonder chemicaliën \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Verhoeven, C.A. \ Blom, J. \ 2008
Voor de Vinex-locatie Leidsche Rijn streeft de gemeente Utrecht naar helder oppervlaktewater. Het watersysteem heeft een oppervlak van ongeveer 200 ha. De watergangen hebben een gezamenlijke lengte van 80 km. Algenbloei in het watersysteem wordt voor ...
help
Haarlemmermeer: doorspoelen of verzilten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witjes, T. \ Clevering, O. \ Blom, R. \ 2008
De gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen de ruimtelijke ontwikkeling in de Haarlemmermeerpolder inzetten om zoveel mogelijk een duurzaam watersysteem na te streven. Het verminderen van de hoeveelheid doorspoelwater is h ...
help
Mogelijkheden voor winning van duurzame energie in de waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Blom, J. \ Sukkar, R. \ 2010
Productie en distributie van drinkwater en inzameling en zuivering van afvalwater zijn onmogelijk zonder energie. Vanuit het streven naar meer duurzaamheid bestaat sinds kort veel aandacht voor het terugbrengen van het gebruik van energie in de water ...
help
Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Laak, G. de \ Houben, B. \ Reiniers, K. \ Zonneveld, G. van \ Blom, E. \ Breukelaar, A. \ Winter, E. \ Vis, H. \ 2015
De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van ...
help
Calibration of three resuspension - sedimentation models \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Blom, G. \ Aalderink, R.H. \ 1998
help
Dilution of riverine heavy metal input concentrations by suspension of sediments and algal growth in the IJsselmeer \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Winkels, H.J. \ Blom, G. \ Kroonenberg, S.B. \ Lijklema, L. \ 1998
help
The effect of flooding on the recruitment of reed marsh and tall forb plant species \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
help
Can tree seedlings survive increased flood levels of rivers? \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
Siebel, H.N. \ Wijk, M. van \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
help
Modelling sediment accumulation and dispersion of contaminants in lake IJsselmeer (The Netherlands) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Blom, G. \ Winkels, H.J. \ 1998
help
Principes en resultaten beproevingsmetingen van het tegenstroom-beluchtingsprocédé \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blom, P.H.M. \ 1978
help
Inzicht in efficiëntie van warmtapwater bereiding voor diversiteit aan huishoudens \ H2O online [Artikel]
Moerman, A. \ Blokker, M. \ Blom, E. van der \ Veelen, I. van \ 2016
Aan het einde van de twintigste eeuw werd het energieverbruik van huishoudens voornamelijk bepaald door de verwarming van het huis. Door betere isolatie van (nieuwbouw)woningen neemt het relatieve aandeel van energie voor warm kraanwater (warmtapwate ...
help
Modeling underwater light climate in relation to sedimentation, resuspension, water quality and autotrophic growth \ Hydrobiologia [Artikel]
Duin, E.H.S. van \ Blom, G. \ Los, F.J. \ 2001
help
Vertical sorting in bed forms: flume experiments with a natural and a trimodal sediment mixture \ Water resources research [Artikel]
Blom, A. \ Ribberink, J.S. \ Vriend, H.J. de \ 2003
Two sets of flume experiments were conducted to examine grain size selective transport and vertical sorting in conditions with migrating bed forms and bed load transport. In the two sets of experiments the authors used a sediment mixture from the riv ...
help
Ecotechnologie als integrale oplossing voor waterproblemen : koppeling van ruimtelijke ordening en natuurbeheer aan waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Otte, A. \ Schomaker, T. \ Blom, J. \ Wilde, A. de \ 2004
De toepassing van ecotechnologie in de watersector sluit goed aan bij de belangrijkste thema’s van dit moment in het waterbeheer in Nederland. Met ecotechnologie kunnen meerdere milieu- en natuurdoelen tegelijk worden bediend. Door synergie van effec ...
help
De effecten van waterberging op natuur en landbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blom, E. \ Bijkerk, W. \ Boer, N. de \ 2003
De Stuurgroep Water 2000+ heeft naar aanleiding van de wateroverlast van 1998 onderzoek laten uitvoeren naar de waterhuishouding in Groningen en noord-Drenthe). Hieruit blijkt dat hoge waterstanden veel vaker voorkomen dan eerder berekend was (kans o ...
help
Bereiding van industriewater uit rwzi-effluent [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blom, J. \ Vos, T. \ Krooneman, J. \ Ham, A. van der \ 2003
Effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties is door de kwaliteitsverbetering in de afgelopen tien jaar steeds meer een grondstof en steeds minder een afvalstof geworden. Met name in droge gebieden is het effluent van een moderne rwzi te waardevol o ...
help
Grootschalige proef met helofytenfilter in Leidsche Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhoeven, C. \ Burger, M. de \ Blom, J. \ 2004
In de Vinex locatie Leidsche Rijn is besloten een verticaal doorstromend helofytenfilter van ongeveer 6,3 hectare aan te leggen. De aanleg is gepland in 2007. Dit verticale type behoeft vooronderzoek (dat ondertussen klaar is) en de volgende stap is ...
help
Recruitment limitation along disturbance gradients in river floodplains \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Eck, W.H.J.M. van \ Steeg, H.M. van de \ Blom, C.W.P.M. \ 2005
Along river floodplains lower distribution limits of plant species seem largely determined by their tolerance to rarely occurring floods in the growing season. Such distribution patterns remain fixed for many years suggesting additional effects of wi ...
help
Hoe staat het met het beheer van drinkwatervoorzieningen in de Derde Wereld? : op weg naar Kyoto \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blom, J. \ 2003
Tijdens het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag (maart 2000) werd de aanbeveling gedaan om het bedrijfsleven meer in te schakelen bij de drinkwatervoorziening en het waterbeheer, het zogenaamde public-private partnership (PPP). Het Derde Wereld Wat ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.