Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger : een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking [Boek]
Blom, J. \ 2007
Naast het klassiek versterken van de waterkeringen om de toegenomen belasting te compenseren kan ook gedacht worden aan andere oplossingsrichtingen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen oplossingen die alleen de sterkte van de dijken verhogen, ...
help
Water - een kostbaar goed : de Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken [Boek]
Blom, E. \ 2010
Zoet water is kostbaar: het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, maar slechts 3% daarvan is zoet. Nederlanders gebruiken per jaar bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger. Nederland is afhankelijk van de import van vele produc ...
help
Proefneming verticaal doorstroomd helofytenfilter : tussentijdse evaluatie [Boek]
Blom, J.J. \ 2006
Op de VINEX-locatie Leidsche Rijn zal een oppervlaktewatersysteem worden gerealiseerd waarmee een goede visuele en ecologische waterkwaliteit wordt nagestreefd. Er wordt onder meer uitgegaan van een flexibel peilbeheer en een minimale inlaat van gebi ...
help
Verkenning welvaartseffecten STRONG : maatschappelijke kosten en baten van scenario’s [Boek]
Blom, Martijn \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Croezen, Harry \ 2016
In de verkenning welvaartseffecten (voorheen MKBA) zijn de welvaartseffecten verkend van verschillende ondergrondfuncties. De verkenning heeft plaatsgevonden op basis van een analyse van ‘standaardtoepassingen’ van de verschillende ondergrondfuncties ...
help
Vertical flow reed bed Leidsche Rijn: first results of the full scale pilot plant investigation [Boek]
Blom, J.J. \ Verhoeven, C.A. \ [ca. 2007]
In Leidsche Rijn, the largest new development project in the Netherlands, the target for the water system is achieving clean and clear surface water. This means a transparency of at least 1 meter. The phosphorus concentration in the surface water mus ...
help
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op RWZI's [Boek]
Blom, Johan \ Bulk, Joost van den \ Brouwer, Harry \ Duine, Arnaud \ 2017
Deze studie betreft een verkenning naar de winning van humuszuren uit afvalwater met aandacht voor de kwaliteit van de humuszuren, de technologie om humuszuren te produceren en de verschillende stromen voor terugwinning. Aan de hand van analyses is d ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 : zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Blom, Wim \ 2018
De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Denk daarbij aan het versterken van de concurrentiekracht van sted ...
help
Clean en green in de Nederlandse economie : economische omvang en groeikansen [Boek]
Blom, M.J. \ 2013
Cleantech is pas de afgelopen decennia tot ontwikkeling gekomen in Nederland. Daarmee is het, in vergelijking met klassieke bedrijfstakken als de chemische industrie, basismetaal en transport, een jonge sector. De cleantechsector is op dit moment goe ...
help
Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
help
Opgaven voor stedelijk onwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord [Boek]
Blom, G.E. \ Jonkhof, J.F \ Snep, R.P.H. \ 2002
In Opgaven voor stedelijk ontwerp, bouwstenen stadswater en stadsnatuur voor Almere-Poort noord heeft Alterra samen met de gemeente Almere geprobeerd de ambities voor stadswater en stadsnatuur die in het structuurplan Almere-Poort staan tot ontwerpop ...
help
Nitrogen pollution of ground water related to animal husbandry in The Netherlands [Boek]
Blom, G. \ 1993
help
Afkoppelen in Delfland en Schieland : studie naar de mogelijkheden, effecten en belangen [Boek]
Jong, S.P. de \ Oosthof, J. \ Kluck \ Tjallingii, S.P. \ Blom, G.E. \ 2001
De "American Society of Civil Engineers" (ASCE, 1998) geeft de volgende invulling van duurzaamheid voor waterbeheer: "Sustainable water resource systems are those designed and managed to fully contribute to the objectives of society, now and in the f ...
help
Een methode om verlagingen van het freatisch vlak ten gevolge van een grondwateronttrekking te voorspellen in een gebied met vrije afwatering (Drenthe) [Boek]
Blom, J. \ 1973
Een van de belangrijkste aspecten van geohydrologische studies betreft het op juiste wijze berekenen van de te verwachten potentiaalverlagingen van het grondwater in de verschillende watervoerende pakketten ten gevolge van een ingreep in de bestaande ...
help
Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam : beleidsadvies van ARCADIS aan gemeente Rotterdam [Boek]
Siepman, E. \ Blom, U. \ 2012
Het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘adaptieve strategieën in het buitendijkse gebied van Rotterdam’ richt zich op de vraag met welke lokale maatregelen de kwetsbaarheid voor hoogwater kan worden verminderd. Het doel van dit deel-rapport is het uitbren ...
help
De mogelijkheden van ecohydrologische modellering van de vegetatieontwikkeling in de zuidrand van het noordelijk Deltabekken [Boek]
Rijt, C.W.C.J. van de \ Steeg, H.M. van de \ Blom, C.W.P.M. \ 1990
help
Natuurdroom 2050 Noord Holland [Boek]
Blom, E. \ Helmer, J. \ Teunissen, T. \ 2018
ARK Natuurontwikkeling is gevraagd om een ‘natuurdroom’ te ontwikkelen voor het jaar 2050. Het natuurnetwerk in Noord-Holland stamt uit 1990. De basisgedachte onder het netwerk is ongewijzigd belangrijk. Behalve het realiseren van het netwerk, en het ...
help
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen [Boek]
Mors, Aniek ter \ Reitsma, Berend \ Blom, Johan \ 2018
Deze leidraad moet technologen helpen om bij incidenten/-calamiteiten snel adequate maatregelen te treffen om negatieve effecten op de oppervlaktewater-kwaliteit en leefomgeving en schade aan de zuiveringswerken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel t ...
help
Integrale verkenning benedenrivieren - Van onderzoek naar advies [Boek]
Blom, G. \ Werkgroep Waterloopkunde, Gebruik en Inrichting \ 2001
Integrale verkenning benedenrivieren
help
Integrale verkenning benedenrivieren - Communicatie en waterloopkundige notities [Boek]
Blom, G. \ Spijk, A. van \ Werkgroep Waterloopkunde, Gebruik en Inrichting \ 2001
Integrale verkenning benedenrivieren
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.