Login

Hydrotheek

help
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op RWZI's [Boek]
Blom, Johan \ Bulk, Joost van den \ Brouwer, Harry \ Duine, Arnaud \ 2017
Deze studie betreft een verkenning naar de winning van humuszuren uit afvalwater met aandacht voor de kwaliteit van de humuszuren, de technologie om humuszuren te produceren en de verschillende stromen voor terugwinning. Aan de hand van analyses is d ...
help
Afkoppelen in Delfland en Schieland : studie naar de mogelijkheden, effecten en belangen [Boek]
Jong, S.P. de \ Oosthof, J. \ Kluck \ Tjallingii, S.P. \ Blom, G.E. \ 2001
De "American Society of Civil Engineers" (ASCE, 1998) geeft de volgende invulling van duurzaamheid voor waterbeheer: "Sustainable water resource systems are those designed and managed to fully contribute to the objectives of society, now and in the f ...
help
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen [Boek]
Mors, Aniek ter \ Reitsma, Berend \ Blom, Johan \ 2018
Deze leidraad moet technologen helpen om bij incidenten/-calamiteiten snel adequate maatregelen te treffen om negatieve effecten op de oppervlaktewater-kwaliteit en leefomgeving en schade aan de zuiveringswerken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel t ...
help
Energie in de waterketen [Boek]
Blom, J.J. \ 2010
Waterschappen werken op dit ogenblik hard aan een efficiënte en duurzame energiehuishouding. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-3) en het Klimaatakkoord. Het doel is om zo min mogelijk fossiele brandstof t ...
help
Discovering the potential of a Capacitive Moving Bed Microbial Fuel Cell [Studentenverslag]
Blom, W. \ 2017
Domestic wastewater contains a biodegradable organic fraction that can be used as a resource for the generation of renewable energy. A promising new technology that can convert this organic fraction directly into electricity while also treating the w ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.