Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 : zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte [Boek]
  Kuiper, Rienk \ Blom, Wim \ 2018
  De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Denk daarbij aan het versterken van de concurrentiekracht van sted ...
  help
  Natuurdroom 2050 Noord Holland [Boek]
  Blom, E. \ Helmer, J. \ Teunissen, T. \ 2018
  ARK Natuurontwikkeling is gevraagd om een ‘natuurdroom’ te ontwikkelen voor het jaar 2050. Het natuurnetwerk in Noord-Holland stamt uit 1990. De basisgedachte onder het netwerk is ongewijzigd belangrijk. Behalve het realiseren van het netwerk, en het ...
  help
  Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen [Boek]
  Mors, Aniek ter \ Reitsma, Berend \ Blom, Johan \ 2018
  Deze leidraad moet technologen helpen om bij incidenten/-calamiteiten snel adequate maatregelen te treffen om negatieve effecten op de oppervlaktewater-kwaliteit en leefomgeving en schade aan de zuiveringswerken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel t ...
  help
  Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op RWZI's [Boek]
  Blom, Johan \ Bulk, Joost van den \ Brouwer, Harry \ Duine, Arnaud \ 2017
  Deze studie betreft een verkenning naar de winning van humuszuren uit afvalwater met aandacht voor de kwaliteit van de humuszuren, de technologie om humuszuren te produceren en de verschillende stromen voor terugwinning. Aan de hand van analyses is d ...
  help
  Discovering the potential of a Capacitive Moving Bed Microbial Fuel Cell [Studentenverslag]
  Blom, W. \ 2017
  Domestic wastewater contains a biodegradable organic fraction that can be used as a resource for the generation of renewable energy. A promising new technology that can convert this organic fraction directly into electricity while also treating the w ...
  help
  Verkenning welvaartseffecten STRONG : maatschappelijke kosten en baten van scenario’s [Boek]
  Blom, Martijn \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Croezen, Harry \ 2016
  In de verkenning welvaartseffecten (voorheen MKBA) zijn de welvaartseffecten verkend van verschillende ondergrondfuncties. De verkenning heeft plaatsgevonden op basis van een analyse van ‘standaardtoepassingen’ van de verschillende ondergrondfuncties ...
  help
  Inzicht in efficiëntie van warmtapwater bereiding voor diversiteit aan huishoudens \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Blokker, M. \ Blom, E. van der \ Veelen, I. van \ 2016
  Aan het einde van de twintigste eeuw werd het energieverbruik van huishoudens voornamelijk bepaald door de verwarming van het huis. Door betere isolatie van (nieuwbouw)woningen neemt het relatieve aandeel van energie voor warm kraanwater (warmtapwate ...
  help
  Omvang en overleving van schubvis bijvangst in fuikenvisserij nabij kunstwerken [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Chun, C. \ Blom, E. \ Schram, E. \ Graaf, M. de \ Winter, H.V. \ 2016
  Deze rapportage geeft een schatting van de omvang van de bijvangst in de beroepsvisserij nabij kunstwerken op basis van fuikvangsten en diverse interviews. Daarnaast is er een experiment uitgevoerd waarbij er gekeken is naar de overleving van schubvi ...
  help
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Brevé, N. \ Laak, G. de \ Houben, B. \ Reiniers, K. \ Zonneveld, G. van \ Blom, E. \ Breukelaar, A. \ Winter, E. \ Vis, H. \ 2015
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van ...
  help
  Verdienmodellen gebieds-gericht grondwaterbeheer : praktijkwijzer [Boek]
  Blom, M.J. \ Koopman, M. \ Veld, M, in 't \ 2014
  In deze praktijkwijzer laten we zien dat er verdienmodellen zijn om tot een duurzame financiering van GGB te komen. Van simpele verdienmodellen tot meer complexere vormen, om maatschappelijke baten te realiseren bij verschillende private partijen.
  help
  Milieuprestatie 2013 : beheren afvalwaterketen / Waterschap De Dommel \ Milieuprestatie ... : beheren afvalwaterketen [Jaarverslag]
  Blom, B \ 2014
  Het voorliggende jaarverslag gaat in op interne processen van acht rioolwaterzuiveringsinstallaties en één slibverwerkingsinstallatie, waarbij de milieubelasting waterschapsbreed wordt toegelicht. Na algemene informatie over de afvalwaterketen bij Wa ...
  help
  Clean en green in de Nederlandse economie : economische omvang en groeikansen [Boek]
  Blom, M.J. \ 2013
  Cleantech is pas de afgelopen decennia tot ontwikkeling gekomen in Nederland. Daarmee is het, in vergelijking met klassieke bedrijfstakken als de chemische industrie, basismetaal en transport, een jonge sector. De cleantechsector is op dit moment goe ...
  help
  Model-based evaluation of ecological bank design and management in the scope of the European Water Framework Directive \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Everaert, G. \ Pauwels, I.S. \ Boets, P. \ Verduin, E. \ Haye, M.A.A. de la \ Blom, C. \ Goethals, P.L.M. \ 2013
  In the scope of the European Water Framework Directive (WFD) river restoration has received increased attention. By restoring the physical habitat it is expected that the natural dynamics of the aquatic system improve and thus the good ecological sta ...
  help
  Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam : beleidsadvies van ARCADIS aan gemeente Rotterdam [Boek]
  Siepman, E. \ Blom, U. \ 2012
  Het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘adaptieve strategieën in het buitendijkse gebied van Rotterdam’ richt zich op de vraag met welke lokale maatregelen de kwetsbaarheid voor hoogwater kan worden verminderd. Het doel van dit deel-rapport is het uitbren ...
  help
  Terra incognita: economische waarde van de bodem : onderzoek brengt mogelijke baten in beeld [dossier nieuw bodembeleid] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Blom, M.J. \ Veld, M. in 't \ 2012
  Duurzaam bodembeheer kan over een periode van vijftig jaar 18 tot 29 miljard euro opleveren, bijvoorbeeld door het voorkomen van schade aan gebouwen en infrastructuur door waterover- of onderlast. Het is een van de voorbeelden van recent onderzoek na ...
  help
  Waterschap Veluwe en DHV dragen samen de risico's van Nereda \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tilkema, D.J. \ Blom, P. \ Gool, H. van \ Onderdelinden, G. \ 2012
  's Werelds eerste huishoudelijke Nereda-praktijkinstallatie in Epe is aanzienlijk goedkoper dan het conventioneel actief slibproces. De betrokken partijen besparen op zowel de investeringskosten als de operationele kosten door onder meer veel minder ...
  help
  Emissiereductie vanuit puntbronnen blijkt kansrijk in Wetterlânnen [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lont, C. \ Blom, J. \ Brummelman, H. \ Claassen, T.H.L. \ 2012
  In 2008 stelden de gemeente Tytsjerksteradiel en Wetterskip Fryslân samen het waterplan van de gemeente op. Voor verschillende wateraspecten werden ambities vastgesteld. Voor waterkwaliteit was de ambitie hoog. Investeren, maar wel in kosteneff ectie ...
  help
  Nutriëntenvrachten uit polders onderschat [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Claassen, T.H.L. \ Meijer, I. \ Blom, J. \ 2012
  Eutrofiëring van het oppervlaktewater, met name in meren en plassen, vormt nog steeds een belangrijk knelpunt voor de waterkwaliteit en daarmee voor het behalen van gestelde KRW-doelen. Hoewel de aanpak van puntbronnen tot een grote vermindering van ...
  help
  Duurzaam waterbeheer (2).... vooral een kwestie van praktische wijsheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Blom, J. \ Geldof, G. \ 2012
  In H20 nr. 21 van 28 oktober 2011 gaven Gert Koot en Bjartur Swart een aanzet voor een discussie over definiëring van duurzaam waterbeheer. Zij constateerden dat het nodig is om aandacht te besteden aan de doelen van duurzaam waterbeheer voordat een ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.