Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De ontwikkeling van de biologische waterbeoordeling in Nederland : van weten naar meten \ Hydrobiologisch onderzoek in Nederland : fundamentele en toepassingsgerichte aspekten [Hoofdstuk uit boek]
  Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1988
  help
  The development of biological water quality assessment in the Netherlands \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
  Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1988
  help
  Vereenvoudiging van de gedifferentieerde milieukwaliteit van oppervlaktewater in Fryslan [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1998
  help
  Sprengen en beken van de Veluwe : een geschiedenis [Boek]
  Borman, R.T.A. \ Gardeniers, J.J.P. \ Tromp, H.M.J. \ 1989
  help
  Problems and solutions in ecological management of surface waters in the Netherlands : an evaluation of ecological management plans \ Ecological water management in practice : technical meeting 49, Ede, The Netherlands, 3 October 1990 [Hoofdstuk uit boek]
  Gardeniers, J.J.P. \ 1991
  help
  Organism-substrate relationships in lowland streams [Proefschrift]
  Tolkamp, H.H. \ 1980
  Laaglandbeken vormen een voor Nederland karakteristiek beektype, gekenmerkt door een grote dynamiek in afvoerfrequentie, waterstand, stroomsnelheid, bodemsamenstelling en vegetatiepatroon. Vele benthische diersoorten, voornamelijk behorend tot de mac ...
  help
  Ontwikkeling van ecologische beoordelingsmethoden voor Nederlandse oppervlaktewateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gardeniers, J.J.P. \ Klapwijk, S.P. \ Roijackers, R.M.M. \ 1991
  help
  Entwicklung der ökologischen Gütebeurteilung aus der biologischen Gewässergütebeurteilung in den Niederlanden \ Oekologische Bewertung von Fliessgewaessern [Artikel]
  Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, T.H.M. \ 1992
  The development of biological assessment methods in The Netherlands in the past decades is described. National and regional water management policy has amplified the need for ecological assessment methods. These are being developed for five individua ...
  help
  Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe concepten \ Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden : symposium ter gelegenheid van het afscheid van drs Jean JP Gardeniers, gehouden op 21 februari 2002 in Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
  Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ Franken, R.J.M. \ 2004
  Een historisch overzicht van de ontwikkeling van het vakgebied van de aquatische ecologen en uitdagingen voor de toekomst
  help
  New methods to assess the ecological status of surface waters in the Netherlands \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Tolkamp, H.H. \ 1994
  help
  Natuurlijke achtergrondgehalten van nutriënten in regionale wateren [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1997
  De basisgegevens voor dit onderzoek worden gevormd door het materiaal, dat verzameld is voor de ontwikkeling van de ecologische beoordelingssystemen voor stromende wateren en sloten. In de beoordelingssystemen voor stromende wateren en sloten worden ...
  help
  Naar een landelijk aquatisch ingreep - effectmodel (vooronderzoek PAW*AQUAREGI) : toetsing van de bruikbaarheid van een aquatische ecotooptypenmethode en een ecologische waterbeoordelingsmethode [Boek]
  Hoek, W.F. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ Runhaar, J. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 1994
  help
  Ecological assessment of water systems \ Monitoring tailor-made : an international workshop on monitoring and assessment in water management [abstractbook] [Hoofdstuk uit boek]
  Klapwijk, S.P. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 1995
  help
  Macro-invertebraten en waterkwaliteit : determineersleutels voor zoetwatermacro-invertebraten en methoden ter bepaling van de waterkwaliteit [Boek] - 3e dr.
  Beyens, J. \ Pauw, N. De \ Gardeniers, J. \ 1993
  help
  Logistic regression as a tool for defining habitat requirements of two common gammarids \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1998
  help
  Hydrobiologisch onderzoek in de Maas : een aanzet tot biologische monitoring van grote rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, H. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1986
  help
  Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
  Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
  Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
  help
  Evaluatie van diverse (water)(kwaliteits)plannen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Gardeniers, J.J.P. \ 1990
  Problemen van en oplossingen voor ecologisch waterbeheer, een overzicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
  help
  Effecten van gebiedsvreemd water op aquatische ecosystemen : responsie van biotische maatstaven deelproject Sloten [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1995
  Aan de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen is gevraagd om responsies voor de biotische componenten van het watersysteem te ontwikkelen, die toegespitst zijn op factoren samenhangend met gebied ...
  help
  Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden : symposium ter gelegenheid van het afscheid van drs Jean JP Gardeniers, gehouden op 21 februari 2002 in Wageningen [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 2004
  Centraal in het (onderzoeks)werk van drs Jean J.P. Gareniers stond de biologische en ecologische beoordeling van de waterkwaliteit. Op het afscheidssymposlum in februari 2002 hebben vier sprekers een verhaal gehouden. Peter van Rooy opende het sympos ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.