Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Peilbesluiten bij Hollandse Delta [Boek]
Boeyen, H. \ Stoutjesdijk, E. \ Gorsel, J. van \ 2013
Peilbeheer is een belangrijke taak van het waterschap. De doelstellingen zijn functie gerelateerd of beheer gerelateerd. In het Waterbeheerplan (2009-2015) van Hollandse Delta is aangekondigd dat het beleid voor peilbeheer verder zal worden uitgewerk ...
help
Resultaten praktijkproef met IBA-systemen in Dordrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bennis, C. \ Ek, E. van \ Gorsel, J. van \ 2000
Conform het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater moeten in Dordrecht 200 niet op de riolering aangesloten panden worden voorzien van een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater). Daarom werden twee types installatie , de BioStar (oxid ...
help
Peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta : beleidsnota [Boek]
Rijswijk, M. van \ Gorsel, J. van \ Menger, I. \ Tempelaars, J. \ Wesel, I. \ Uden-Luteijn, A. van \ 2019
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven onder welke wet- en regelgeving het thema peilbesluiten valt, welke eisen worden gesteld en met welke wet- en regelgeving rekening moet worden gehouden. Hierbij wordt de vertaalslag gemaakt naar hoe Brabants ...
help
Ervaringen met monitoring gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gorsel, J. van \ Zevenbergen, L. \ 2004
Gewasbeschermingsmiddelen vormen nog altijd een probleem voor de kwaliteit van oppervlaktewater. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden besteedt veel aandacht aan het terugdringen van concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen. De maatregelen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.