Login

Hydrotheek

help
Thermostabiel ferritine voor een bionanotechnologische fosfaatverwijdering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jacobs, J.F. \ Hasan, M.N. \ Hagen, W.R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2007
Eutrofiering van ecologisch gevoelige wateren kan worden tegengegaan door adequate fosfaatverwijdering van het ingelaten afval- en oppervlaktewater. Bestaande fysisch-chemisch en biologische methoden zijn niet toereikend om het gewenste fosfaatniveau ...
help
Zuiver op karakter \ Delft integraal [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Roest, H. van der \ Verdult, E. \ 2011
Waterschap Veluwe beleeft in Epe de primeur van een nieuwe generatie rioolwaterzuivering. De Nereda korrelslibtechnologie bespaart ongeveer een kwart van de energie en driekwart van de ruimte. "Over tien jaar is dit de standaard."
help
Recente ontwikkelingen in de verwijdering van stikstof uit afvalwater [thema: afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2000
Beschrijving van twee nieuwe microbiele stikstofomzettingsprocessen die gecombineerd toegepast een efficientere ammoniumverwijdering uit afvalwater kunnen realiseren zonder risico van NO2-uitstoot: Sharon (Single reactor for High activity Ammonium Re ...
help
De biogenerator, een nieuw biofilter reactorconcept zonder terugspoelprocedures \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Daamen, E.J. \ Delgorge, F.H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, J.J. \ 1997
help
Sharon verwijdert stikstof uit water : eerste praktijkresultaten bij slibverwerking : thema: Afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, J.W. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hellinga, C. \ Kempen, R. van \ 2001
Voor verwijdering van stikstof uit afvalwater werd aan de TU Delft het Sharon-proces ontwikkeld (Single tankreactor for High activity Ammonia Removal Over Nitrite), waarbij gebruik wordt gemaakt van snel groeiende nitrificerende bacteriën
help
Literatuurverkenning dynamische filtratie [Boek]
Roest, K. \ Daamen, B. \ Loosdrecht, M. van \ 2011
Afvalwaterzuivering kost nu nog energie. Dit is in principe niet nodig, als de aanwezige organische stof beter en doelmatiger uit het afvalwater kan worden gehaald, zodat de erin voorkomende chemisch-gebonden energie (biogas) optimaal kan worden geoo ...
help
Nereda : van vinding tot internationale praktijktoepassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruin, B. de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Uijterlinde, C. \ 2010
Vanaf 2003 tot heden is door een intensieve Nederlandse samenwerking een nieuwe technologie voor de aerobe zuivering van (huishoudelijk) afvalwater ontwikkeld. Het betreft Nereda, die - gebruikmakend van de eigenschappen van aeroob korrelslib - biolo ...
help
Nereda moet een duurzaam Nederlands succes worden : hoge verwachtingen van nieuwe toepassing aërobe korrelslibtechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Leenen, J. \ 2006
Nereda is gebaseerd op de aërobe korrelslibtechnologie en vertegenwoordigt een doorbraak voor de aërobe zuivering van afvalwater. In vergelijking tot traditionele zuiveringstechnieken wordt op een aanzienlijk geringer oppervlak en op duurzame wijze e ...
help
Biologische defosfatering onder denitrificerende condities \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Kuba, T. \ Smolders, G.J.F. \ 1992
help
First international conference on micro-organisms in activated sludge and biofilms \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruit, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 1994
help
's Werelds eerste huishoudelijke Nereda-praktijkinstallatie in Epe presteert beter dan verwacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruin, B. de \ Uijterlinde, C.A. \ Dalen, R. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
's Werelds eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie met Nereda-technologie zuivert eerder dan verwacht al het afvalwater van de gemeente Epe en omstreken. Dat de zuiveringsresultaten zo goed zijn dat de gestelde effluenteisen al worden gehaald nog voor ...
help
STOWA Nereda 9 mei 2012 : Mark van Loosdrecht [Video]
Loosdrecht, M. van \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Mark van Loosdrecht van TU Delft in op hoe Nereda is ontstaan en het van een idee uitgegroeid is naar een pilot plant.
help
Veel voordelen bij sulfaat reduceren met bacteriën : proefinstallatie Hongkong behandelt zout afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brand, T. van den \ Roest, K. \ Brdjanovic, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
Sulfaatreducerende bacteriën kunnen een significante bijdrage leveren aan het behandelen van huishoudelijk en industrieel afvalwater. Ze kunnen een grote hoeveelheid organische stof en zware metalen verwijderen en de hoeveelheid pathogenen reduceren. ...
help
Modellering van zuiveringsprocessen : woordenlijst [Boek]
Spanjers, H. \ Kuij, R. van der \ Loosdrecht, M. van \ Mulder, J.W. \ 1998
help
Biofilm structuren nader bekeken : verslag congres 'biofilm structure, growth and dynamics' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, S. \ 1995
help
Verslag 2e Japans-Nederlandse 'workshop on integrated water quality managent' (17-23 oktober 1993, Ube en Miyazaki) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rijs, G. \ Loosdrecht, J.M. van \ 1995
help
De RWZI (AWZI) van de toekomst : een combinatie van het ANAMMOX proces en het SHARON proces \ STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, 1971 - 1996 : 25 jaar toegepast onderzoek waterbeheer : jubileumsymposium STOWA 13 september 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Jetten, M.S.M. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.