Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De betekenis van een meerbaksmodel voor de kwaliteitsbeoordeling van gemengde rioolstelsels \ Riolering en waterkwaliteit : van een onfris verleden naar een schone toekomst [Hoofdstuk uit boek]
Zuidervliet, J. \ Mameren, H.J. van \ 1988
help
Onderzoek naar de toepasbaarheid van verbeterde overstortputten als vuiluitworpreducerende randvoorzieningen in gemengde rioolstelsels [Boek]
Ammerlaan, L.A.W. \ Mameren, H.J. van \ Zuidvliet, J. \ 1989
help
Het CUWVO-VI referentiestelsel in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mameren, H.J. van \ Clemens, F.H.L.R. \ 1993
help
Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater : eenvoudige metingen en waarnemingen [Boek]
Voorhoeve, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ Mameren, H.J. van \ 1996
help
Definitief meetprogramma helofytenfilter Bergeyk [Boek]
Hoitink, B.P.A. \ Mameren, H.J. van \ 1997
help
Toetsing rendement van randvoorzieningen aan rioolstelsels (11) [Boek]
Mameren, H.J. van \ 2002
Voor bergbezinkleidingen is in het kader van deze studie een systematiek ontwikkeld waarmee rendementsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Waardoor toetsing mogelijk wordt. Dit is uitgewerkt in een stappenplan. De methodiek is gebaseerd op een rege ...
help
Lamellenafscheiders in bergbezinkbassins [Boek]
Mameren, H.J. van \ 2004
Met de uitvoering van de wet- en regelgeving ten aanzien van het terugdringen van de vuiluitworp van (gemengde) rioolstelsels is in Nederland al een groot aantal BergBezinkBassins (BBB’s) gerealiseerd. De werking van deze bassins berust op berging va ...
help
DWA-kalibratie Apeldoorn \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Mameren, H. van \ 2005
Tussen 1998 en 1999 is gewerkt aan de kalibratie van het hydrodynamische rekenmodel van het rioolstelsel van de gemeente Apeldoorn. De auteur gaat in op de kalibratie van de DWA-stromen. Binnen reeksberekeningen is het namelijk van groot belang om de ...
help
Vuiluitworp-reductie door lamellenafscheiders in bergbezinkbassins \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kriele, H.O. \ Mameren, H.J. van \ 2006
In het kader van het emissiespoor, al dan niet in combinatie met het waterkwaliteitsspoor, zijn de afgelopen jaren heel wat bergbezinkbassins gerealiseerd. Verwacht mag worden dat het effectueren van het beleid, ten aanzien van emissiereductie op bas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.