Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Technische Richtlijn Drainagetechnieken [Boek]
  Niemeijer, J. \ Langhorst, O.S. \ Meerten, J.J. van \ Meuwese, H.D.C. \ Meurs, G.A.M. van \ 2018
  Het optreden van de faalmechanismen macro-instabiliteit en piping zijn mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. Op verzoek van de POV-Macros ...
  help
  Quickscan-tool drainagetechnieken : eindrapportage [Jaarverslag]
  Jong, I. de \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Bij het opstellen van de handreiking ‘Drainagetechnieken in de verkenning’ (RPS en Witteveen+Bos 2017) voor de POV Piping bleek dat er grote behoefte is aan een quickscan-tool om de effectiviteit en kosten van een drainagesysteem bij dijkversterkings ...
  help
  POV drainagetechnieken : een publicatie van de POV macrostabiliteit en de POV-piping [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Niemeijer, J. \ Meerten, J.J. van \ Langhorst, O.S. \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgen ...
  help
  MODFLOW wordt een framework : software \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Meuwese, H. \ 2017
  MODFLOW 6 is het nieuwste product van de USGS. Hiermee maakt de USGS een sprong, omdat in eerdere versies een berekening uit één grondwatermodel bestaat terwijl MODFLOW 6 een framework is met de nieuwe functionaliteit dat meerdere modellen dynamisch ...
  help
  Herstel hoogveen Deurnsche Peel haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meuwese, H. \ Tuinen, E. van \ Rens, C. van \ Streefkerk, J. \ 2012
  In Nederland zijn nog enkele schaarse hoogveenrestanten aanwezig. Deze lijden onder de verdroging, vermesting en andere menselijke ingrepen. Voor het Natura 2000-hoogveengebied Deurnsche Peel is de opgave om de oppervlakte en kwaliteit van het actief ...
  help
  Drainagesysteem in de verkenning [Boek]
  Groot, B. de \ Meuwese, H.D.C. \ 2017
  Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle betrokkenen bij dijkversterkingen om drainagetechnieken als een volwaardig element mee te nemen in de verkenning van dijkversterkingsprojecten.
  help
  Analyseer dijkdrainage analytisch met een online quickscan \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Brakenhoff, D. \ Meuwese, H. \ Bakker, M. \ 2019
  In opdracht van de POV Piping is een online quickscantool voor drainagetechnieken ontwikkeld. De website (www.drainagequickscan.nl) maakt een inschatting van de kosten en het waterbezwaar die gemoeid zijn met het installeren van een drainagesysteem o ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.