Login

Hydrotheek

help
Is Nederland in staat om een grootschalige evacuatie bij overstromingen uit te voeren? \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Meijdam, W. \ Oosthoek, M. \ Putten, T. van der \ 2008
Op 30 mei 2008 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van grootschalige evacuatie bij dreigende overstromingen. Hierbij wordt onder evacueren verstaan het verplaatsen naa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.