Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Zoutvrachtberekeningen in drie deelgebieden in de zuidwestelijke Delta : effecten verschillende modelschalen op processen [Boek]
Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Vermeulen, P. \ Janssen, G. \ Baaren, E. van \ [2011]
Binnen het Deltaprogramma beoogt het deelprogramma Zuidwestelijke Delta o.a. de inventarisatie van risico’s en oplossingsrichtingen met betrekking tot de zoetwatervoorziening van dit gebied. Modelberekeningen vormen een belangrijke input voor de prob ...
help
GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
help
Het langetermijngeheugen van de zoet-zoutverdeling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Louw, P. de \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Baaren, E. van \ America, I. \ Engelen, J. van \ 2019
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de zoetzoutverdeling in het Nederlandse grondwater. Deze verdeling is sterk bepaald door de paleogeografische ontwikkeling gedurende het Holoceen en kent een groot langetermijngeheugen. Er worden twee typen ...
help
Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder \ H2O online [Artikel]
Pouwels, J. \ Baaren, E. van \ Oude Essink, G. \ Hunink, J. \ Bootsma, H. \ 2018
In de kustprovincies van Nederland is het grondwater vaak brak of zout, waardoor dit niet meteen kan worden gebruikt als bron voor drinkwater. Om de groeiende drinkwatervraag in de toekomst op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.