Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Stoppen met doorspoelen? : kansen en belemmeringen [Boek]
Delsman, J. \ Oude Essink, G. \ [2013]
Het doorspoelen van watergangen (naast wateraanvoer voor peilhandhaving) is een gangbare praktijk in West-Nederland voor het tegengaan van verzilting van het oppervlaktewater door brakke kwel. Doorspoelen is op landelijke schaal een grote watervrager ...
help
Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer geëvalueerd op effecten, kosten en baten : voorlopige resultaten [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Janssen, G.M.C.M. \ Linderhof, V.G.M. \ Polman, N.B.P. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Greft, J.G.M. van der \ Delsman, J. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek v ...
help
Effecten van brijnsystemen ten behoeve van de gietwatervoorziening in het Westland op de gebruiksfuncties van het grondwatersysteem \ H2O online [Artikel]
Klein, J. \ Raat, K. \ Faneca Sanchez, M. \ Oude Essink, G. \ Paalman, M. \ Vermeulen, R. \ 2013
Deltares en KWR hebben de effecten onderzocht van brijnsystemen op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwatersysteem in de Westlandse glastuinbouw. Met behulp van een model is de invloed van brijnsystemen op de chlorideconcentratie ...
help
Deltascenario's 2012 NHI modelinvoer : technische achtergrondrapportage [Boek]
Hunink, J. \ Veldhuizen, A. \ Prinsen, G. \ Oosterwijk, J. \ Oude Essink, G. \ 2013
In dit project zijn de Deltascenario’s 2012 vertaald naar modelinvoer van het NHI 3.0 (Nationaal Hydrologisch Instrument, december 2012) en het LSM (Landelijk Sobek Model). Het product van dit project is de modelinvoer voor een referentiesituatie en ...
help
Zeeland kan voorraden zoet grondwater vergroten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Sommeijer, M.J. \ Pauw, P.S. \ Baaren, E.S. van \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
In kreekruggen in Zeeland bevinden zich belangrijke zoetgrondwatervoorraden. Een haalbaarheidsstudie voor Walcheren laat zien hoe deze voorraden zijn te vergroten: welke maatregelen zijn er mogelijk en welke locaties zijn daarvoor geschikt.
help
Zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland : onderzoek met hulp van €ureyopener 1.0 [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Delsman, J. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oude Essink, G.H.P. \ Hoogvliet, M. \ Schipper, P.N.M. \ 2013
Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland kan in beginsel op verschillende manieren worden geeffectueerd. Elke maatregel die hiertoe wordt overwogen beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.