Login

Hydrotheek

help
Waterrapportage Noord-Brabant [Boek]
Vroege, M. \ Hoijtink, R. \ 2013
4 waterschappen (Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland), de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten organiseren samen het beheer van het grond- en opp ...
help
Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
help
Keuzes bij water in bebouwd gebied 'Keuzewijzer stadswater' : Brabantse waterschappen en gemeenten, sportvisserij Zuidwest Nederland [Boek]
Vroege, Marco \ Jansink, Richard \ 2016
Als je wilt afwegen waar je aan moet denken bij het realiseren of beheren van water in bebouwd gebied, ga je eerst naar hoofdstuk 2. Daarin beschrijven we hoe je vanuit maatschappelijke ambities tot streefbeelden voor het watersysteem komt. Vervolgen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.