Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De rol van een mileueffectrapportage in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dotinga, F. \ Vroege, M. \ 2009
  Gebruik een milieueffectrapportage creatief, verplaats je in de beslisser en maak je plan begrijpelijk voor de omgeving. Dat zijn de centrale boodschappen in dit artikel over de toepassing van een milieueffectrapportage (MER) in het waterbeheer. Onde ...
  help
  Waterrapportage Noord-Brabant [Boek]
  Vroege, M. \ Hoijtink, R. \ 2013
  4 waterschappen (Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland), de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten organiseren samen het beheer van het grond- en opp ...
  help
  Water in drievoud : benaderingen voor stedelijke waterplannen [Boek]
  Ven, F. van de \ Vroege, M. \ 2005
  Een overzicht vanuit Delft Cluster, TU Delft, Alterra over benaderingen bij het maken van een waterplan: een streefbeeldbenadering (als eerste wordt een eindbeeld vastgelegd), een gidsprincipebenadering (een procesbenadering), en een onderhandelingsb ...
  help
  Uniek meetprogramma rondom de Dommel door Eindhoven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moens, M. \ Vroege, M. \ Zanten, O. van \ Tamerus, H. \ Renkens, G. \ 2010
  Waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven hebben de afgelopen jaren samen de toestand van de rivier de Dommel in Eindhoven in kaart gebracht. Hiervoor is een voor Nederlandse begrippen uniek meetnet opgericht. Het totale meetprogramma omvat zowel ...
  help
  Meetprogramma Eindhoven geeft nulmeting : monitoring vanaf 2000 in werking : dossier Meten aan riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Moens, M.R. \ Vroege, M. \ Zante, O. van \ 2010
  Waterschap en gemeente werken in Eindhoven sinds 2000 samen aan een monitoringsprogramma voor rivier de Dommel. Dit resulteert in kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, die een goede nulmeting vormen om effecten van maatregelen in beeld te brengen. ...
  help
  Keuzes bij water in bebouwd gebied 'Keuzewijzer stadswater' : Brabantse waterschappen en gemeenten, sportvisserij Zuidwest Nederland [Boek]
  Vroege, Marco \ Jansink, Richard \ 2016
  Als je wilt afwegen waar je aan moet denken bij het realiseren of beheren van water in bebouwd gebied, ga je eerst naar hoofdstuk 2. Daarin beschrijven we hoe je vanuit maatschappelijke ambities tot streefbeelden voor het watersysteem komt. Vervolgen ...
  help
  Gevolgen van de KRW voor het stedelijk gebied van Roosendaal : pilot Europese Kaderrichtlijn Water stedelijk gebied [Boek]
  Berg, Ewoud \ Santbergen, Leo \ Blaas, Hans \ Backx, Pierre \ Vroege, Marco \ Heijden, Frank van der \ 2005
  Hoofddoel van het project is het verkrijgen van inzicht in de betekenis van de KRW voor het gemeentelijke grondgebied en meer in het bijzonder het bebouwd gebied. Hierbij ligt de focus op inzicht in de doelen, mogelijke maatregelen en kosten die tot ...
  help
  Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
  Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
  In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
  help
  Duurzaam stedelijk waterbeheer : de 3D-bril in de praktijk [Studentenverslag]
  Vroege, M. \ 2004
  Het waterbeheer in stedelijke gebieden neemt toe in complexiteit. Veilig, schoon, mooi, mogelijkheden tot waterrecreatie: het water moet aan veel eisen voldoen. Samenwerkingsprocessen tussen bijvoorbeeld gemeente, waterschap en maatschappelijke organ ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.