Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vuilnisauto's en bussen rijden op biogas van de rwzi in de stad Borås [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Aalderink, G. \ 2007
  Het Nederlandse bedrijf Cirmac International bv heeft voor de Zweedse stad Borås een installatie geleverd die het biogas zuivert (opwerkt) tot aardgaskwaliteit. Het opgewerkte biogas wordt benut als brandstof voor vuilnisauto’s, taxi’s, bussen en bed ...
  help
  Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport [Boek]
  Tanis, Hans \ Fennema, Marieke \ Brederveld, Bob \ Jaarsma, Nico \ Droog, Martin \ Aalderink, Hans \ Langeveld, Jeroen \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwalite ...
  help
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 4: Deelonderzoek VI: Hydrobiologische effecten [Boek]
  Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ Willemsen, G.D. \ Roijackers, R.M.M. \ 1986
  help
  Eutrophication research, state of the art : inputs, processes, effects, modelling, management : specialist symposium dedicated to Lambertus Lijklema, held in Wageningen, The Netherlands, 28-29 August 1997 [Congresverslag]
  Roijackers, R. \ Aalderink, R.H. \ 1998
  help
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Eindrapport [Boek]
  Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ Boer, B. de \ Sluis, J.W. van \ 1986
  help
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 1: Deelonderzoek I: Natuurlijke, fysisch-chemische waterkwaliteit [Boek]
  Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ Boer, B. de \ Sluis, J.W. van \ 1986
  help
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 2: Deelonderzoek II: Dynamica van zwevende stof, zuurstofverbruik en opgeloste zuurstof na een overstorting ; Deelonderzoek III: Massabalansen voor water, zwevende stof, nutriënten en zuurstofverbruik [Boek]
  Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ 1987
  help
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 3: Deelonderzoek IV: Bacteriologische en virologische kwaliteit ; Deelonderzoek V: Sediment [Boek]
  Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ 1987
  help
  Haalbaarheidsstudie ecologische doelstelling Chaamse beken [Boek]
  Latour, P.J.M. \ Witte, J.P. \ Aalderink, R.H. \ 1988
  help
  Oppervlaktewaterkwaliteit: is riolering de boosdoener? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Langeveld, J. \ Aalderink, H. \ 2009
  Gemeenten en waterschappen zijn de afgelopen decennia druk bezig geweest met het treffen van maatregelen in het kader van het emissiebeleid. De eisen aan de effluentkwaliteit van rwzi's zijn steeds verder opgeschroefd, de gemengde rioolstelsels voldo ...
  help
  Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn relevante emissies? : vergelijkende analyse van vervuilingsbronnen en maatregelen aan het afvalwatersysteem, beoordeeld op hun effect op de kwaliteit van diverse oppervlaktewateren [Boek]
  Aalderink, H. \ cop. 2009
  In de emissiereductie van afvalwatersystemen is de afgelopen decennia veel bereikt; in het kader van de basisinspanning, als resultaat van een optimalisatiestudie of ter implementatie van een stedelijk waterplan. Voor een effectieve verdere verbeteri ...
  help
  Verkenning van de relatieve bijdrage van de riolering aan oppervlaktewaterkwaliteit \ WT-afvalwater [Artikel]
  Liefting, E. \ Langeveld, J. \ Aalderink, H. \ 2010
  De laatste 20 jaar is veel gedaan om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren door terugdringing van de emissie uit rioolstelsels en zuiveringsinstallaties. Toch is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Dit leidt tot de v ...
  help
  DUFLOW v 2.0 micro-computer package for the simulation of 1 dimensional flow and water quality in a network of open water courses \ Water quality modeling : proceedings of the international symposium, april 2-5, 1995, Hyatt Hotel Orlando, Orlando, Florida [Hoofdstuk uit boek]
  Aalderink, R.H. \ Klaver, N.J. \ Noorman, R. \ 1995
  help
  Calibration of three resuspension - sedimentation models \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Blom, G. \ Aalderink, R.H. \ 1998
  help
  Analyse en optimalisatie van het routinematige meetnet van het Waterschap Friesland [Boek]
  Blind, M.W. \ Aalderink, R.H. \ 1994
  help
  Application methods of pesticides to an aquatic mesocosm in order to simulate effects of spray drift \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Ronday, R. \ Aalderink, G.H. \ Crum, S.J.H. \ 1998
  help
  Fate of the herbicide linuron in outdoor experimental ditches \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
  Crum, S.J.H. \ Aalderink, G.H. \ Brock, T.C.M. \ 1998
  help
  Uncertainty in return period analysis of combined sewer overflow effects using embedded Monte Carlo simulations \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Grum, M. \ Aalderink, R.H. \ 1999
  help
  A cost-sustainability analysis of urban water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Icke, J. \ Boomen, R.M. van den \ Aalderink, R.H. \ 1999
  help
  Optimalisatie van fysisch chemische meetnetten voor specifieke meetdoelstellingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Blind, M.W. \ Wiele, P.J. van der \ Aalderink, R.H. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.