Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  DROPLET to calculate concentrations at drinking water abstraction points : user manual for evaluation of agricultural use of plant protection products for drinking water production from surface waters in the Netherlands [Boek]
  Leerdam, R.C. van \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Roller, J.A. te \ 2010
  The user-friendly shell DROPLET, acronym for DRinkwater uit OPpervlaktewater- Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool, assists the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) in evaluating whether pesticides may e ...
  help
  SWASH manual 2.1 : user's guide version 2 [Boek]
  Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Roller, J.A. te \ Vulto, V.C. \ Groenwold, J.G. \ 2008
  Spray drift, drainage and run-off are three major routes of pesticide entry into surface waters. Using spray-drift deposition tables and the MACRO, PRZM and TOXSWA models the exposure concentrations in surface waters can be assessed. Exposure scenari ...
  help
  SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
  Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
  SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
  help
  Guidance proposal for using available DegT50 values for estimation of degradation rates of plant protection products in Dutch surface water and sediment [Boek]
  Boesten, J.J.T.I. \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Tiktak, A. \ Linden, A.M.A. van der \ 2014
  The degradation rate of plant protection products and their transformation products in surface water and sediment may influence their concentrations in Dutch surface water. Therefore the estimation of these rates may be an important part of the asses ...
  help
  Hydrolysis and biotic transformation in water in the pesticide model : implementation report [Boek]
  Horst, M.M.S. ter \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ Mulder, H.M. \ 2017
  The TOXSWA model has been extended with the functionality to simulate hydrolysis and biotic transformation in water. TOXSWA simulates the fate of pesticides in water bodies to calculate exposure calculations for aquatic organisms or sediment-dwelling ...
  help
  Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands - Part 1: Field crops and downward spraying [Boek]
  Tiktak, A. \ Adriaanse, P.I. \ Boesten, J.J.T.I. \ Griethuysen, C. van \ Horst, M.M.S. ter \ Linders, J.B.H.J. \ Linden, A.M.A. van der \ Zande, J.C. van der \ cop. 2012
  In the current Dutch authorisation procedure for calculating the exposure of surface water organisms to plant protection products, drift deposition is considered to be the only source for exposure of surface water organisms. Although drift can still ...
  help
  Development of an assessment methodology to evaluate agricultural use of plant protection products for drinking water production from surface waters : a proposal for the registration procedure in the Netherlands [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ Linders, J.B.H.J. \ Berg, G.A. van den \ Boesten, J.J.T.I. \ Bruggen, M.W.P. van der \ Jilderda, K. \ Luttik, R. \ Merkens, W.S.W. \ Stienstra, Y.J. \ Teunissen, R.J.M. \ 2008
  Two tiers were developed to assess the drinking water standard of 0.1 μg/L at nine locations where surface water is abstracted to produce drinking water in the Netherlands. Two tiers were developed to assess the drinking water standard of 0.1 μg/L at ...
  help
  Hydrologische veranderingen in natuurgebieden : overzicht van benodigde gegevens, analysemethoden en modellen [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ 1987
  help
  Natuurlijke en natuurtechnische oeverbeschermingen : een literatuurstudie naar de factoren en functies die in oeverzones een rol spelen en naar de mogelijkheden voor natuurlijke en natuurtechnische oeverbeschermingen langs de oevers van (m.n. zoete) wateren [Boek]
  Adriaanse, L.A. \ 1986
  Dit rapport wil als gids dienen voor de in de literatuur genoemde mogelijkheden en ideeën voor een meer natuurlijke wijze van oeverbescherming en de nog bestaande hiaten in kennis en inzicht aangeven.
  help
  De waterschapslasten van de Sallandse Heuvelrug in relatie tot het grondgebruik en de geohydrologische gesteldheid [Boek]
  Adriaanse, R.B. \ Sleiderink, R.G.A.M. \ 1987
  Gebiedsgerichte studie HBCS
  help
  De oevervegetaties van het Veersemeer en de Grevelingen en de effecten van oeverbescherming [Boek]
  Fortuin, A.W. \ Adriaanse, L.A. \ 1989
  Als onderdeel van het onderzoeksprojekt OEVERS van Rijkswaterstaat naar de invloed van oeverbeschermingsmaatregelen op de ontwikkeling van de oevers van afgesloten zeearmen is de vegetatie op een aantal plaatsen langs de oevers van het Veersemeer en ...
  help
  Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model : theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ Beltman, W.H.J. \ Berg, F. van den \ 2014
  Het TOXSWA model is uitgebreid met de beschrijving van vorming en omzetting van metabolieten in water en sediment. Op EU niveau wordt TOXSWA gebruikt in de aquatische risico beoordelingsmethodiek van bestrijdingsmiddelen om blootstellingsconcentratie ...
  help
  Advies oeververdedigingen Beninger Slikken [Boek]
  Visser, C.A \ Adriaanse, L.A. \ Lindenberg, P.F. \ 1984
  De Beninger Slikken vormen een belangrijk natuurgebied in het Haringvliet. In 1985 zal de eroderende oever van dit gebied van een verdediging worden voorzien. De hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst is als adviseur betrokken bij de v ...
  help
  Modelling water temperature in TOXSWA [Boek]
  Jacobs, C.M.J. \ Deneer, J.W. \ Adriaanse, P.I. \ 2010
  A reasonably accurate estimate of the water temperature is necessary for a good description of the degradation of plant protection products in water which is used in the surface water model TOXSWA. Based on a consideration of basic physical processes ...
  help
  FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
  Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Deneer, J. \ 2014
  The FOCUS_TOXSWA model calculates exposure concentrations of pesticides and their metabolites in watercourses and ponds. These concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level. The model concepts of TOXSWA are described bri ...
  help
  Surface WAter Scenario Help (SWASH) version 5.3 : technical description [Boek]
  Roller, J.A. te \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Beltman, W.H.J. \ 2015
  The user-friendly shell SWASH, acronym for Surface WAter Scenarios Help, assists the user in calculating pesticide exposure concentrations in the EU FOCUS surface water scenarios. SWASH encompasses five separate tools and models. The SWASH database c ...
  help
  SWASH Manual 5.3 : user’s guide version 5 [Boek]
  Berg, F. van den \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ 2015
  SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentrations using the EU FOCUS Surface Water Scenarios. Calculating exposure concentration is part of the obligatory evaluation procedure to place an active su ...
  help
  Sediment properties in five Dutch watercourses : indicative measurements for the registration procedure of plant protection products in The Netherlands [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ Crum, S.J.H. \ Elbers, J.A. \ Massop, H.T.L. \ Beltman, W.H.J. \ 2015
  Van vijf sloten verspreid liggend over Nederland, zijn de sediment eigenschappen droge bulkdichtheid, organische-stofgehalte en porositeit zijn als functie van de diepte gemeten. Het betreft hier akkerbouw- en tuinbouwgebieden. De gevonden waarden ve ...
  help
  Bufferzones tegen nitraatinspoeling in beekdalen : een methode om de ligging en breedte vast te stellen [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ Kemmers, R.H. \ 1988
  help
  Lokale waterhuishouding en stikstofhuishouding in een beekdal van de Dommel : toepassing van de modellen WATBAL en ANIMO [Boek]
  Adriaanse, P.I. \ 1988
  Onderzoek om een methodiek te ontwikkelen om bufferzones rondom beekdalen met natuurwetenschappelijke waarden aan te wijzen en te begrenzen. Deze nota is geschreven als aanvulling op het verschenen rapport naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.