Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Investeren in evacueren : wat kost het, wat levert het op? \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
  Terpstra, T. \ Kolen, B. \ Asselman, N. \ 2013
  Dit artikel biedt eerste inzichten in de kosten en baten van investeringen in rampenbestrijding en infrastructuur om de evacuatiefracties te verhogen. De evacuatiefractie geeft hierbij de verwachtingswaarde aan van het aantal mensen dat preventief ka ...
  help
  Compartmentalisation of the storage basin [Brochure]
  Vliet, L. van \ Asselman, N. \ 2012
  Onder compartimentering verstaan we het opdelen van een gebied in kleinere eenheden of compartimenten. In de meeste gevallen spreekt men van compartimentering van dijkringen, die worden opgedeeld in kleinere dijkringen. Er hoeft echter niet altijd sp ...
  help
  Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 1: Nulmeting [Boek]
  Kwadijk, J. \ Klijn, F. \ Drunen, M. van \ Groot, D. de \ Teisman, G. \ Opdam, P. \ Asselman, N. \ 2006
  In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatsce ...
  help
  Robuustheidsanalyse bedijkte Maas [Boek]
  Mens, M. \ IJmker, J. \ Schielen, R. \ Asselman, N. \ Klijn, F. \ 2013
  Om het rivierengebied voor te bereiden op klimaatverandering en socioeconomische ontwikkelingen, verkent het Deltaprogramma Rivieren verschillende strategieën met daarbij horende maatregelpakketten. Deze worden beoordeeld op basis van overstromingsri ...
  help
  Flood risk in unembanked areas - Part B: Flooding characteristics: flow velocities in the downstream reaches of the river Rhine and Meuse [Boek]
  Asselman, N. \ [2010]
  Waterdieptekaarten zijn ontwikkeld voor de buitendijks gelegen gebieden in het benedenrivierengebied. Omdat geen informatie over stroomsnelheden in de buitendijkse gebieden nabij Rotterdam beschikbaar was, is besloten een schatting te maken op basis ...
  help
  Waterveiligheid buitendijks synthese = Flood risk in unembanked areas synthesis [Boek]
  Veerbeek, W. \ Huizinga, J. \ Asselman, N. \ Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ Meer, R.A.E. van der \ Barneveld, N. van \ [2010]
  Langs de rivieren in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen grote oppervlakken stedelijk gebied en havengebieden die niet door de rivier dijken worden beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden. Vanwege sedimentatie liggen deze gebieden relatief hoo ...
  help
  Estimating the combined effect of flood mitigation measures \ River flow [Artikel]
  Huthoff, F. \ Udo, J. \ Barneveld, H. \ Bakker, M. \ Asselman, N. \ 2014
  To obtain a reliable estimate of the effect of combinations of flood-mitigation measures we propose a new method that takes into account the interference between separate measures. We applied this proposed Corrected-Discharge Method (CDM) to a case i ...
  help
  Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning [Boek]
  Klijn, F. \ Doef, M. van der \ Asselman, N. \ Hendriks, A. \ Hengst, S. den \ Mens, M. \ 2014
  Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende beelden, mede veroorzaa ...
  help
  Compartimentering in het boezemsysteem [Brochure]
  Vliet, L. van \ Asselman, N. \ 2012
  Onder compartimentering verstaan we het opdelen van een gebied in kleinere eenheden of compartimenten. In de meeste gevallen spreekt men van compartimentering van dijkringen, die worden opgedeeld in kleinere dijkringen. Er hoeft echter niet altijd sp ...
  help
  Reduce flood risks by compartmentalisation [Brochure]
  Asselman, N. \ Vliet, L. van \ 2012
  "Compartmentalisation is defined as the act of splitting up an object into smaller units or compartments. In terms of dike rings it means splitting up a large dike ring into (a number of) smaller dike rings. The primary purpose of compartmentalisatio ...
  help
  Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen [Factsheet] - Herz. uitg
  Asselman, N. \ Vliet, L. van \ 2014
  "Compartimenteren betekent letterlijk onderverdelen in kleinere eenheden of compartimenten. In strikte zin is compartimentering van een dijkring dan ook het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere dijkringen. Het hoofddoel van compart ...
  help
  Kansinschatting falen waterkeringen [Factsheet]
  Schasfoort, F. \ Kramer, N. \ Asselman, N. \ Schielen, R. \ Waal, H. de \ Diermanse, F. \ 2014
  Waterkeringen kunnen op verschillende manieren falen: Een waterkering kan onder andere te laag zijn, of te smal, of een te zwakke bekleding hebben. Hierdoor kan de waterkering bijvoorbeeld instabiel worden of kan er piping ontstaan. Dit zijn de versc ...
  help
  Visie beleidsinstrumentarium waterveiligheid [Boek]
  Diermanse, Ferdinand \ Dankers, Frits \ Wagenaar, Dennis \ Asselman, Nathalie \ Snippen, Edwin \ Grave, Peter de \ 2017
  De doelstelling van het onderhavige rapport is het beschrijven van een visie op de actualisatie en doorontwikkeling van het instrumentarium voor beleidsvraagstukken. Het gaat in op hoe de verschillende typen beleidsstudies en bouwstenen samenhangen e ...
  help
  Compartimentering van dijkringen: kansrijk, maar lang niet overal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klijn, F. \ Alberts, F. \ Asselman, N. \ 2009
  Na de ramp van 1953 pleitte de Deltacommissie voor compartimentering van Centraal-Holland. Het geadviseerde beschermingsniveau van 1:10.000 ging daar zelfs van uit. Van de compartimentering is echter niets terecht gekomen en het principe is enigszins ...
  help
  The use of floodplain sedimentation measurements to evaluate the effects of river restoration works \ Floodplains : interdisciplinary approaches [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  Sediment processes in floodplains [Boek]
  Asselman, N.E.M. \ 2001
  help
  Temporal variability of contemporary floodplain sedimentation in the Rhine - Meuse delta, The Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1998
  help
  Suspended sediment dynamics in a large drainage basin : the river Rhine \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  The impacts of changes in climate and land use on transport and deposition of fine suspended sediment in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  Spatial variability of floodplain sedimentation at the event scale in the Rhine - Meuse delta, the Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.