Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ecologische aspecten van integraal waterbeheer : programmeringsstudie [Boek]
  Vries, I. de \ Baan, P.J.A. \ Higler, L.W.G. \ 1989
  help
  Grondwaterbeleid en milieubescherming : het beleid inzake een onbeschermde milieucomponent geillustreerd aan de regio het Gooi [Boek]
  Baan, N. van der \ Glasbergen, P. \ [1986]
  help
  Diffuse verontreinigingsbronnen [Boek]
  Baan, P.J.A. \ Wit, P. \ 1986-1988
  help
  Inventory of water system models [Boek]
  Baan, P. \ Linde, A. te \ 2005
  The aim of the BSIK project “Water Economic Modelling for Policy Analysis” is to develop an integrated and operational water and economy model framework for the Netherlands that will enable to determine the economic effects of measures to improve the ...
  help
  Assessing the cost-effectiveness of pollution abatement measures in agriculture, industry and the wastewater treatment sector [Boek]
  Soesbergen, A. van \ Brouwer, R. \ Baan, P. \ Hellegers, P. \ Polman, N. \ 2007
  help
  Betrouwbaarheid membraanfiltratie-index kan aanzienlijk vergroot worden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijman, B. \ Baan, E. van de \ Haar, G. van de \ 2000
  De resultaten van metingen van de membraanfiltratie-index (MFI), een belangrijke waterkwaliteits- en stuurparameter in waterproductiebedrijven, worden sterk beinvloed door de kwaliteit van het filtermateriaal. Een nieuwe methode, gebaseerd op de begi ...
  help
  MCE : maatwerk of confectie bij evaluatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P.J.A. \ Most, H. van der \ 1997
  De toepassing van multicriteria evaluatie (MCE) bij de locatiekeuze van een baggerspeciedepot
  help
  Het optimale beschermingsniveau tegen overstroming vanuit sociaal-economisch perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ Klijn, F. \ 2001
  Hoe de sociaal-economische overstromingsschade (economische overstromingsschade inclusief gevoelswaarde) en de kosten van beschermingmaatregelen, zoals dijkverzwaring, van invloed zijn op het gewenste beschermingsniveau tegen overstroming van polders ...
  help
  Risk perceptance and preparedness and flood insurance \ Urban flood management [Hoofdstuk uit boek]
  Baan, P.J.A. \ 2005
  Technical and economic analyses are often made to determine the feasibility of measures/projects as part of a flood protection plan. Mostly, institutional and administrative aspects are also addressed. But how the people living in the polders feel ab ...
  help
  Gevolgen van overstroming in de Zuidplaspolder : risicofactoren voor nieuwe woningbouwprojecten [Boek]
  Asselman, N.E.M. \ Baan, P.J.A. \ Linde, A.H. te \ 2004
  De Zuidplaspolder is een zeer laaggelegen polder die in het zuiden wordt beschermd tegen hoge rivierwaterstanden door de dijk langs de Hollandse IJssel en in het oosten tegen hoge boezemwaterstanden door de kade langs de Gouwe. De gemeente Gouda is v ...
  help
  "Het Dommeldal" : verslag van het rondetafelgesprek in het kader van de voorbereiding van een advies van de VROM-raad over de ruimtelijke aspecten van de waterproblematiek in Nederland, gehouden op 8 oktober 2001 te Boxtel \ Aan de overkant van het water wonen ook mensen : verslagen van vier rondetafelgesprekken over ruimte voor water in de regio : de Waalsprong, het Dommeldal, het Groene Hart, Hunze en Aa's - Meerstad [Hoofdstuk uit boek]
  Segers, A.J.A.M. \ Vermeer, A.J.A.M. \ Baan, J. \ 2002
  Het Dommelgebied (183.00 ha) heeft zowel een stedelijke als landelijke gebruiksfunctie. Daarnaast wordt het natuurlijke stelsel van beken doorkruist door infrastructuur, die oost - west loopt (auto wegen, Wilhelminakanaal etc.). Dit zijn de achtergro ...
  help
  Ruimte voor water, op welke gronden? \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Most, H. van der \ Baan, P.J.A. \ 2001
  Het WL heeft een verkenning uitgevoerd naar argumenten voor en tegen meer ruimte voor water
  help
  Ruimte voor water: op welke gronden? [Boek]
  Baan, P.J.A. \ Kernteam 'Ruimte voor water' \ 2000
  help
  Normstelling overstromingsrisico langs rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ Heijnert, K. \ 2002
  Controle op de plaats en mate van overstroming is gewenst. In dit artikel doen de auteurs het voorstel om de veiligheidsnorm van dijkringen af te stemmen op de potentiële schade bij overstromen zoals ook in het benendenrivierengebied al deels het gev ...
  help
  Betrouwbaardheid membraanfiltratie-index sterk vergroot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijman, B. \ Baan, E. van de \ Schippers, J. \ 2002
  De membraanfiltratie-index (MFI) wordt in Nederland toegepast bij de drinkwaterbereiding, als maat voor de vervuilingspotentie van voedingswater voor omgekeerde-osmose en nanofiltratie-membranen en als maat voor de verstoppingspotentie voor infiltrat ...
  help
  Veiligheidsbenadering bij overstromingen; naar meer zelfredzaamheid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ Klijn, F. \ 2003
  Nederland biedt in de wereld de hoogste veiligheid tegen overstroming langs rivieren. Mede daardoor is her waterbewustzijn in Nederland laag en de zelfredzaamheid bij overstromingen klein. De overheid wil weer meer verantwoordelijkheid leggen bij de ...
  help
  Nuchter omgaan met overstromingsrisico's? : de gedachten van de burger bij de kans op een overstroming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ 2003
  Over overstromingsrisico's verschijnen veel artikelen en rapporten. H2O draagt hieraan bij met vooral een technisch-wetenschappelijke oriëntatie. In dit artikel belicht Paul Baan van WLDelft Hydraulics het risico op overstroming aan de hand van recen ...
  help
  Nieuwbouw in diepgelegen polders? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ Asselman, N. \ Hofman, P.J. \ 2004
  De Zuidplaspolder is een laaggelegen polder in Zuid-Holland die in het zuiden door een dijk langs de Hollandsche IJssel beschermd wordt tegen hoge rivierwaterstanden en in het oosten door een kade langs de Gouwe tegen hoge boezemwaterstanden. De geme ...
  help
  Hoe groot is het risico van overstromingen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ Asselman, N. \ 2005
  In de media verschijnen de laatste tijd berichten dat de risico's van overstromingen worden onderschat. Volgens het RIVM is het (groeps)risico van overstromingen groter zijn dan dat van alle andere externe veiligheidsrisico's bij elkaar. Dit soort be ...
  help
  Passieve monstername krijgt juridische acceptatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Baan, B. \ Jonge, H. de \ Peekel, A. \ 2009
  Bij passieve monstername is het mogelijk gedurende een langere periode de waterkwaliteit te meten. Een proefproject laat goede resultaten zien en er is een norm in voorbereiding om de techniek te verankeren in protocollen en accreditering
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.