Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het leverbot-ecosysteem of: Verkenning van de invloed van het verloop van de grondwaterstand op het besmettingspercentage van vee met leverbot van 1948 tot 1977 in Nederland [Boek]
  Baken, A. \ 1979
  help
  Quick-scan diergeneesmiddelen in de waterketen [Boek]
  Laak, Thomas ter \ Baken, Kirsten \ Sjerps, Rosa \ Kools, Stefan \ 2017
  Op de Nederlandse markt mogen ca. 260 werkzame stoffen als diergeneesmiddel worden gebruikt. In deze quick-scan ligt de nadruk op de bijdrage vanuit de landbouwhuisdieren en zijn meetgegevens van diergeneesmiddelen in Nederlands grondwater en oppervl ...
  help
  Ontstaan en opsporing van nevenproducten bij UV-processen \ H2O online [Artikel]
  Baken, K. \ Kolkman, A. \ Hofman-Caris, R. \ Vughs, D. \ Wezel, A. van \ 2015
  De laatste decennia wordt UV-straling steeds vaker toegepast in de waterzuivering. Bij lage doses voor desinfectie, bij hoge doses in combinatie met waterstofperoxide (geavanceerde oxidatie) voor verwijdering van organische microverontreinigingen. Bi ...
  help
  Influence of process conditions and water quality on the formation of mutagenic byproducts in UV/H2O2 processes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hofman-Caris, R.C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Puijker, L. \ Baken, K.A. \ Wols, B.A. \ Beerendonk, E.F. \ Keltjens, L.L.M. \ 2015
  UV/H2O2 processes in drinking water treatment may generate byproducts which cause an increased response in Ames fluctuation assays. As this probably involves a mixture of substances in very low concentrations, it is challenging to identify the indivi ...
  help
  Haalbaarheidsstudie stoffendatabase voor de Nederlandse drinkwatersector [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Emke, Erik \ Maessen, Mario \ Baken, Kirsten \ 2016
  Onderzoekers en stakeholders uit de sector stelden samen een breed gedragen en goed afgestemd pakket van eisen op voor de opzet van een stoffendatabase, waarin gegevens over bekende en onbekende stoffen worden gedeeld tussen de drinkwaterlaboratoria. ...
  help
  Large scale water treatment and the implications for the water cycle: ozonation, waste water, advanced treatment, micropollutants [Boek]
  Kools, Stefan A.E. \ Baken, Kirsten A. \ Wezel, Annemarie P. van \ 2018
  In light of the intended wide application of advanced treatment steps, there is a need for an overview of the available knowledge on existing regulations driving mitigation and monitoring efforts in the EU. Here, we focus on emerging compounds and th ...
  help
  Application of effect-directed analysis to identify mutagenic nitrogenous disinfection by-products of advanced oxidation drinking water treatment \ Environmental science and pollution research international : official organ of the FECS Division for Chemistry and the Environment (FECS Div. C&E), official organ of the Eco-Informa (Environmental Communication, Information and Health Issues) [Artikel]
  Vughs, D. \ Baken, K.A. \ Kolkman, A. \ Martijn, A.J. \ Voogt, P. de \ 2018
  Advanced oxidation processes are important barriers for organic micropollutants in (drinking) water treatment. It is however known that medium pressure UV/H2O2 treatment may lead to mutagenicity in the Ames test, which is no longer present after gran ...
  help
  Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources [Boek]
  Wezel, Annemarie P. van \ Hurk, Floris van den \ Sjerps, Rosa M.A. \ Meijers, Erwin M. \ Roex, Erwin W.M. \ Baken, Kirsten \ 2018
  Nederland heeft ongeveer evenveel capaciteit aan rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s). Via beide komen opkomende, mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht. Modellering van de op ...
  help
  Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Maessen, Mario \ Raterman, Bernard \ Laak, Thomas ter \ Stuyfzand, Pieter \ Baken, Kirstern \ 2017
  In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvul ...
  help
  Pharmaceuticals in the environment, science and policy [Boek]
  Laak, Thomas ter \ Baken, Kirsten \ Büscher, Chris \ Frijns, Jos \ 2015
  Geneesmiddelen komen voor in de waterketen. Er is veel onderzoek gedaan, maar er zijn niet altijd antwoorden op vragen als “wat is het effect van een levenslange bootstelling aan een complex mengsel van stoffen waaronder geneesmiddelen?” of “hoe groo ...
  help
  Innovative testing strategies and their relevance for evaluating chemical drinking water quality [Boek]
  Baken, Kirsten \ Kools, Stefan \ 2014
  Approaches to evaluate human health hazard of chemical exposure are modernized in order to reduce experimental animal use and investments in time and money, and to increase the predictability of test systems. This report describes the state-of-the-ar ...
  help
  Gevolgen van zoetwatertekorten voor industrie en drinkwaterproductie [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Huiting, Hans \ Baken, Kirsten \ 2017
  In deze studie zijn de gevolgen van zoetwatertekorten voor de industrie en drinkwaterproductie onderzocht. De projecties van toekomstig debiet, chloride en stofconcentraties in de Maas en de Rijn onder klimaatscenario’s uit het deltaprogramma zijn ve ...
  help
  Grip op opkomende stoffen in drinkwaterbronnen \ H2O online [Artikel]
  Baken, K. \ Schriks, M. \ Ketelaars, H. \ Stroomberg, G. \ Wezel, A. van \ 2016
  Drinkwaterbedrijven worden geconfronteerd met een groot aantal chemische stoffen dat via verschillende routes de waterketen bereikt. Via beleidstrajecten en initiatieven vanuit de drinkwatersector wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het grond ...
  help
  Desinfectie van drinkwater met behulp van UV-C: een veilige methode \ H2O online [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Baken, K. \ Harmsen, D. \ Beerendonk, E. \ Nugteren, S. \ 2013
  UV-C-straling wordt in drinkwaterzuivering steeds meer toegepast voor desinfectie. In combinatie met waterstofperoxide treedt een ‘geavanceerd oxidatieproces’ op, waarmee ook organische stoffen worden omgezet. Bij onderzoek naar de mogelijkheden van ...
  help
  Signalering van ‘overige antropogene stoffen’, en dan? De pyrazool-casus \ H2O online [Artikel]
  Baken, K. \ Kolkman, A. \ Diepenbeek, P. van \ Ketelaars, H. \ Wezel, A. van \ 2016
  In de zomer van 2015 signaleerde WML een verontreiniging in de Maas, later geïdentificeerd als pyrazool. Deze stof kwam door een industriële lozing terecht in de rivier, die dient als bron voor de productie van drinkwater. Door een samenloop van omst ...
  help
  Tools for human health risk assessment of emerging chemicals [Boek]
  Baken, Kirsten \ 2018
  Dit onderzoek biedt handvatten voor een snelle inschatting van potentiële gezondheidseffecten van stoffen wanneer klassieke toxicologische risicobeoordeling niet mogelijk is bij het aantreffen van nieuwe stoffen in drinkwater(bronnen). Bij zo’n klass ...
  help
  European regulatory frameworks in relation to chemicals of emerging concern [Boek]
  Baken, Kirsten \ Frijns, Jos \ 2018
  Het aantal nieuwe stoffen dat wordt geproduceerd en in drinkwaterbronnen wordt aangetroffen neemt toe, en zal naar verwachting blijven toenemen. Voor Vewin is een inventarisatie gemaakt van de relevante Europese regelgeving rond de toelating van chem ...
  help
  Emerging (per)fluorinated compounds in the watercycle [Boek]
  Vughs, Dennis \ Voogt, Pim de \ Baken, Kirsten \ Dingemans, Milou \ 2018
  Een meetcampagne voor verschillende nieuwe perfluorverbindingen heeft aangetoond dat in de Nederlandse en Belgische waterketen de verbindingen F3-MSA en HFPO-DA (onderdeel van GenX) veelvuldig zijn aangetroffen: beide verbindingen waren in het merend ...
  help
  Aromatic amino acids as a source for nitrogen containing by-products formed by advanced oxidation water treatment [Boek]
  Vughs, Dennis \ Kolkman, Annemieke \ Baken, Kirsten \ Kools, Stefan \ 2018
  Geavanceerde oxidatie processen zoals UV/H2O2 en ozon worden steeds vaker ingezet voor de productie van drinkwater vanwege desinfectie, maar ook doordat het een belangrijke barrière vormt tegen organische microverontreinigingen in bronnen van drinkwa ...
  help
  Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen : omzetting van gewasbeschermingsmiddelen met geavanceerde oxidatie : onderzoeksrapport TKI Watertechnologie [Boek]
  Rietdijk, Jessy \ Beerendonk, Erwin \ Terwisscha van Scheltinga, Sytse \ Baken, Kirsten \ Harmsen, Danny \ Beerling, Ellen \ Ruijven, Jim van \ Hofman-Caris, Roberta \ 2016
  Het doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de vraag in hoeverre de kwaliteit van geloosd spuiwater met gewasbeschermingsmiddelen verbetert door het toepassen van (geavanceerde) oxidatietechnieken, en om zicht te krijgen op mogelijke negatiev ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.