Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Regionale keringen Rotterdam : overstromingsrisico’s en strategieën [Boek]
  Barneveld, N. van \ Moel, H. de \ Weeda, A. \ 2014
  Het programma Rotterdam Climate Proof en het Waterplan Rotterdam richten zich op het klimaatbestendig maken van de stad en haar omgeving. In dat kader is voor het thema waterveiligheid onderzoek verricht naar de klimaatbestendigheid van de regionale ...
  help
  Klimaatadaptatie in Rijnmond-Drechtsteden – leren van buitendijks gebied \ H2O online [Artikel]
  Gebraad, C. \ Barneveld, N. van \ Visch, J. van de \ Ledden, M. van \ 2018
  Door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe. In de regio Rijnmond-Drechtsteden werken verschillende belanghebbenden samen aan waterveilig-heid onder de vlag van het Deltaprogramma. Bijzonder aan deze ...
  help
  Ervaringen met denitrificatie in een gefluïdiseerd bed op laboratoriumschaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwstad, Th. J \ Barneveld, G. van \ 1979
  help
  Vervangingsopgave natte kunstwerken in het hoofdwatersysteem en hoofdvaarwegennet in Nederland \ Water governance [Artikel]
  Vlist, M. van der \ Roovers, G. \ Barneveld, A. \ 2016
  De vervangingsopgave natte kunstwerken: een strategische opgave voor Rijkswaterstaat – Rijkswaterstaat beheert als asset manager op duurzame wijze het Nederlandse hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. Daarbij werkt Rijkswaterstaat aa ...
  help
  Die Zukunft des Hochwasserschutzes als Teil der Wasserwirtschaft 4.0 – ein erster Blick durch die digitale Brille \ Korrespondenz Wasserwirtschaft [Artikel]
  Kutschera, G. \ Engels, R. \ Bolle, F.-W. \ Schüttrumpf, H. \ Barneveld, H. \ Zethof, M. \ 2016
  The flooding events of the past years have shown that a better data basis, increased understanding of processes and monitoring as well as the (online) provision of information, such as, for example, the resisting force of dikes, could have contribute ...
  help
  Estimating the combined effect of flood mitigation measures \ River flow [Artikel]
  Huthoff, F. \ Udo, J. \ Barneveld, H. \ Bakker, M. \ Asselman, N. \ 2014
  To obtain a reliable estimate of the effect of combinations of flood-mitigation measures we propose a new method that takes into account the interference between separate measures. We applied this proposed Corrected-Discharge Method (CDM) to a case i ...
  help
  Rivierdynamiek in nevengeulen : rivierkundige en ecologische randvoorwaarden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Barneveld, H.J. \ Pedroli, G.B.M. \ Sweerts, J.P.R.A. \ 1993
  help
  Handleiding voor de monitoring van verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huis in 't Veld, F. \ Klepper, C. \ Barneveld, N. van \ 2002
  In de provincie Flevoland is de beleidsdoelstelling voor verdrogingsbestrijding geformuleerd op basis van inspanningen (percentage verdroogd gebied waarvoor maatregelen getroffen zijn). Om de effecten te beoordelen is door Royal Haskoning, in samenwe ...
  help
  A stochastic model approach for optimisation of Lowland River restoration works \ Journal of earth science [Artikel]
  Vuren, S. van \ Vriend, H. de \ Barneveld, H. \ 2016
  Over the course of centuries, river systems have been heavily trained for the purpose of safe discharge of water, sediment and ice, and improves navigation. Traditionally, dikes are used to be reinforced and heightened to protect countries from ever ...
  help
  Evaluation of design hydrograph methods and probabilistic methods for estimating design water levels on the river Meuse \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Pol, J.C. \ Kok, M. \ Barneveld, H.J. \ Morales-Napoles, O. \ Schielen, R.M.J. \ 2015
  Design water levels are needed for the design of flood defences along the Dutch river Meuse. Current practise is that these water levels are determined by hydrodynamic simulation of a standard design hydrograph at the upstream gauging station Borghar ...
  help
  Data-assimilation in flood forecasting using time series and satellite data \ Conference Floods, from Defence to Management, Nijmegen (ISFD3, 2005) also International conference on innovation advances and implementation of flood forecasting technology, 17-19 oct, 2005, Tromsø, Norway [Hoofdstuk uit boek]
  Vermeulen, C.J.M. \ Barneveld, H.J. \ Huizinga, H.J. \ [ca. 2005]
  Fast and precise flood forecasting is essential to decision making with regard to flood management. As part of the EU research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management) data-assimilation techniques are developed, dem ...
  help
  Improved flood forecasting using in situ and satellite data [Topic II Medium term flood and water level forecasting] \ Proceedings of the 5th Annual Mekong Flood Forum, 17-18 May 2007, Ho Chi Minh City, Vietnam [Hoofdstuk uit boek]
  Barneveld, H.J. \ Silander, J.T. \ 2007
  Fast and precise flood forecasting is essential to decision-making with regard to flood management. As part of the European Union (EU) research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management), data-assimilation techniques ...
  help
  Feasibility study for implementation of sedimentation reduction measures in river harbours \ River, Coastal and Estuarine Morphodynamics: RCEM 2007 : Proceedings of the 5th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Enschede, NL, 17-21 September 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Barneveld, H.J. \ Hugtenburg, J. \ 2007
  Sedimentation in river harbours is a serious problem in the Netherlands. Costs for removal, transport, processing and storage of this (often contaminated) sediment are high. In addation sedimentation and dredging activities hinder inland navigation. ...
  help
  Application of satellite data for improved flood forecasting and mapping \ 4th International symposium on flood defence: managing flood risk, reliability and vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Barneveld, H.J. \ Silander, J.T. \ Sane, M. \ Malnes, E. \ 2008
  Reliable and timely information is essential for appropriate flood management. The EU research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management) focussed on the possible role of satellite information for improved flood forec ...
  help
  Improved flood forecasting and the possile role of satellite images \ Second ACTIF workshop on quantification, reduction and dissemination of uncertainty in flood forecasting, Delft, 22-23 November 2004 [Artikel]
  Vermeulen, C.J.M. \ Huizinga, H.J. \ Barneveld, H.J. \ 2004
  In the FloodMan project (Near real time flood forecasting, warning and management) the possibilities are investigated to improve flood forecasting and management in lowland rivers. In the first phase of the project data-assimilation routines have bee ...
  help
  Waterveiligheid buitendijks synthese = Flood risk in unembanked areas synthesis [Boek]
  Veerbeek, W. \ Huizinga, J. \ Asselman, N. \ Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ Meer, R.A.E. van der \ Barneveld, N. van \ [2010]
  Langs de rivieren in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen grote oppervlakken stedelijk gebied en havengebieden die niet door de rivier dijken worden beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden. Vanwege sedimentatie liggen deze gebieden relatief hoo ...
  help
  Waterveiligheid buitendijks gebied [Factsheet]
  Barneveld, N. van \ [2010]
  Provincie Zuid-Holland ontwikkelt momenteel een beleidskader voor buitendijks bouwen. Er is slechts beleid op hoofdlijnen voor waterveiligheid en bouwen in het buitendijkse gebied.Ontwikkelingen in het buitendijkse gebied zijn onder voorwaarden toege ...
  help
  Ruimte voor de rivier: een blik onder water \ DeltaForum [Artikel]
  Barneveld, H.J. \ Vuren, S. van \ 2009
  Om het rivierengebied nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen heeft het kabinet in 2000 besloten om zich bij hoogwaterbescherming te richten op andere maatregelen dan alleen dijkversterking. Dit heeft vorm gekregen in het Rijksprogram ...
  help
  Hydrology and hydraulics expertise in participatory processes for climate change adaptation in the Dutch Meuse \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Wesselink, A. \ Vriend, H. de \ Barneveld, H. \ Krol, M. \ Bijker, W. \ 2009
  Many scientists feel that scientific outcomes are not sufficiently taken into account in policymaking. The research reported in this paper shows what happens with scientific information during such a process. In 2001 the Dutch Ministry of Transport, ...
  help
  Analytical model for hydraulic roughness of submerged vegetation \ 27th congress of the International Asspciation for Hydraulic Research, San Fransisco, 1997: managing water [Hoofdstuk uit boek]
  Klopstra, D. \ Barneveld, H.J. \ Noortwijk, J.M. van \ Velzen, E.H. van \ 1997
  A new, analytical, physically based, model of the vertical flow velocity profile and the hydraulic roughness of submerged vegetation has been developed. For the vegetation layer and the surface layer, different turbulence models have been applied. Mo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.