Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Water accountants : de nieuwe generatie waterbeheercontroleurs [Rede]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ 2009
  Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het vakgebied Water Resources Management and Earth Observation (TU Delft)
  help
  Remote sensing and watershed modelling : towards a hydrological interface model [Boek]
  Azzali, S. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Menenti, M. \ 1991
  help
  De satelliet als meetinstrument voor het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Soeterik, K.L. \ 1999
  Beschrijving van een methode om met behulp van door satellieten geregistreerde temperatuurpatronen de actuele verdamping in gebieden te berekenen. Kaarten van bodemvocht en verdamping kunnen door beleidsmakers en waterschappen gebruikt worden om meer ...
  help
  Satellieten brengen verdamping in beeld : nieuwe methode van KNMI wekt interesse in drinkwaterwereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Roozekrans, J.N. \ 2000
  Met nieuwe technieken en methoden (SEBAL) kunnen uit de Amerikaanse NOAA-satellietbeelden (meting van elektromagnetische straling) de verdamping uit het bodem-water-plant systeem en het bodemvocht worden berekend en grafisch weergegeven. Deze kennis ...
  help
  Naar remote sensing ondersteunde beregeningsbesluiten [Boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ 2001
  help
  Soil moisture conditions in the Netherlands during the summer of 1995 interpreted from satellite measurements \ GIS and remote sensing techniques in land- and water-management [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Pelgrum, H. \ Roerink, G.J. \ 2001
  help
  Energy and water flow through the soil-vegetation-atmosphere system: the fiction of measurements and the reality of models \ Unsaturated-zone modeling : progress, challenges and applications [Hoofdstuk uit boek]
  Menenti, M. \ Jia, L. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ 2004
  This paper summarizes basic concepts and definitions in models of the SVA system and then emphasizes inconsistencies between model variables and observations for the soil, vegetation and atmosphere elements. This is done first in a qualitative sense, ...
  help
  Bruikbaarheid SEBAL als remote-sensingtechniek voor het kwantitatieve waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Schouwenaars, J.M. \ Talsma, M. \ 2004
  In Nederland wordt steeds meer naar een precisie afstemming tussen waterbeheer en landgebruik gestreefd. Informatie over het watersysteem wordt vooral verkregen via puntmetingen (neerslag, grondwaterstand). Vlakdekkende informatie, verkregen via remo ...
  help
  Verdroging van Nederland met remote sensing in beeld gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Talsma, M. \ 2004
  De zomer van 2003 gaat als een droge en warme zomer de geschiedenis in. Het is vanuit de invalshoeken van de hydrologie en het management interessant om een evaluatie van deze droogte te maken om te zien waar en wanneer die zich in het landelijk gebi ...
  help
  Remote sensing ondersteund waterbeheer : toepassingsmogelijkheden van vlakdekkende verdampingsinformatie - Hoofdrapport [Boek]
  Bastiaanse, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  In deze studie is gekeken naar remote sensing en aspecten van het voorbereidend waterbeheer (b.v. wijziging peilbesluit, evaluatie boezembeheer, GGOR) en het uitvoerend waterbeheer (b.v. aanvoer gebiedsvreemd water, bodemvochtherstel, beregening). De ...
  help
  Remote sensing ondersteund waterbeheer : toepassingsmogelijkheden van vlakdekkende verdampingsinformatie - Deelrapport : pilot studies [Boek]
  Bastiaanse, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  In deze studie is gekeken naar remote sensing en aspecten van het voorbereidend waterbeheer (b.v. wijziging peilbesluit, evaluatie boezembeheer, GGOR) en het uitvoerend waterbeheer (b.v. aanvoer gebiedsvreemd water, bodemvochtherstel, beregening). De ...
  help
  De waterbalans van polders opnieuw bekeken. Pilot studie 1 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  De doelstelling van dit project is: Het verbeteren van de hydrologische beschrijving van het stroomgebied van de Mark-Vliet boezem door het kwantificeren van de wekelijkse waterbalans van de aangelegen polders. Deze doelstelling kan slechts worden ge ...
  help
  Drooglegging en grasgroei van een klei-op-veen gebied. Pilot studie 2 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  Satellieten meten onder onbewolkte condities de spectrale stralingseigenschappen van het landoppervlak waaruit de reflectie en temperatuur van het gewas kan worden afgeleid. Deze op afstand verrichtte metingen kunnen met fysisch gebaseerde vertaalalg ...
  help
  Bodemvocht en verdrogingsbestrijding in Oost-Gelderland. Pilot studie 3 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  In het project wordt onderzocht of ruimtelijke informatie over neerslag uit regenradarbeelden en bodemvocht uit satellietbeelden mogelijkheden biedt om de gevolgen van verdrogingbestrijding in Oost Gelderland beter te kwantificeren. Het is nadrukkeli ...
  help
  Remote sensing als ondersteuning van het peilbeheer in de Veenkoloniën. Pilot studie 4 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  Het is vermeldenswaardig te noemen dat er in eerdere remote sensing studies opnamen m.b.v. een vliegtuigscanner van de veenkoloniën gemaakt zijn met het doel kennis over de waterhuishouding te vergroten. Remote sensing beelden kunnen een schatting ge ...
  help
  Naar een satelliet instrumentarium voor beregening. Pilot studie 5 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  In dit STOWA remote sensing project wordt onderzocht of de combinatie van ruimtelijke informatie over neerslag uit regenradarbeelden en actuele verdamping uit satellietbeelden, een mogelijkheid biedt om de noodzaak en de omvang van beregening in het ...
  help
  Satellietbeelden en verdamping \ Remote sensing in het waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
  Schouwenaars, J.M. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ 2002
  Het gebruik bij waterbalans studies, peilbesluiten en beheersbeslissingen bij verdroging en wateraanvoer
  help
  Inversely estimating soil hydraulic functions using evapotranspiration fluxes \ Journal of hydrology [Artikel]
  Jhorar, R.K. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Feddes, R.A. \ 2002
  help
  Assimilation of remotely sensed latent heat flux in a distributed hydrological model \ Advances in water resources [Artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Troch, P.A. \ Veldhuizen, A.A. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2003
  This paper adresses the question whether remotely sensed data over a catchment can be used to improve water balance computations by the proces of data assimilation. The data used are from the Drentse Aa catchment
  help
  Vlakdekkende actuele verdamping van Nederland operationeel beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Roozekrans, J.N. \ 2003
  Sinds 10 jaar is het SEBAL algoritme beschikbaar voor het schatten van actuele verdamping. Gekoppeld aan de Penman-Monteith vergelijking is deze in staat om voor alle weersomstandigheden een schatting van de verdamping van Nederland te maken
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.