Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Visstandbemonstering volgens de STOWA standaard \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Beers, M. \ 2006
  De STOWA bracht in 2003 het Handboek Visstandbemonstering uit, waarin gestandaardiseerde richtlijnen worden gegeven voor het bemonsteren en beoordelen van de visstand. De ervaringen met visstandonderzoek van AquaTerra en Witteveen+Bos hebben ten gron ...
  help
  Breuk drinkwatertransportleiding naar Texel, zomer 2013 \ H2O online [Artikel]
  Mesman, G. \ Dingerdis, I. \ Beers, P. \ 2014
  In de zomer van 2013 kwam de drinkwatervoorziening van Texel in het nieuws door een breuk in één van de twee voedende leidingen van het eiland. Met verschillende maatregelen heeft PWN de drinkwatervoorziening gedurende de zomer overeind kunnen houden ...
  help
  Palen voor vis : afgeschermde kribvakken goed voor visstand \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Beers, M. \ Kerkum, F. \ 2008
  Het afschermen van kribvakken met een rij palen vermindert de dynamiek die als gevolg van de golfslag van schepen ontstaat. Hierdoor kan de ontwikkeling van water- en oeverplanten worden gestimuleerd. De ontwikkeling van vegetatie kan tevens positief ...
  help
  Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
  In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
  help
  Vissen met tunnelvisie : onderzoek vispasseerbaarheid via PIT-telemetrie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Spierts, I. \ Beers, M. \ 2013
  In de Beneden Donge belemmerde de sifon onder het Wilhelminakanaal mogelijk het migreren van vissen. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta onderzocht adviesbureau ATKB de vispasseerbaarheid van de sifon.
  help
  ‘KRW-doelen’ voor de overige wateren in Noord-Brabant: een pragmatische uitwerking \ H2O online [Artikel]
  Herpen, F. van \ Beers, M. \ Harkel, M. ten \ Ertsen, D. \ Wielinga, A. \ 2015
  Circa 90% van het oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabant is niet aangewezen als KRW-waterlichaam. De doelen waren voor deze wateren nog niet volgens de KRW-systematiek opgesteld. Daardoor ontbrak een eenduidige systematiek voor heel Brabant. ...
  help
  DNA heeft de toekomst : Environmental DNA alternatief voor KRW-visstandbemonstering? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Bogerd, I. \ Wal, B. van der \ 2014
  Met de eDNA-methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen in het water. De laatste jaren is de methode succesvol ingezet bij soortspecifiek onderzoek. In 2013 is er in Nederland een nieuwe innovatieve methode getest waarbij niet één vi ...
  help
  Echte beken meanderen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Beers, M. \ 2014
  Ten zuiden van Breda voert waterschap Brabantse Delta beekherstel uit door meanders aan te takken op de Boven Mark. In de meander bij het Brabantse Galder worden relatief veel beekvissen aangetroffen. Het bewijs dat meanders een belangrijke rol spele ...
  help
  Stapsgewijs naar visveilige gemalen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Beers, M. \ Kroes, M. \ 2015
  Steeds meer gemalen worden visveilig gemaakt door Nederlandse waterbeheerders. Een forse opgave, Nederland telt meer dan 4.000 gemalen. Hoewel niet alle gemalen op belangrijke vismigratieroutes liggen, is het ook daarbuiten belangrijk om te kijken na ...
  help
  Samen delen : visstandonderzoek Chaamse beken \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Beers, M. \ Hoftijzer, M. \ Koole, M. \ 2018
  In 2016 is de visstand in de Chaamse beken door zowel de Vissenwerkgroep van Mark & Leij als adviesbureau ATKB onderzocht. De gegevens laten zien dat de vangsten, ondanks de afwijkingen tussen de toegepaste methoden, verrassend veel overeenkomsten ve ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
  Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
  help
  Handboek hydrobiologie : biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren [Boek] - Versie september 2010
  Bijkerk, Ronald \ Beers, Marco \ Bonhof, Gerwin \ Brans, Birgitta \ Buskens, Ronald \ Coops, Hugo \ Dam, Herman van \ Fockens, Karin \ Kampen, Jouke \ Maanen, Barend van \ Mertens, Adriënne \ Moeleker, Mieke \ Nieuwenhuis, Rob \ Pilon, Jörn \ Pot, Roelf \ Spier, Jos \ Swarte, Myra \ Tongeren, Onno van \ Torenbeek, Reinder \ Vermaat, Jan \ Wagenvoort, Arco \ Wilhelm, Michiel \ Wit, Monique de \ 2014
  Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijf ...
  help
  Kennisdocument riviergrondel, Gobio gobio (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Beers, M.C. \ 2005
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de riviergrondel, Gobio gobio (Linnaeus, 1758). De riviergrondel is één van de kleinere zoetwatervissen met een langgerekt lichaam. De vorm van het lichaam van riviergrondel en de onder ...
  help
  Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoëtide begroeiingen in de periode 1980-1999 \ Stratiotes [Artikel]
  Arts, G.H.P. \ Beers, P.W.M. van \ Belgers, J.D.M. \ 2001
  help
  Computing drain spacings : a generalized method with special reference to sensitivity analysis and geo-hydrological investigations [Boek]
  Beers, W.F.J. van \ 1976
  help
  Watersysteemanalyse Strijbeekse beek [Boek]
  Coenen, D. \ Oosthoek, J. \ Beers, M. \ 2017
  Als pilot heeft de afdeling Kennis & Advies watersysteemanalyses uitgevoerd voor de Strijbeekse beek en het Tonnekreek complex. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van de analyse voor de Strijbeekse beek, een bovenloop van de Boven Mark, ...
  help
  Nederlandse watersysteemanalyse Merkske [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ 2018
  Voorliggend document presenteert de uitkomsten van de Nederlandse watersysteemanalyse voor 't Merkske. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied in vogelvlucht en hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste methode. Het resultaat van de analyse ...
  help
  Watersysteemanalyse Ligne [Boek]
  Beers, M. \ Claassen, T. \ Heemskerk, J. van \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ Oosthoek, J. \ 2017
  Waterschap Brabantse Delta heeft voor de KRW 25 waterlichamen aangewezen en leverde afgelopen jaren veel inspanningen om de doelen voor deze waterlichamen te halen. Desondanks voldoen de waterlichamen nog niet (volledig) aan de gestelde doelen. Met w ...
  help
  Watersysteemanalyse Galdersche Beek [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ 2018
  Waterschap Brabantse Delta heeft voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 25 waterlichamen aangewezen waarvoor doelen zijn vastgelegd. Het waterschap levert veel inspanningen om de KRW-doelen te realiseren, maar de waterlichamen voldoen nog niet ( ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.