Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Milieuwinst en waterkwaliteitseffecten van thermische energie uit drinkwater \ H2O online [Artikel]
  Oesterholt, F. \ Bloemendal, M. \ Bel, N. van \ Brand, T. van den \ 2018
  Vrijwel alle drinkwaterbedrijven hebben ambities voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een aantal drinkwaterbedrijven probeert met opwekking van duurzame energie hun CO2-voetafdruk te verlagen. Een bijzondere manier van energieopwekking is de lev ...
  help
  Microbiologisch veilig water: oude en nieuwe bedreigingen vragen om een hernieuwde aanpak \ H2O online [Artikel]
  Bel, N. van \ Smeets, P. \ Roda Husman, A.M. de \ Vermeulen, L. \ Vanysacker, L. \ 2017
  Een groot deel van de wereld heeft geen toegang tot microbiologisch veilig drinkwater. Maar ook in landen met veilig drinkwater moeten we alert zijn op ziekteverwekkende virussen en bacteriën in water als dat wordt gebruikt voor recreatie, landbouw o ...
  help
  Kustversterking Voorne : samen anticiperen op onzekerheden \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Bel, D. \ Kool, H. \ Vertegaal, K. \ 2007
  De kust van Voorne is één van de zwakste schakels in de Nederlandse kust. Het Voornes Duin, maar ook het water uit de kust, de Voordelta, is een belangrijk natuurgebied en strikt beschermd. Sinds het afsluiten van het Brielse Gat en het Haringvliet i ...
  help
  Klimaatverandering en milieueffectrapportage : tijd voor een nieuw thema? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Bel, D. \ 2008
  In dit tijdschrift aandacht voor klimaatverandering. Hoe kunnen we plannen, programma's en besluiten eigenlijk toetsen op hun bijdrage aan klimaatverandering, vraag de auteur zich af, zonder er wéér een toets aan toe te voegen
  help
  Snelle on-line detectie van Enterococcen [Boek]
  Bel, Nikki van \ Leerdam, Ton van \ 2016
  Wereldwijd is fecale verontreiniging de belangrijkste bedreiging van de gezondheid via water. De belangrijkste parameters voor de bewaking van de drink- en zwemwaterkwaliteit op microbiologische veiligheid zijn Escherichia coli en enterococcen. Deze ...
  help
  Douchen met regenwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bel, J. \ 2015
  Iedere dag gebruiken we per persoon 120 liter drinkwater, maar daarvan gebruiken we minder dan 10 liter voor consumptie en de afwas. Meer dan 110 liter is prima te vervangen door regenwater. En dat is schoon, zacht én gratis.
  help
  De bruikbaarheid van het concept Zandmotor [Boek]
  Oost, Albert \ Lelij, Amrit Cado van der \ Bel, Mark de \ Oude Essink, Gu \ Löffler, M. \ Bruens, Ankie \ Taal, Marcel \ Valk, Bert van der \ Boers, Marien \ Boer, Wiebe de \ 2016
  Voorliggend rapport beschrijft de bruikbaarheid van het concept Zandmotor voor het beheer van de Nederlandse kust als alternatief voor reguliere suppleties. Het oordeelover de bruikbaarheid is gebaseerd op ervaringen met de pilot Zandmotor voorafgaan ...
  help
  Vergelijking scenario’s toekomstige drinkwatervraag [Boek]
  Bel, M. de \ Aa, M. van der \ Beekman, J. \ 2018
  Afhankelijk van verschillende ontwikkelingen kan het drinkwatergebruik in de toekomst veranderen. Om ook op de langere termijn voldoende drinkwater te kunnen leveren wordt er door de provincies daarom een adaptieve strategie ontwikkeld. De aanwijzing ...
  help
  Een vergelijking tussen twee uitersten: zwakke schakels Noord-Holland \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Faber, H. \ Kool, E. \ Bel, D. \ 2009
  Het advies van de Deltacommissie maakt het duidelijk: door de klimaatverandering gaat de zeespiegel flink stijgen. Dat betekent dat zonder maatregelen de kust minder veilig is dan nu. Daarop anticiperend heeft Verkeer en Waterstaat in 2004 twee gebie ...
  help
  Toepasbaarheid van Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse watersector [Boek]
  Loon, Arnaut van \ Dorland, Edu \ Hartog, Niels \ Cirkel, Gijsbert \ Bartholomeus, Ruud \ Schans, Martin van der \ Bloemendaal, Martin \ Bel, Nikki van \ Witte, Flip \ 2017
  Vergelijking van de uitkomsten van het Duitse onderzoeksprogramma KLIMZUG met de onderzoeksagenda van de BTO themagroep Klimaatbestendige Watersector heeft geresulteerd in het vaststellen van onderbelichte thema’s in collectief drinkwateronderzoek. D ...
  help
  Notitie watervraag sectoren drinkwater, industrie en energie [Boek]
  Bel, M. de \ 2013
  In deze notitie worden mogelijke toekomstige wateronttrekkingen in beeld gebracht voor de sectoren drinkwater (en proceswater), industrie en energieopwekking vanuit de ontwikkelingen welke geschetst worden binnen de vier deltascenario’s, teneinde te ...
  help
  Slimmer Meten: effect van 12-24 uur wachttijd na spuien op microbiële verontreiniging in drinkwaterleidingen [Boek]
  Bel, Nikki van \ Hornstra, Luc \ 2016
  In een pilot distributienet zijn verschillende soorten verontreinigingen en spuiregimes getest. De microbiële verontreiniging bestond uit de wettelijke parameters E. coli en enterococcen en uit MS2 als indicator voor virussen. Na dosering van de micr ...
  help
  De rol van waterpissebedden bij de vermeerdering van Aeromonas in het drinkwaterdistributiesysteem \ H2O online [Artikel]
  Bel, N. van \ Kolkman, A. \ Wielen, P. van der \ Bahlman, J. \ Hijnen, W. \ 2016
  In dit onderzoek is de rol van waterpissebedden bij de groei van Aeromonas-bacteriën in het drinkwaterdistributiesysteem bestudeerd. In onderzoek van KWR in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides is vastgesteld dat in ...
  help
  Vooroeversuppleties in de Oosterschelde : meerwaarde voor ecologie, economie en waterveiligheid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Veraart, J.A. \ Werners, S.E. \ Tangelder, M. \ Groot, A.M.E. \ Bel, M. de \ Mulder, J.P.M. \ 2016
  Vooroeversuppleties kunnen tegelijkertijd bijdragen aan de waterveiligheid en aan de ecologie en economie in de Oosterschelde. Dit artikel bespreekt deze potentiële bijdragen aan de hand van een praktijkervaring en een rekenvoorbeeld. Het laat zien d ...
  help
  Bypass voor hoogwatergolf : rivierverruiming voor dijkverleggging bij de Hondsbroeksche Pleij \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]Bijbehorende website
  Schaap, G. \ Bel, D. \ 2003
  De Hondsbroeksche Pleij bij Arnhem, is een van de plaatsen waar rivierverruiming nodig is tegen overstromingen. Een bestaande en een recent verbeterde dijk moeten worden teruggelegd. Vanwege de ligging aan het splitsingspunt van Nederrijn en IJssel i ...
  help
  Kaart legt bodem onder expansie Zuidplaspolder \ VI matrix [Artikel]
  Eijnsbergen, C. van \ Bel, M. \ Eijk, D. van der \ 2008
  In de Nota Ruimte is de Zuidplaspolder in Zuid-Holland aangewezen als verstedelijkingslocatie voor de periode na 2010. Dit betekent meer woningen, glastuinbouw en bedrijfsterreinen, en ruimte voor natuur, water en nieuwe weginfrastructuur. Gelet op d ...
  help
  Zeewaartse bescherming voor zwakke schakel bij Voorne \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bel, D.J.F. \ Kool, H. \ Vertegaal, C.T.M. \ 2008
  Hoe versterk je een zeewering in een waardevol natuurgebied dat morfologisch sterk verandert? Met deze vraag kreeg Waterschap Hollandse Delta te maken bij de kust van Voorne, ter hoogte van Rockanje). In 2007 werd het versterkingsplan met milieueffec ...
  help
  Groei en overleving van bacteriën van de coligroep in water en filtermateriaal uit ps. Bergen [Boek]
  Bel, Nikki van \ Verschoor, Anthony \ 2018
  Bij PWN worden sinds 2011 regelmatig bacteriën van de coligroep aangetroffen in grootvolumemonsters na de snelle zandfilters van pompstations Bergen en Mensink. Om te kunnen inschatten of er risico’s zijn voor (fecale) besmetting is er de vraag of ba ...
  help
  EMA/PMA-qPCR methodeontwikkeling voor de detectie van infectieuze en nietinfectieuze Adenovirussen in water [Boek]
  Bel, Nikki van \ Heijnen, Leo \ Veen, Anita van der \ Kools, Stefan \ 2018
  Een nieuwe moleculaire techniek, de EMA/PMA-qPCR, lijkt niet geschikt om infectieuze van niet-infectieuze Adenovirusdeeltjes te onderscheiden en zo mogelijk de Enterovirusanalyse te vervangen in de verplichte Analyse Microbiologische Veiligheid Drink ...
  help
  Groei van Aeromonas op sediment en dierlijke organismen uit het distributienet van de productielocaties Kralingen, Braakman en Berenplaat van Evides [Boek] - Herziene versie
  Bel, Nikki van \ Hornstra, Luc \ 2018
  Het is raadzaam om drinkwater te produceren waarin zo min mogelijk sediment en ongewervelde dieren aanwezig zijn en dat een lage groeipotentie heeft. Laboratoriumproeven hebben namelijk laten zien dat Aeromonas kan groeien in water waaraan alleen ong ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.