Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Glasaal tellen : de nieuwe glasaaldetector in bedrijf \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bergsma, J. \ 2013
  De intrek van glasaal vormt een belangrijke indicatie voor het wel en wee van de palingstand. Bureau Waardenburg ontwikkelde een unieke techniek voor het tellen van zout naar zoet trekkende glasalen. Tot nu toe vond glasaalmonitoring met kruisnetten ...
  help
  Jonge aal telt : glasaaldetector als succesvolle methode voor landinwaarts gelegen locaties \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroon, J.-W. \ Bergsma, J. \ Apon, L. \ Prudon, B. \ 2016
  ‘Dankzij kierbesluit na 40 jaar 1e glasaal #Kinderdijk #Alblasserwaard aangetroffen #Paling weet weg weer te vinden!’ Dit bericht werd op 19 april 2016 door waterschap Rivierenland gepubliceerd op Twitter en werd overgenomen door diverse media.
  help
  4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
  Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
  Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
  help
  Glasaalbemonsteringen op binnenwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bergsma, J. \ Spier, J. \ Slijkhuis, G. \ Maandag, H. \ 2008
  In 2008 heeft het Waterschap Hollandse Delta een visstandbeheerplan opgesteld voor het eiland Putten. Belangrijk thema hierin is vismigratie. In het beheerplan beveelt het waterschap nader onderzoek aan naar het visaanbod bij de diverse gemalen. Dit ...
  help
  Communiceren van statistische informatie over onzekerheid in het tactisch-strategische waterkwantiteitsbeheer [Boek]
  Knotters, Martin \ Poortvliet, P. Martijn \ Verstoep, Joël \ Wijk, Jiska van \ Bergsma, Petra \ 2017
  Om doelmatige beslissingen te kunnen nemen hebben waterschappen voortdurend informatie nodig over de toestand van het watersysteem in hun beheergebied. Hiervoor wordt gemonitord, onderzoek gedaan, worden (model)berekeningen gemaakt en worden op basis ...
  help
  Aanbod van aal op de Maas : monitoring van het aanbod (glas)aal vanaf de Maas bij gemalen Groenendaal, Gewande en Gansoijen [Boek]
  Bergsma, J.H. \ 2015
  Het waterschap Aa en Maas heeft in haar beheergebied de intrekmogelijkheden voor aal verbeterd met de aanleg van aalgoten op twee locaties, bij gemalen Gewande en Gansoijen. Onbekend is wat momenteel het aanbod is van intrekkende aal vanaf de Maas. H ...
  help
  Functie van rivierhout voor vis : monitoring pilotprojecten IJssel, Nederrijn, Lek 2015 [Boek]
  Dorenbosch, Martijn \ Bergsma, Joost \ Liefveld, Wendy \ 2015
  In het voorliggende onderzoek is onderzocht of de dode bomen die zijn geplaats in het pilot experiment daadwerkelijk gebruikt worden door riviervissen. De volgende vragen staan hierbij centraal: 1. Worden dode bomen gebruikt door vissen? 2. Hebben do ...
  help
  De vissen van Zuid-Holland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
  Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
  help
  Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen : levenscyclusanalyse van de verwerking van groente- en fruitafval en afvalwater [Boek]
  Odegard, Ingrid \ Bergsma, Geert \ Berg, Ronnie \ Telkamp, Paul \ 2015
  In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in bij het GFT-afval om de afvalstoffen na compostering of vergisting nuttig toe te kunn ...
  help
  KRW visstandbemonstering Waterschap Aa en Maas 2012 [Boek]
  Soes, D.M. \ Broeckx, P.B. \ Spier, J.L. \ Boogaard, B. van den \ Bergsma, J.H \ 2013
  In het kader van het herstelproject De Vilt is een monitoring uitgevoerd naar de visstand in het stroomgebied van de Aa. Het betreft in totaal 23 waterlichamen.
  help
  Zuid-Hollandse vissen op de kaart : nieuwe visatlas schetst hoopvolle toekomst voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bergsma, J. \ Struijk, R. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren, duin- en recreatieplassen. Het ...
  help
  Calamiteiten als aanleiding om anders naar de eigen veiligheid te kijken [Presentatie]
  Bergsma, H. \ 2013
  Naar aanleiding van het hoogwater in 2012 in de provincie Groningen, wordt een visie gepresenteerd. Van crisismanagement naar strategie. Waarbij de aanleiding was: verzadige bodem door veel neerslag en de gestremde spui door noordwesterstorm.
  help
  Stakeholderverwachtingen Vitens [Boek]
  Brouwer, Stijn \ Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2016
  Verwachtingen van stakeholders over de performance van de infrastructuur biedt Vitens handvatten voor het vormgeven van de nieuwe Lange Termijn Visie (LTV). Daarnaast helpt inzicht in stakeholderverwachtingen het waterbedrijf richting te geven aan de ...
  help
  Bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer: implicaties van de Omgevingswet [Boek]
  Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2018
  Identificatie van kansen en knelpunten voor de positie van bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer helpt de drinkwatersector beter aan te sluiten de ontwikkelingen die worden ingezet door de Omgevingswet. Dat blijkt uit een studie waarin op grond ...
  help
  Changed knowledge requirements for spatial flood governance \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Artikel]
  Bergsma, E. \ 2016
  Floods have not only occurred with greater frequency, they have become more damaging over the years. The associated rising costs have challenged traditional governance approaches that aim to provide full protection against floods. By aiming for prote ...
  help
  Vismigratie in de Achterhoek : onderzoek naar vismigratie in de Schipbeek, de Groenlose Slinge en de Oude IJssel [Boek]
  Spier, J.L. \ Broeckx, P.B. \ Bergsma, J.H. \ 2007
  In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is een aantal watergangen door de Provincie Gelderland aangewezen als natte ecologische verbindingszone. In dit kader heeft Waterschap Rijn en IJssel ruim twintig vispassages in haar werkgebied aangeleg ...
  help
  Het gebruik van KRW-maatlatten voor vis in kleine brakke wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rutjes, C. \ Quist, W. \ Bergsma, J. \ Dubbeldam, M. \ 2008
  Onder de kleine brakke wateren binnen de Kaderrichtlijn water valt een diversiteit aan wateren waar, onder natuurlijke omstandigheden, fundamentele verschillen in de visfauna voorkomen. Daardoor is gebruik en toetsen aan de vismaatlat anders dan alle ...
  help
  Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater [Boek]
  Visser, C. \ Odegaard, I.Y.R. \ Naber, N.R. \ Bergsma, G.C. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2016
  Uit afvalwater kunnen veel grondstoffen gewonnen worden. Bij het analyseren van routes om grondstoffen uit rioolwater te winnen is het niet alleen van belang om te kijken naar de technische en financiële haalbaarheid ervan, maar ook naar het duurzaam ...
  help
  Vissen op de kaart in Zuid-Holland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Bergsma, J. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de waterrijkste provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren en duin- en recreatieplassen. Het i ...
  help
  Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands : annual report 2018 [Boek]
  Didderen, K. \ Have, T.M. van der \ Bergsma, J.H. \ Jagt, H. van der \ Lengkeek, W. \ Kamermans, P. \ Brink, A. van den \ Maathuis, M. \ Sas, H. \ 2019
  The general objectives of the shellfish bed restoration pilots in the Voordelta are: to select suitable locations for shellfish bed restoration, identify critical factors for shellfish bed development, develop methods for shellfish bed restoration an ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.