Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nederlandse hulp bij drinkwatermonitoring in Roemenië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vreeburg, J. \ Beuken, R. \ Nijland, L. \ Maren, M. van \ Molenaar, A. \ Meeuwsen, B. \ Biemond, J. \ 2008
  Met als doel het overbrengen van de Nederlandse kennis en ervaring naar de drinkwatersector in Roemenië, kregen eind november 2008 ruim 40 Medewerkers van waterbedrijven uit Roemenië als voorbeeld een beeld van de mogelijkheden van het uitgebreide sy ...
  help
  Drinkwaterbedrijven delen data in USTORE \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
  Informatie over storingen geeft inzicht in welke typen leidingen vaker falen en daarom eerder aan vervanging toe zijn. Daarnaast is het mogelijk risicoanalyses op te stellen om inzicht te krijgen in de effecten van storingen op de klanten en de omgev ...
  help
  USTORE, hét kennisinstrument voor het onderbouwen van vervangingsbeslissingen van waterleidingen \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
  USTORE is de gezamenlijke storingsdatabase van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Door het delen van data beschikken drinkwaterbedrijven over een storingsdatabase die vier tot twaalf keer zo groot is als hun eigen database. Hierdoor neemt de statist ...
  help
  Inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen \ H2O online [Artikel]
  Beuken, R. \ Bergmans, B. \ Mesman, G. \ 2015
  In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkw ...
  help
  UKNOW: leidingen vervangen op het juiste moment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2017
  Het is voor drinkwaterbedrijven van groot belang te weten wanneer welke leiding aan vervanging toe is. UKNOW combineert alle beschikbare informatie en brengt onzekerheden in beeld. Het denkraam helpt op die manier bij het nemen van de best mogelijke ...
  help
  UKNOW: ondersteuning bij saneringsbeslissingen \ H2O online [Artikel]
  Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2016
  Een van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet is wanneer welke leiding vervangen moet worden. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie te la ...
  help
  Leidingnetbeheer verbindt drink- en afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slaats, N. \ Mesman, G. \ Beuken, R. \ Bult, B. \ 2011
  De drinkwater- en afvalwatersector kennen veel parallellen. In beide sectoren liggen veel leidingen in de ondergrond, die een groot kapitaal vertegenwoordigen. Ook streven beide sectoren naar een efficiënt beheer. Als de leidingen een bepaalde leefti ...
  help
  Nieuwe ontwerprichtlijnen voor distributiesystemen: de stand van zaken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vreeburg, J. \ Beuken, R. \ Mul, P. \ 2002
  Praktijkresultaten met de nieuwe ontwerprichtlijnen voor waterleidingnetten. Kleinere netten zijn geaccepteerd door de brandweer en geven lagere kosten (door kleinere leidingdiameters) en een beter waterkwaliteit (door het zelfreinigend vermogen)
  help
  Validatie van de ontwerpsnelheid voor zelfreinigende distributienetten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Schaap, P. \ 2002
  In het kader van het bedrijfstakonderzoek 'Ontwerprichtlijnen distributie' is de aanbevolen stroomsnelheid voor het drinkwater (0,4 m/s) gevalideerd. Dit gebeurde door literatuuronderzoek naar sedimentgedrag in distributieleidingen, en door analyse v ...
  help
  Investeringsprognose voor het vervangen van leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Moolhuijsen, P. \ Rosenthal, L. \ 2002
  Een methode voor het maken van een investeringsprognose voor het vervangen van distributieleidingen wordt beschreven. Dit leidt tot managementinformatie over toekomstige investeringen, bijbehorende kapitaallasten en gevolgen voor de waterprijs. Centr ...
  help
  Yorkshire Water optimaliseert met slimme modellen : Nederlandse drinkwaterbedrijven kunnen profiteren van ervaringen met geïntegreerde risicoafweging [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ramaker, T. \ Beuken, R. \ Meuleman, A. \ 2006
  Yorkshire Water is in het Verenigd Koninkrijk koploper op het gebied van slimme modellen om drinkwaterproductie en bedrijfsmiddelenbeheer te optimaliseren. Het gebruik van de modellen is tot diep in de organisatie doorgevoerd, wat zich vertaalt in si ...
  help
  Bevestiging van lage lekverliezen in Nederlands leidingnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Lavooij, K. \ Bosch, A. \ 2006
  Lekverlies is een wereldwijd probleem. In landen met distributienetten die in slechte staat verkeren, met name in de ontwikkelingslanden, kan het lekverlies oplopen tot 70 procent. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bedraagt het lekver ...
  help
  Acht manieren waarop GIS kan bijdragen aan beter leidingnetbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Daal, K. van \ Popering, S. van \ 2008
  In de afgelopen jaren zijn geografische informatiesystemen (GIS) sterk ontwikkeld en in vele sectoren in gebruik genomen. In eerste instantie werden ze vooral ingezet voor het digitaal beheer van informatie. Met het beschikbaar komen van steeds meer ...
  help
  Zeven van afvalwater op rwzi Blaricum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, M. \ Ruiken, C. \ 2009
  “Als we dit spul uit het influent halen, wordt het zuiveringsproces dan niet veel efficiënter”? zei Chris Ruiken toen hij het zeefgoed zag dat ontstond tijdens een proef op de waterzuivering. Zo is het onderzoeksidee ontstaan om zeven te gebruiken om ...
  help
  Naar een duurzame balans tussen prestaties, kosten en risico's voor waterdistributie : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Slaats, N. \ Bont, R. de \ 2011
  Waterbedrijven richten het beheer van hun leidingnetten in op een zo hoog mogelijke kwaliteit van levering bij zo laag mogelijke kosten. Goed onderbouwd beheer wordt van steeds groter belang in verband met de verouderende infrastructuur. Binnen het b ...
  help
  Het belang van assetmanagement: LESAM 2011 in Duitsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ 2011
  De International Water Association (IWA) verzorgt elke twee jaar een Leading Edge Strategic Asset Management (LESAM-)conferentie. De derde conferentie, die in september 2011 plaatsvond in Mülheim an der Ruhr, werd bezocht door ruim 200 deelnemers. Zi ...
  help
  Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
  Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
  De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
  help
  Toekomstbestendige planning van de drinkwatervoorziening en het belang van inzicht in het verbruik \ H2O online [Artikel]
  Beuken, R. \ Vonk, E. \ Blokker, M. \ Cirkel, G. \ 2018
  Omdat het aanpassen van de drinkwaterketen grote investeringen en veel tijd vergt, is het belangrijk goed te kunnen voorspellen hoe de benodigde capaciteit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Hiervoor moet rekening worden gehouden met veranderingen ...
  help
  Beheer waterinfrastructuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Schaap, P. \ Trietsch, E. \ 2010
  In Miami vond in november 2009 het tweejaarlijkse, mondiale congres Leading Edge Strategic Asset Management (LESAM) plaats. Onder auspiciën van de International Water Association werden daar actuele ontwikkelingen in het beheer van waterinfrastructuu ...
  help
  Verkenning inzet van Geografische Informatie Systemen voor identificeren van kritische leidingen [Boek]
  Daal, K. van \ Beuken, R.H.S. \ 2008
  Uit het onderzoek komt naar voren dat geographische informatie systemen (GIS) steeds meer mogelijkheden biedt voor het analyseren van geografische data. De auteurs laten zien dat GIS een toegevoegde waarde heeft bij risicoanalyses van het leidingnet, ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.