Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Acht manieren waarop GIS kan bijdragen aan beter leidingnetbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Daal, K. van \ Popering, S. van \ 2008
  In de afgelopen jaren zijn geografische informatiesystemen (GIS) sterk ontwikkeld en in vele sectoren in gebruik genomen. In eerste instantie werden ze vooral ingezet voor het digitaal beheer van informatie. Met het beschikbaar komen van steeds meer ...
  help
  Zeven van afvalwater op rwzi Blaricum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, M. \ Ruiken, C. \ 2009
  “Als we dit spul uit het influent halen, wordt het zuiveringsproces dan niet veel efficiënter”? zei Chris Ruiken toen hij het zeefgoed zag dat ontstond tijdens een proef op de waterzuivering. Zo is het onderzoeksidee ontstaan om zeven te gebruiken om ...
  help
  Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
  Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
  De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
  help
  Risicoanalyse van leidingnetten : onderzoek naar toepassing in de praktijk [Boek]
  Beuken, R. \ 2008
  Waterbedrijven besteden steeds meer aandacht aan het verantwoord omgaan met risico’s. Naast de in het verleden gangbare aandacht voor risico’s van besmetting, is er nu aandacht voor de risico’s van het falen van assets en de mogelijke effecten op de ...
  help
  Inspectietechnieken voor rationeel saneringsbeleid van leidingnetten : een overzicht van technieken en randvoorwaarden [Boek]
  Kater, H. de \ Beuken, R. \ Vogelaar, A. \ 2010
  Het leidingsysteem voor de distributie van drinkwater bevindt zich in Nederland vrijwel geheel onder de grond. Door rationeel leidingbeheer beogen waterbedrijven hun leidingen veilig en economisch in bedrijf te hebben. Waterbedrijven worden hierbij g ...
  help
  Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen : ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000) [Boek]
  Meerkerk, M.A. \ Beuken, R.H.S. \ 2017
  Dit document is de praktijkcode voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van openbare drinkwaterleidingnetten in Nederland. De praktijkcode geeft voor de Nederlandse omstandigheden nadere invulling aan de eisen van de Europese norm NEN-EN 805 voor l ...
  help
  Toepasbaarheid van CARE-W voor waterbedrijven : evaluatie pilot bij Dunea [Boek]
  Beuken, R. \ 2010
  CARE-W is een set computerprogramma's, die waterbedrijven ondersteunt bij het maken van lange en korte termijn prognoses van investeringen in het leidingnet. Met de lange termijn prognose krijgen waterbedrijven inzicht in de toekomstige saneringsvolu ...
  help
  Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen : evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven [Boek]
  Beuken, Ralph \ Slaats, Nellie \ 2013
  Door waterbedrijven zijn drie praktijktests van beslissingsondersteunende software uitgevoerd die binnen het kader van het BTO zijn geëvalueerd. Dit betreffen: - Dunea met WiLCO, geleverd door SEAMS; - PWN met Spatial Workshop, geleverd door Spatial ...
  help
  De waarde van exitbeoordelingen op AC en GGIJ leidingdelen [Boek]
  Beuken, Ralph \ Eijk, Ronald van \ Slaats, Nellie \ 2014
  Waterbedrijven kunnen exitbeoordelingen uitvoeren op leidingdelen die beschikbaar komen bij werkzaamheden. Zij gebruiken hiermee de gelegenheid om informatie verzamelen over de conditie van vergelijkbare leidingdelen. Nader onderzoek binnen het BTO d ...
  help
  Inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen \ H2O online [Artikel]
  Beuken, R. \ Bergmans, B. \ Mesman, G. \ 2015
  In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkw ...
  help
  Drinkwaterbedrijven delen data in USTORE \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
  Informatie over storingen geeft inzicht in welke typen leidingen vaker falen en daarom eerder aan vervanging toe zijn. Daarnaast is het mogelijk risicoanalyses op te stellen om inzicht te krijgen in de effecten van storingen op de klanten en de omgev ...
  help
  USTORE, hét kennisinstrument voor het onderbouwen van vervangingsbeslissingen van waterleidingen \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
  USTORE is de gezamenlijke storingsdatabase van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Door het delen van data beschikken drinkwaterbedrijven over een storingsdatabase die vier tot twaalf keer zo groot is als hun eigen database. Hierdoor neemt de statist ...
  help
  UKNOW : zicht op leidingdegradatie door samenhang in informatiesystemen [Boek]
  Moerman, A. \ Vossen, J. \ Beuken, R.H.S. \ Slaats, P.G.G. \ 2016
  De beslissing welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie ...
  help
  Beheer waterinfrastructuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, R. \ Schaap, P. \ Trietsch, E. \ 2010
  In Miami vond in november 2009 het tweejaarlijkse, mondiale congres Leading Edge Strategic Asset Management (LESAM) plaats. Onder auspiciën van de International Water Association werden daar actuele ontwikkelingen in het beheer van waterinfrastructuu ...
  help
  Softwarepakketten voor de ondersteuning van saneringsbeslissingen van leidingen : workshops, evaluatie en follow-up [Boek]
  Beuken, Ralph \ Slaats, Niels \ 2010
  In het BTO project Bouwstenen Leidingnetbeheer is in het projectonderdeel Innovatieve Technieken onderzocht welke technieken en producten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan verbeterd leidingnetbeheer bij waterbedrijven. Op 8 december 2009 is ee ...
  help
  Workshop CARE-W : Jon Røstum, 15 juni 2005 [Boek]
  Beuken, R.H.S. \ 2005
  In het kader van het project COST C19 ‘Pro-active risk management of urban infra structure’ heeft Kiwa Water Research op woensdag 15 juni 2005 een workshop georganiseerd over het CARE-W programma.Deze workshop werd gegeven door Dr. Jon Røstum van SIN ...
  help
  Model studies: Impact of Intentional Contaminations and Effectiveness of Employing EWS in a Drinking Water Supply System [Boek]
  Broeke, Joep van den \ Hoogh, Corina de \ Mesman, George \ Beuken, Ralph \ 2005
  The study described in this report was performed as part of this Kiwa-AwwaRF collaboration project and dealt with assessing of the impact on drinking water quality of contaminants in the distributionsystems and with optimal placement of early warning ...
  help
  Nederlandse hulp bij drinkwatermonitoring in Roemenië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vreeburg, J. \ Beuken, R. \ Nijland, L. \ Maren, M. van \ Molenaar, A. \ Meeuwsen, B. \ Biemond, J. \ 2008
  Met als doel het overbrengen van de Nederlandse kennis en ervaring naar de drinkwatersector in Roemenië, kregen eind november 2008 ruim 40 Medewerkers van waterbedrijven uit Roemenië als voorbeeld een beeld van de mogelijkheden van het uitgebreide sy ...
  help
  Verkenning inzet van Geografische Informatie Systemen voor identificeren van kritische leidingen [Boek]
  Daal, K. van \ Beuken, R.H.S. \ 2008
  Uit het onderzoek komt naar voren dat geographische informatie systemen (GIS) steeds meer mogelijkheden biedt voor het analyseren van geografische data. De auteurs laten zien dat GIS een toegevoegde waarde heeft bij risicoanalyses van het leidingnet, ...
  help
  Overzicht van aanleg-, reparatie- en renovatietechnieken voor sanering van leidingen [Boek]
  Vossen, Jojanneke van \ Eijk, Ronald van \ Beuken, Ralph \ Slaats, Nellie \ 2015
  Beslissingen om leidingen te vervangen dan wel te renoveren leiden tot grote investeringen voor waterbedrijven. Naast de kosten spelen andere afwegingen een rol bij deze beslissingen, zoals het oplossen van technische problemen, de omgang met omgevin ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.