Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
  help
  Building with Nature in deltasteden: factsheets brengen oplossingen in kaart \ H2O online [Artikel]
  Jong, B. de \ Princen, K. \ Tijs, M. \ Jong, J. de \ Beumer, V. \ 2016
  Het spreken en denken over natuur in de stad is hip. Het wemelt in de literatuur van termen als ‘renaturing cities’, ‘green cities’, ‘urban by nature’ en ‘nature based solutions.’ Ze hebben met elkaar gemeen dat stad en natuur meer met elkaar in bala ...
  help
  Eerste generatie oplossingen voor de lange termijn waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding : deelrapport verkenning van effecten op natuur [Boek]
  Maarse, M. \ Beumer, V. \ Klijn, F. \ Woelders, L. \ Zetten, J. van \ [2011]
  Deze studie is een eerste verkenning naar de effecten van de verschillende oplossingsrichtingen binnen Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden op de natuur in de Rijn- Maasmonding. Met behulp van waterstands- en ecologische modelleringen (SOBEK en HABITA ...
  help
  Building with Nature in stedelijke gebieden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Balla, A. \ Beumer, V. \ Groot, H. \ 2015
  Building with Nature is gericht op duurzame oplossingen door integratie van water(bouwkundige) infrastructuur, natuur en maatschappij. Building with Nature is reeds met succes toegepast in kust-, meren- en rivierprojecten in binnen- en buitenland. Er ...
  help
  Van stedelijke helofytenfilters naar functionele wetlands \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Moinier, S. \ Beumer, V. \ Ven, F.H.M. van de \ 2013
  Het gebruik van helofytenfilters voor waterzuivering gebeurt wereldwijd, maar in Nederland heerst er scepsis over de effectiviteit van deze systemen. Deltares analyseerde 49 (stedelijke) helofytenfilters in Nederland, Amerika en Australië op werking, ...
  help
  De waterhuishouding in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven [Studentenverslag]
  Beumer, J. \ Leemput, P. van de \ 1981
  Terrein van Natuurmonumenten
  help
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
  help
  Enhanced surface water treatment by ultrafiltration \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
  Hofman, J.A.M.H. \ Beumer, M.M. \ Baars, E.T. \ 1998
  help
  Effecten natuurwaarden benedenrivierengebied als gevolg van klimaatmaatregelen : met een doorvertaling naar de effecten op de ecologische KRW-doelen [Boek]
  Beumer, V. \ Vernimmen, R. \ Holzhauer, H. \ 2009
  Bij het ontwerpen van maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken wordt gebruik gemaakt van klimaatscenario’s. In deze studie worden de effecten van klimaatmaatregelvarianten, zoals een open Haringvliet of Nieuwe Waterweg, op de natuurwaarden ...
  help
  Nalevering van fosfor naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem : metingen in een veengebied in de Krimpenerwaard [Boek]
  Gerven, L.P.A. van \ Hendriks, R.F.A. \ Harmsen, J. \ Beumer, V. \ Bogaart, P.W. \ 2011
  Het oppervlaktewater in de veenweidepolder de Krimpenerwaard kenmerkt zich door hoge fosforconcentraties in het zomerhalfjaar, gemiddeld vijf keer hoger dan de Kaderrichtlijn Water norm van 0,22 mg/l. De hoge concentraties kunnen niet worden verklaar ...
  help
  Waterberging en natuur: voorspelling lokale overstromingseffecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hermus, M. \ Besselink, D. \ Olthof, J. \ Beumer, V. \ 2011
  Bij het toepassen van waterberging in natuurgebieden langs beken ontstaat de vraag welke effecten de veranderende overstromingsdynamiek zal hebben op aanwezige of beoogde natuurwaarden. Vanuit het water- en natuurbeheer bestaat behoefte aan een kwant ...
  help
  Occurrence of Legionella pneumophila and Hartmannella vermiformis in fresh water environments and their interactions in biofilms [Proefschrift]
  Kuiper, M. \ 2006
  Legionella pneumophila, the causative agent of Legionnaires’ disease, is widespread in natural fresh water environments and is also frequently found in man-made water systems. Microbial biofilms and protozoa are known to play a major role in the prol ...
  help
  Exploring opportunities for green adaptation in Rotterdam [Boek]
  Beumer, V. \ Hulsman, H. \ Koning, E. \ cop. 2012
  In dit rapport is onderzocht hoe deltasteden, met als pilot de stad Rotterdam, optimaal gebruik kunnen maken van deze ecosysteemdiensten en functies in waterbeheer en (adaptief) bouwen in het licht van klimaatverandering (inclusief de opgaven gerelat ...
  help
  Verbeterd gescheiden stelsel versus gescheiden stelsel met helofytenfilter : rendement en kostenvergelijking [Boek]
  Koedood, J. \ Prinzhorn, W. \ Beumer, N. \ Jacobs, E. \ 1994
  help
  Beleidsanalyse watersysteemverkenningen : economische aspecten [Boek]
  Beumer, L. \ Verster, A.C.P. \ Otto, F. \ Rotmensen, G.J. \ Driel, M.J. van \ Licht, P.M. \ Stichting Het Nederlands Economisch Instituut \ 1997
  help
  Bouwen met de natuur in stedelijk gebied : Green Adaptation in een deltastad zoals Rotterdam : dossier Gebiedsontwikkeling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Beumer, V. \ Hulsman, H. \ Molenaar, A. \ Koning, E. \ 2013
  Deltasteden kunnen zich op diverse manieren wapenen tegen klimaateffecten als overstroming en hittestress. Er is een stappenplan ontwikkeld om kansen voor Green Adaptation-maatregelen te identificeren. Rotterdam probeert deze natuurlijke oplossingen ...
  help
  Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
  Beumer, V. \ 2009
  Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.