Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering [Boek]
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Bleeker, M.A.K. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Lammertsma, D.R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Stumpel, A.H.P. \ Weeda, E.J. \ 2007
  Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan L ...
  help
  Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
  Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
  help
  Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland [Boek]
  Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ Hessel, R. \ Hommel, P.W.F.M. \ Kros, J. \ Massop, H.T.L. \ Noij, G.J. \ 2017
  In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk water en bodemmateriaal. Hierdoor neemt verruiging toe en nemen kans ...
  help
  Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, M. van der \ Dijkman, E. \ Ven, B. van de \ Steegh, A. van der \ Emke, E. \ Helmus, R. \ Voogt, P. de \ Bijlsma, R. \ Hernández, F. \ 2011
  In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf in de Opiumwet opgenomen stoffen. Het gaat om amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen), opiaten en cocaïne. Deze stoffen z ...
  help
  Integraal waterbeheer : een nieuwe aanpak : symposium 1986 : stand van zaken 1988 [Congresverslag]
  Bijlsma, A. \ 1988
  help
  Preadvies voor herstel en ontwikkeling van vochtige bossen op de pleistocene zandgronden [Boek]
  Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Bijlsma, R.J. \ Burg, A.B. van den \ Duinen, G.A. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Jansen, A.J.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Waal, R.W. de \ 2014
  Dit preadvies geeft inzicht in de sleutelprocessen en factoren die bepalend zijn voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in vochtige bossen. Ook zijn de mogelijkheden in kaart gebracht om via herstelbeheer, regulier beheer en omvormingsbeheer t ...
  help
  Herstel en ontwikkeling van hardhoutooibossen [Boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Koop, H.G.J.M. \ Maas, G.J. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ 2014
  Hardhoutooibos is een verzamelnaam voor alle niet door wilgen of zwarte populier gedomineerde bostypen van het buitendijkse, periodiek door het rivierwater overstroomde deel van het rivierengebied. Het huidige areaal hardhoutooibos in Nederland is er ...
  help
  Innovatief materiaal voor de verbetering van steenbekleding op daken : onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Kruis, M. \ Bijlsma, E. \ 2015
  Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering ...
  help
  Remote sensing : een methode [Boek]
  Kootwijk, E.J. van \ Bijlsma, R.J. \ Wirdum, G. van \ 1989
  Alvorens in te gaan op de aard van digitale beelden en methoden voor beeldverwerking wordt aandacht besteed aan de behoeften die in het kader van de Studie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap (SWNBL) m.b.t. remote sensing bestaan, en de randvoorwaar ...
  help
  Facilitating high resolution mass spectrometry data processing for screening of environmental water samples: An evaluation of two deconvolution tools \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
  Bade, R. \ Causanilles, A. \ Emke, E. \ Bijlsma, L. \ Sancho, J.V. \ Hernandez, F. \ Voogt, P. de \ 2016
  A screening approach was applied to influent and effluent wastewater samples. After injection in a LC-LTQ-Orbitrap, data analysis was performed using two deconvolution tools, MsXelerator (modules MPeaks and MS Compare) and Sieve 2.1. The outputs were ...
  help
  Mass spectrometric strategies for the investigation of biomarkers of illicit drug use in wastewater \ Mass spectrometry reviews [Artikel]
  Hernandez, F. \ Castiglioni, S. \ Covaci, A. \ Voogt, W.P. de \ Emke, E. \ Kasprzyk-Hordern, B. \ Ort, C. \ Reid, M. \ Sancho, J.V. \ Thomas, K.V. \ Nuijs, A.L.N. van \ Zuccato, E. \ Bijlsma, L. \ 2018
  The analysis of illicit drugs in urban wastewater is the basis of wastewater-based epidemiology (WBE), and has received much scientific attention because the concentrations measured can be used as a new non-intrusive tool to provide evidence-based an ...
  help
  Onderhoud op maat : evaluatie [Boek]
  Bijlsma, R. \ Leeuw, Y. de \ 2006
  De voormalige zes waterschappen in Friesland hebben in 2001 besloten een proef op te starten waarbij vanuit de praktijk wordt gekeken naar kansen voor een meer natuurvriendelijk beheer en onderhoudsregime. Daarvoor is het vijf jaar durend onderzoek O ...
  help
  Ecologische veerkracht : concept voor natuurbeheer en natuurbeleid [Boek]
  Kramer, K. \ Geijzendorffer, I. \ Bijlsma, R.J. \ cop. 2009
  Het Nederlandse natuurbeleid staat voor een grote, nieuwe uitdaging. Bedreigingen als versnippering en stikstofdepositie zijn al moeilijk te keren, nu komt er ook nog de klimaatverandering bij. Klimaatverandering is niet met lokale maatregelen te ker ...
  help
  Dynamisch handhaven : kustzorg in meer dimensies \ Natuur en techniek : natuurwetenschappelijk en technisch maandblad [Artikel]
  Hillen, R. \ Bijlsma, L. \ 1995
  help
  The assimilation of satellite and in-situ data in a temperature model of the North Sea [Boek]
  Bijlsma, A.C. \ Boogaard, H.F.P. van den \ Smet, A.C. de \ 1991
  help
  Structuur en ontwikkeling van het ooibos in Hochter Bampd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Looy, K. Van \ Kenzeler, K. \ Bijlsma, R.J. \ 2000
  De te verwachten effecten van het Grensmaasproject op het gedrag van de rivier, zodat ook prognoses over de invloed op de bosontwikkeling mogelijk worden
  help
  Effect of external shipping traffic on the transport of polluted sediments into the inner city canals of Delft (The Netherlands) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Kelderman, P. \ Bezabih Kassie, D. \ Bijlsma, M. \ 1998
  help
  De werking van de koagulatie in Jutphaas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Snoek, O.I. \ Hartog, G. den \ Bijlsma, Tj. \ 1976
  help
  Education for Water Resilient Cities : A one-day symposium for teachers and students for the City We Need [Boek]
  Rocco, R. \ Hooimeijer, F. \ Kuzniecow Bacchin, T. \ Aalbers, K. \ Brand, N. \ Goldsmith, S. \ Smolders, B. \ Bijlsma, I. \ Chang, B. \ Forrest, S. \ 2019
  On what to teach and how to teach spatial planning and design for water sensitive, climate resilient cities and communities.
  help
  Monitoring pilot Houtribdijk [Boek]
  Penning, Ellis \ Bijlsma, Penning \ Heijer, Kees den \ Lange, Marieke de \ Vuik, Marieke de \ 2018
  Voor een deel van de Houtribdijk is een pilot zandstrand gerealiseerd met als doel om kennis, en toets- en ontwerptools te ontwikkelen, die kunnen bijdragen aan het sneller en beter onderbouwd realiseren van zandige versterkingswerken voor de grotere ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.