Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : synthese met ruimtelijke karakteristieken als bouwstenen voor ontwikkeling [Boek]
  Neefjes, Jan \ Bleumink, Hans \ 2017
  De biografie is als volgt opgebouwd: In het eerste deel wordt in vogelvlucht het verhaal over het ontstaan van de Zuiderzee en het omringende landschap en de geschiedenis van het gebied verteld aan de hand van een aantal thema's. In deel twee volgt e ...
  help
  De gouden rand van Nederland : ontwerpen aan een sterke, mooie en vitale kust \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2013
  Eind dit jaar verschijnt de Nationale Visie Kust, een belangrijke bouwsteen voor het Deltaprogramma, waarin de plannen worden gesmeed om Nederland klaar te maken voor de klimaatverandering die ons deze eeuw te wachten staat. Veiligheid staat voorop. ...
  help
  Bouwstenen voor duurzame klimaatadaptatie in hoog Nederland [Boek]
  Bleumink, H. \ 2014
  De afgelopen jaren is binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat kennis ontwikkeld over klimaatverandering en -adaptatie. Binnen de ‘Hotspot Droge Rurale gebieden’ (HSDR) is die kennis bijeengebracht voor de hoge zandgronden. Doordat de bodem ...
  help
  Tegen de stroom in : evaluatie van de zevende EO Wijersprijsvraag voor de robuuste ecologische verbinding de Beerze [Boek]
  Kruit, J. \ Bleumink, H. \ 2008
  Deze evaluatie brengt in beeld of de gevolgde prijsvraagaanpak voor de Beerze handvatten biedt voor het omgaan met complexe, integrale, ruimtelijke vraagstukken elders in het landelijke gebied. Deze zevende EO Wijersprijsvraag is de eerste prijsvraag ...
  help
  Regionale marktwerking rond waterlevering, -berging en -conservering : CLM verkent wenselijkheid van agrarische watermarkten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bleumink, H. \ Boland, D. \ Hoekstra, J.R. \ 2000
  CLM onderzocht hoe marktwerking bij het waterbeheer in het landelijk gebied kan bijdragen aan een effectievere benutting van watervoorraden. De landbouw zou de volgende waterdiensten kunnen aanbieden: waterlevering; waterberging en waterconservering; ...
  help
  "Soms moet je de wateroverlast gewoon accepteren" \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2000
  Inventarisatie van de werkzaamheden van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw, ingesteld door de minister van verkeer en waterstaat
  help
  Laarzen voor Hansje Brinkers \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2000
  Achtergronden bij de totstandkoming van "Ruimte voor de rivier" en de kansenkaart voor waterberging
  help
  Boeren bestrijding verdroging bij de Mariapeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bleumink, J.A. \ Boland, D. \ Buys, J.C. \ 1998
  help
  Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen : historisch-landschappelijke inventarisatie [Boek]
  Neefjes, J. \ Bleumink, H. \ 2015
  Dit rapport is als volgt opgebouwd: - Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van het studiegebied; - Hoofdstuk 3 beschrijft zes historische landschapstypen, die in totaal zijn uitgewerkt tot 19 verschillende h ...
  help
  De tao van water, of waarom dijken niet hoger mogen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2001
  Visie van H. Saeijs, grondlegger van "Ruimte voor de rivier" en van Van Ellen, waterbouwkundige over het waterbeheer in de 21ste eeuw
  help
  Handreiking vispassages in Noord-Brabant [Boek]
  Coenen, J. \ Antheunisse, M. \ Beekman, J. \ Beers, M. \ Bleumink, H. \ 2013
  Nog te vaak komen vissen op hun trekroutes barrières tegen, zoals stuwen, bodemvallen, gemalen of sluizen. Vispassages zijn bedoeld om dergelijke barrières te slechten. De meest ‘natuurlijke’ oplossing om de migratie van vissen mogelijk te maken is o ...
  help
  Tweeduizend en enige boerenstuwen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2001
  Het Interreg project Watermanagement in Vlaanderen en Zuid-Nederland heeft in tweeeneenhalf jaar zo'n 2000 kleine instelbare stuwtjes opgeleverd. Boeren regelen zo zelf de waterconservering en de droogtebestrijding
  help
  Of wat het buitenland moet doen om wateroverlast in Nederland te voorkomen : katern spankrachtstudie \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2002
  Bureau Stroming is een pleibezorger van natuurontwikkeling in uiterwaarden en het gebruik van (natuurlijke) landschapsvormende processen daarin, zoals opslibbing, erosie en begrazing. Visie op de posite van het buitenland bij Nederlands wateroverlast
  help
  Reconstructie aan zet : koepelplan reconstructie concentratiegebieden [Boek]
  Bleumink, H. \ Lamers, L. \ Provincie Noord-Brabant \ 2001
  help
  Een watersysteembenadering voor het stroomgebied van de Baakse beek : standpunten van betrokkenen [Boek]
  Bleumink, J.A. \ Klaver, K. \ 1999
  LNV Oost heeft een concept ontwikkeld voor verdere uitwerking van het stroomgebied van de Baakse Beek. Dit leidde tot een concept waarin de combinatie van landbouw, drinkwaterwinning uit oppervlaktewater en het tegengaan van verdroging van de natuur ...
  help
  Naar een afgewogen maaiselbeleid : actualisatie van het Maaiselbeleid van Waterschap De Dommel : discussienotitie ten behoeve van de nieuwe Beleidsnotitie Maaiselbeheer [Boek]
  Schilte, L. \ Bleumink, H. \ Waterschap De Dommel \ 2008
  Doel is om op basis van deze notitie een bestuurlijk besluit te nemen over de vraag hoe het waterschap vanaf 2010 wil omgaan met het achterlaten c.q. afvoeren en verwerken van maaisel dat vrijkomt bij het beheer en onderhoud van zijn eigen watergange ...
  help
  Verdroging op de kaart \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2001
  De opzet van een meetnet verdroging: wensen en mogelijkheden
  help
  Nieuwe rivieren : Landwerk special \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Beun, N. \ Hillebrand, H. \ Bleumink, H. \ Cooten, A. van \ Logemann, A. \ Neefjes, J. \ Duinhoven, G. van \ Hendriks, M. \ 2005
  Deze special is geïnitieerd door InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Het eerste artikel van de special geeft nadere toelichting bij dit project: de gedachte van het aanleggen van een nieuwe rivier; bv. in de Betuwe. Vervolgens geeft Bleumi ...
  help
  Naar een beregeningsplanner voor agrariers [Boek]
  Bleumink, H. \ Buys, J.C. \ Boland, D. \ 1995-1996
  help
  Ontwerpen aan de toekomst van het rivierengebied [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2012
  Hoever kunnen we de komende eeuw met rivierverruimende maatregelen komen om de klimaatverandering het hoofd te bieden? Is er meer nodig? En zou het niet verstandig zijn om bijvoorbeeld over te stappen op een heel nieuw type doorbraakvrije dijk? Het z ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.