Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
  Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
  Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
  help
  Inventarisatie van de vermesting van het ondiepe grondwater in de gehele provincie Utrecht [Boek]
  Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1986
  help
  Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater : bedreiging van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en gevolgen voor de natuur en waterwinningen op de Nederlandse zandgronden [Boek]
  Vissers, H.J.S.M. \ Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1985
  In opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD) is door de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht een studie verricht naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater. In de studie is een analyse gemaakt va ...
  help
  Atmosferische depositie in bosranden met name met betrekking tot ammoniak en ammonium [Boek]
  Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1987
  help
  Application of GIS in determining sources and loads of pollutants transported by regional rivers into The Netherlands \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Molenaar, A. \ Bleuten, W. \ Zeylmans, M.J. \ 1993
  help
  Een modelstudie ter verbetering van de waterkwaliteit in Zuidoost-Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bleuten, W. \ Beltman, B. \ 1979
  help
  Lysimeteronderzoek naar de evapotranspiratie van riet en els in een trilveen bij Schalkwijk (U) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bleuten, W. \ Bierkens, M. \ 2015
  Het doel van deze studie was om de verdamping (evapotranspiratie: E) door riet en van bomen in een rietmoeras (rietkragge) te bepalen en deze te vergelijken met die van open water. Hiertoe zijn tussen 2006 en 2010 lysimetermetingen gedaan bij Schalkw ...
  help
  Geografische referenties : de Biebrza-vallei als voorbeeld [thema referentiebeelden voor nat Nederland] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wassen, M.J. \ Bootsma, M.C. \ Bleuten, W. \ 2002
  De Biebrza in Polen staat model voor een middelgrote laaglandrivier omgeven door overstromingsvlakten en -venen. De vallei kan als referentie fungeren voor het Nederlandse laagveengebied als Vechtstreek, de Wieden, de Weerribben en voor beekdalen als ...
  help
  Contribution of point sources and diffuse sources to nitrogen and phosphorus loads in lowland river tributaries \ Journal of hydrology [Artikel]
  Pieterse, N.M. \ Bleuten, W. \ Jørgensen, S.E. \ 2003
  Likely sources for N and P are industries, dwellings and agriculture. A GIS based model is proposed to analyse which of these sources cause the main problems. The model was applied on the strongly disturbed catchment of the river Dommel (Belgium/The ...
  help
  Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
  Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
  A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
  help
  Modellering van slibsedimentatie van zware-metalenbelasting in een uiterwaard langs de Waal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Perk, M. van der \ Ertsen, A.C.D. \ Bleuten, W. \ 1992
  help
  Hydrologische uitgangspunten voor bufferzones \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Bleuten, W. \ Garritsen, T. \ 1993
  Uitleg van de betekenis van bufferzones naast kerngebieden, zoals geformuleerd in het Natuurbeleidsplan
  help
  Spatial variation of chemicals in sediments in small aquatic systems \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Perk, M. van der \ Bleuten, W. \ 1993
  help
  De betekenis van bossen voor de kwaliteit van grondwater \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
  Bleuten, W. \ Draaijers, G.P.J. \ Hartholt, H. \ 1993
  help
  Verzuring en eutrofiering in Nederland : gevolgen van versnippering van natuurgebieden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
  Bleuten, W. \ Ertsen, A.C.D. \ Draaijers, G.P.J. \ 1989
  In dit artikel worden de resultaten behandeld van enkele onderzoeken naar de meetbare effecten van invloeden van buiten op de bosranden. Aan de orde komen invloeden die plaats vinden door lucht- en grondwaterstroming. Ook wordt in het kort ingegaan o ...
  help
  Regional transboundary rivers : the case of The Netherlands \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
  Molenaar, A. \ Bleuten, W. \ 1992
  help
  Gedrag van vervuilende stoffen in het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veenis, Y.M.M. \ Bleuten, W. \ 1990
  help
  De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
  Bleuten, W. \ 1990
  help
  De huidige en toekomstige nitraat- en sulfaatbelasting van grond- en drinkwater van de Nederlandse pleistocene zandgebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bleuten, W. \ Cerutti, M. \ 1984
  De Studiegroep Toekomstverkenning Oligotrofe Milieus van de Rijksuniversiteit Utrecht doet onderzoek naar de relaties tussen bodemgebruik en kwaliteit van grond- en drinkwater en naar de ontwikkeling van het nitraat- en sulfaatgehalte van drinkwater ...
  help
  Atmospheric deposition in forest edges measured by monitoring canopy throughfall \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
  Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1988
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.