Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Fosfaatverwijdering zonder chemicaliën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhoeven, C. \ Blom, J. \ 2007
  In het Nederlandse oppervlaktewater is het fosfaatgehalte vrijwel overal de beperkende factor voor de groei van algen. Een te hoog fosfaatgehalte vormt ook het knelpunt voor het bereiken van een goede waterkwaliteit in het nieuwe watersysteem van Lei ...
  help
  Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger : een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking [Boek]
  Blom, J. \ 2007
  Naast het klassiek versterken van de waterkeringen om de toegenomen belasting te compenseren kan ook gedacht worden aan andere oplossingsrichtingen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen oplossingen die alleen de sterkte van de dijken verhogen, ...
  help
  Water - een kostbaar goed : de Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken [Boek]
  Blom, E. \ 2010
  Zoet water is kostbaar: het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, maar slechts 3% daarvan is zoet. Nederlanders gebruiken per jaar bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger. Nederland is afhankelijk van de import van vele produc ...
  help
  Zuiveringsfilter verwijdert fosfaat zonder chemicaliën \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
  Verhoeven, C.A. \ Blom, J. \ 2008
  Voor de Vinex-locatie Leidsche Rijn streeft de gemeente Utrecht naar helder oppervlaktewater. Het watersysteem heeft een oppervlak van ongeveer 200 ha. De watergangen hebben een gezamenlijke lengte van 80 km. Algenbloei in het watersysteem wordt voor ...
  help
  Proefneming verticaal doorstroomd helofytenfilter : tussentijdse evaluatie [Boek]
  Blom, J.J. \ 2006
  Op de VINEX-locatie Leidsche Rijn zal een oppervlaktewatersysteem worden gerealiseerd waarmee een goede visuele en ecologische waterkwaliteit wordt nagestreefd. Er wordt onder meer uitgegaan van een flexibel peilbeheer en een minimale inlaat van gebi ...
  help
  Verkenning welvaartseffecten STRONG : maatschappelijke kosten en baten van scenario’s [Boek]
  Blom, Martijn \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Croezen, Harry \ 2016
  In de verkenning welvaartseffecten (voorheen MKBA) zijn de welvaartseffecten verkend van verschillende ondergrondfuncties. De verkenning heeft plaatsgevonden op basis van een analyse van ‘standaardtoepassingen’ van de verschillende ondergrondfuncties ...
  help
  Vertical flow reed bed Leidsche Rijn: first results of the full scale pilot plant investigation [Boek]
  Blom, J.J. \ Verhoeven, C.A. \ [ca. 2007]
  In Leidsche Rijn, the largest new development project in the Netherlands, the target for the water system is achieving clean and clear surface water. This means a transparency of at least 1 meter. The phosphorus concentration in the surface water mus ...
  help
  Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op RWZI's [Boek]
  Blom, Johan \ Bulk, Joost van den \ Brouwer, Harry \ Duine, Arnaud \ 2017
  Deze studie betreft een verkenning naar de winning van humuszuren uit afvalwater met aandacht voor de kwaliteit van de humuszuren, de technologie om humuszuren te produceren en de verschillende stromen voor terugwinning. Aan de hand van analyses is d ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 : zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte [Boek]
  Kuiper, Rienk \ Blom, Wim \ 2018
  De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Denk daarbij aan het versterken van de concurrentiekracht van sted ...
  help
  Haarlemmermeer: doorspoelen of verzilten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witjes, T. \ Clevering, O. \ Blom, R. \ 2008
  De gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen de ruimtelijke ontwikkeling in de Haarlemmermeerpolder inzetten om zoveel mogelijk een duurzaam watersysteem na te streven. Het verminderen van de hoeveelheid doorspoelwater is h ...
  help
  Clean en green in de Nederlandse economie : economische omvang en groeikansen [Boek]
  Blom, M.J. \ 2013
  Cleantech is pas de afgelopen decennia tot ontwikkeling gekomen in Nederland. Daarmee is het, in vergelijking met klassieke bedrijfstakken als de chemische industrie, basismetaal en transport, een jonge sector. De cleantechsector is op dit moment goe ...
  help
  Mogelijkheden voor winning van duurzame energie in de waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Palsma, B. \ Blom, J. \ Sukkar, R. \ 2010
  Productie en distributie van drinkwater en inzameling en zuivering van afvalwater zijn onmogelijk zonder energie. Vanuit het streven naar meer duurzaamheid bestaat sinds kort veel aandacht voor het terugbrengen van het gebruik van energie in de water ...
  help
  Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
  Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
  Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
  help
  Opgaven voor stedelijk onwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord [Boek]
  Blom, G.E. \ Jonkhof, J.F \ Snep, R.P.H. \ 2002
  In Opgaven voor stedelijk ontwerp, bouwstenen stadswater en stadsnatuur voor Almere-Poort noord heeft Alterra samen met de gemeente Almere geprobeerd de ambities voor stadswater en stadsnatuur die in het structuurplan Almere-Poort staan tot ontwerpop ...
  help
  Nitrogen pollution of ground water related to animal husbandry in The Netherlands [Boek]
  Blom, G. \ 1993
  help
  Planvorming regionaal waterbeheer : proceedings of technical meeting 41 (March, 1984) = Planning of water resources management on a regional scale [Congresverslag]
  Biezeveld, G.A. \ Blom, G. \ Bon, P.H. \ 1985
  help
  Afkoppelen in Delfland en Schieland : studie naar de mogelijkheden, effecten en belangen [Boek]
  Jong, S.P. de \ Oosthof, J. \ Kluck \ Tjallingii, S.P. \ Blom, G.E. \ 2001
  De "American Society of Civil Engineers" (ASCE, 1998) geeft de volgende invulling van duurzaamheid voor waterbeheer: "Sustainable water resource systems are those designed and managed to fully contribute to the objectives of society, now and in the f ...
  help
  Een methode om verlagingen van het freatisch vlak ten gevolge van een grondwateronttrekking te voorspellen in een gebied met vrije afwatering (Drenthe) [Boek]
  Blom, J. \ 1973
  Een van de belangrijkste aspecten van geohydrologische studies betreft het op juiste wijze berekenen van de te verwachten potentiaalverlagingen van het grondwater in de verschillende watervoerende pakketten ten gevolge van een ingreep in de bestaande ...
  help
  Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam : beleidsadvies van ARCADIS aan gemeente Rotterdam [Boek]
  Siepman, E. \ Blom, U. \ 2012
  Het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘adaptieve strategieën in het buitendijkse gebied van Rotterdam’ richt zich op de vraag met welke lokale maatregelen de kwetsbaarheid voor hoogwater kan worden verminderd. Het doel van dit deel-rapport is het uitbren ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.