Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toekomst Krimpenerwaard zichtbaar in Nooitgedacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Twisk, W. \ Boeyen, H. \ 2008
  In de Krimpenerwaard zal een groot deel van de huidige landbouwgronden omgezet worden in natuurgebied. Om na te gaan welke maatregelen het beste zijn voor het realiseren van de natuurdoelen is vanaf 1994 een proefproject uitgevoerd in het al bestaand ...
  help
  Stedelijk waterplan Spijkenisse [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boeyen, H. \ Slijkhuis, G. \ Tange, A. \ 2009
  In Spijkernisse is in 2007 de uitvoering afgerond van een omvangrijk pakket maatregelen in het kader van het stedelijk waterplan. De totale kosten bedroegen ongeveer tien miljoen euro, waarvan 8,8 miljoen voor maatregelen aan de riolering. Waterschap ...
  help
  Peilbesluiten bij Hollandse Delta [Boek]
  Boeyen, H. \ Stoutjesdijk, E. \ Gorsel, J. van \ 2013
  Peilbeheer is een belangrijke taak van het waterschap. De doelstellingen zijn functie gerelateerd of beheer gerelateerd. In het Waterbeheerplan (2009-2015) van Hollandse Delta is aangekondigd dat het beleid voor peilbeheer verder zal worden uitgewerk ...
  help
  Project stedelijk water Ridderkerk : voorzuivering van inlaatwater in deelproject Donkersloot \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Boeyen, H. \ 2002
  help
  Integraal waterbeheer in natuurreservaat Nooitgedacht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Boeyen, H. \ 2002
  In de Krimpenerwaard wordt 2500 ha agrarische grond omgezet in natuur. Al bij de planvorming (1994) is rekening gehouden met het ontstaan van nieuwe waterkwaliteitsdoelstellingen
  help
  Vergroten van waterdiepte in sloten heeft een positief effect op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boeyen, J.H. \ Beljaars, C.N. \ Gerve, R. van \ 1992
  help
  Baggeren in poldergebieden : relatie met waterkwaliteit [Boek]
  Boeyen, J.H. \ Beljaars, C.N. \ Heijs, J.T.F. \ 1991
  help
  Brakke binnenwateren het beschermen waard \ De levende natuur [Artikel]
  Krebs, B.P.M. \ Fortuin, A.W. \ Boeyen, J.H.W.M. \ 1995
  help
  Ecologische beoordeling van sloten : vergelijking van twee beoordelingssystemen in Zuid-Holland zuid [Boek]
  Haaren, T. van \ Boeyen, H. \ Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ 1996
  help
  Kroos nader beschouwd : bundeling van recent kroosonderzoek in Nederland [Boek]
  Hesen, P.L.G.M. \ Boeyen, J.H. \ Drent, J. \ 1998
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.