Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Knelpunt in stedelijke ontwikkeling of is relativering gewenst : bemalingen en hun aantrekkende werking op verontreiniging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ 2007
  Als voor renovatie van riooltracé's of voor ondergronds bouwen een bemaling nodig is, krijgen gemeenten of andere bouwers te maken met een inventarisatie van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Integratie van bemalingsplan en de invent ...
  help
  Honderdvijftig jaar rivierkaarten van Nederland [Boek]
  Boode, M.F. \ 1979
  Chronologisch overzicht over 150 jaren rivierkaarten van Nederland.
  help
  Zinkfabriek in Budel evalueert zestien jaar beheersen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Valk, D. van der \ Elsen, H. van den \ Kruijf, H. de \ Boode, J. \ Steketee, J. \ 2009
  Begin jaren '80 van de vorige eeuw werd men zich in Nederland meer en meer bewust dat door menselijke en bedrijfsactiviteiten de bodem op veel plaatsen ernstig was verontreinigd. Omstreeks 1985 werd het toenmalige Budelco door de provincie Noord-Brab ...
  help
  Bodemsanering hand in hand met bescherming grondwatervoorraad : horizontale drains moeten verstopping voorkomen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boode, J. \ Schrier, E. \ 2004
  Bij een bodemsanering in Epe wordt in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Epe verontreinigd grondwater onttrokken en na zuivering weer geïnfiltreerd in de bodem. Doel van de infiltratie is bescherming van de strategische watervoorraad én he ...
  help
  Bodemsanering hand in hand met bescherming grondwatervoorraad : succesvolle infiltratie van zuurstofrijk grondwater met horizontale drains \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ Schrier, E.J. \ 2004
  Bij de bodemsanering in Epe wordt in opdracht van de provincie en de gemeente verontreiningd grondwater onttrokken en na zuivering weer geïnfiltreerd in de bodem. Dit artikel geeft aan dat in Epe infiltratie van gezuiverd grondwater bij een hoog debi ...
  help
  De krimpende pluim : mythe of werkelijkheid? : misverstanden over de ontwikkelingen van grondwaterverontreinigingen en hun gevolgen voor het bodembeleid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Volkering, F. \ Boode, J. \ Slenders, J.L.A. \ 2005
  Het gedachtegoed van een reactorvat stroomafwaarts van een verontreinigingspluim berust op een wijdverbreid misverstand over het gedrag van grondwaterverontreinigingen. Uit zowel theorie als praktijk blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat pluimen ...
  help
  Sanering grondwater door natuurlijke afbraak aantrekkelijk, maar niet altijd haalbaar \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ Aarnink, P.J.P. \ 2005
  Op een bedrijfslocatie in Wenum is sprake van een verontreiniging van het grondwater met chloorkoolwaterstoffen, in een pluim van circa 500 m lang. Aanvankelijk werd uitgegaan van een sanering op basis van natuurlijke afbraak. Uit nader veldonderzoek ...
  help
  Monitoring verontreinigd grondwater in het kader van 'stabiele eindsituatie' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ 2006
  Bij bodemsanering is monitoring belangrijk bij zowel het traject van sanering, als bij het eindresultaat. Dit artikel geeft enkele richtlijnen voor monitoring bij natuurlijke afbraak; hoe waarnemingen kunnen helpen bij voorspellingen in het afbraakpr ...
  help
  Toepassing hydrologische modellen bij ontwerp vacuumextractie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boode, J. \ Pijls, C.G.J.M. \ Helsinga, E.A. \ 1992
  help
  WKO en verontreinigd grondwater, win-win of win-lose : waar blijft de verontreiniging, een modelmatige benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ Pijls, C.G.J.M. \ Steenvoorden, M. \ 2012
  Warmte/Koud-opslag (WKO) wordt veel toegepast om verschillen in warmte- of koudebehoefte tussen zomer en winter te overbruggen. De combinatie van WKO en grondwatersanering staat in de belangstelling omdat WKO systemen een rol zouden kunnen spelen bij ...
  help
  Het verontreinigingsbeheersende effekt van vastleggende materialen op het transport van verontreinigingen uit baggerspeciedepots : literatuuronderzoek [Boek]
  Urlings, L.G.C.M. \ Boode, J. \ Veen, F. van \ [ca. 1984]
  help
  Ontwerp geohydrologisch beheerssyteem op basis van NAGROM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boode, J. \ Blonk, A.T. \ Valk, D. van der \ 1996
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.