Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Multikriteria - evaluatie in het waterhuishoudingsplan : met een toepassing voor de provincie Utrecht [Studentenverslag]
  Boomen, R.M. van den \ 1987
  help
  De toekomst van de Waterharmonica in Friesland : verkenning mogelijkheden 2012-2027 [Boek]
  Boomen, R. van den \ Kampf, R. \ 2013
  Er is een verkenning uitgevoerd van bij welke RWZI's in het beheergebied van Wetterskip Fryslân een Waterharmonica een goede optie is. Bepaald is in hoeverre dit technisch en financieel haalbaar is en tevens is gekeken in welke mate het effect heeft ...
  help
  Waterharmonica Grou : onderzoek naar biologische filtratie van effluent van de RWZI Grou in mesocosm bakken ter optimalisatie van watervlooienvijvers: fysische chemie [Boek]
  Kampf, R. \ Boomen, R. van den \ Claassen, T. \ 2014
  Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en om daarmee dichter bij de doelen van de KRW te komen is een verdere waterkwaliteitsverbetering nodig. Verdere zuivering van effluenten van rwzi's biedt goede mogelijkheden om ‘probleemstoffen’ ...
  help
  Afwenteling mede bepalend voor het niet halen van KRW-doelstellingen \ H2O online [Artikel]
  Balla, A. \ Boomen, R. van de \ Tonkes, M. \ 2013
  Met een afwentelingsonderzoek is in Rijn-Oost bepaald of afwenteling vanuit bovenstrooms gelegen watergangen bepalend is voor het niet voldoen aan de KRW-doelen. Daarbij is gekeken naar stofconcentraties op de grenzen van waterbeheergebieden. Op basi ...
  help
  Aqualân Grou: van effluent naar levend water \ H2O online [Artikel]
  Herpen, F. van \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ Schomaker, T. \ Boomen, R. van den \ 2015
  In 2006 werd bij de rioolwaterzuivering Grou Aqualân aangelegd. Deze waterharmonica is de natuurlijke schakel tussen effluent van de rwzi en het oppervlaktewater. Aqualân is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en gemonitord. Dit artikel vat in h ...
  help
  Praktijkonderzoek moerassysteem RWZI Land van Cuijk : jaarrapportage 3e meetjaar (okt. 2002-sept. 2003) [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2004
  help
  Waterharmonica : onderzoek naar zwevend stof en pathogenen - Hoofdrapport [Boek]
  2012
  Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen. De Waterharmonica, een natuurlijke nazuivering van effluent via een zuiveringsmoeras, vormt een belangrijke schakel tussen rwzi en oppervlaktewater. Het systeem lijkt de afstand tussen behand ...
  help
  Suspended particle and pathogen peak discharge buffering by a surface-flow constructed wetland \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Mulling, B.T.M. \ Boomen, R.M. van den \ Geest, H.G. van der \ Kappelhof, J.W.N.M. \ Admiraal, W. \ 2013
  Constructed wetlands (CWs) have been shown to improve the water quality of treated wastewater. The capacity of CWs to reduce nutrients, pathogens and organic matter and restore oxygen regime under normal operating conditions cannot be extrapolated to ...
  help
  Vijf jaar monitoring Waterharmonica Aqualân Grou \ H2O online [Artikel]
  Boomen, R. van den \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ 2013
  Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn, ondanks de goede zuiveringsprestaties, belangrijke puntbronnen van nutriënten en fecale verontreiniging naar het oppervlaktewater. Nabehandeling van effluent in een moerassysteem kan een aanzienlijk deel van die ...
  help
  Waterbeheerder krijgen de vervuiling vaak van de buren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Balla, A. \ Boomen, R. van den \ Tonkes, M. \ 2013
  Met een afwentelingsonderzoek is in Rijn-Oost bepaald of afwenteling vanuit bovenstrooms gelegen watergangen bepalend is voor het niet voldoen aan de KRW-doelen. Daarbij is gekeken naar stofconcentraties op de grenzen van waterbeheergebieden. Op basi ...
  help
  Schetsontwerpen helofytensystemen RWZI Wervershoof [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  A cost-sustainability analysis of urban water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Icke, J. \ Boomen, R.M. van den \ Aalderink, R.H. \ 1999
  help
  Modelstudie microverontreinigingen Valleikanaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Icke, J. \ Boomen, R.M. van den \ Harst, M. van der \ 2000
  Door middel van een modelstudie in DUFLOW is de verspreiding en accumulatie van zware metalen en organische microverontreinigingen (PAK) in de waterbodem van het Valleikanaal in beeld gebracht. Verder zijn de belangrijkste bronnen van verontreiniging ...
  help
  Effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische levensgemeenschappen : soortbenadering, fase 2: voorspellende waarde en bruikbaarheid [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  Literatuurstudie en onderzoek toepassingsmogelijkheden zand- en/of slibvangen [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  Toxiciteitonderzoek afvalwater NBCD/BV-school te Den Helder [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  Vegetatiekartering van watergangen en oevers in gemeente Ouderkerk [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  Waterkwaliteitsspoor Graafstroom [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  IBA's en oppervlaktewater: gevolgen van verspreide (gezuiverde) lozingen van huishoudelijk afvalwater voor de lokale kwaliteit van beeksystemen [Boek]
  Boomen, R.M. van den \ 2000
  help
  Een Strategisch Assetmanagementplan voor de sector Watersysteem \ H2O online [Artikel]
  Roelfsema, R. \ Hillegers, S. \ Boomen, M. van den \ 2017
  De sector Watersysteem van Waternet heeft in 2014 assetmanagement ingevoerd. Omdat assetmanagement in het watersysteembeheer nieuw is moest er de afgelopen jaren veel ontwikkeld worden. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die zijn vas ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.