Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zicht op structuur [Boek]
  Sollie, Susan \ Cusell, Casper \ Senerpont Domis, Lisette de \ Mandemakers, Jeroen \ Boon, Susanne \ Boonstra, Melanie \ Vermulst, Cees-Jan \ 2017
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van het watersysteem en in belangrijke stuurknoppen voor ecologisch herstel. Het project Z ...
  help
  River conservation and management [Boek]
  Boon, P.J. \ Raven, P.J. \ 2012
  This book provides an overview of how changes in legislation, policies, institutional responsibilities, science, technology, practical techniques and public perception have influenced how rivers have been managed over the past 20 years and the challe ...
  help
  Bio-elektrochemische systemen: microbiële high-tech op zoek naar toepassingen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Clauwaert, P. \ Desloover, J. \ Ha, D. Van der \ Verbeken, K. \ Boon, N. \ Verstraete, W. \ 2009
  Micro-organismen, die elektriciteit genereren of consumeren: wat een klein decennium geleden nog als een curiosum voor academische hobbyisten werd aangezien, is vooral de laatste 5 jaar uitgegroeid tot een boeiend onderzoeksdomein, waar nieuwe inzich ...
  help
  Flow cytometric bacterial cell counts challenge conventional heterotrophic plate counts for routine microbiological drinking water monitoring : review \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Van Nevel, S. \ Koetzsch, S. \ Proctor, C.R. \ Besmer, M.D. \ Prest, E.I. \ Vrouwenvelder, J.S. \ Knezev, A. \ Boon, N. \ Hammes, F. \ 2017
  Drinking water utilities and researchers continue to rely on the century-old heterotrophic plate counts (HPC) method for routine assessment of general microbiological water quality. Bacterial cell counting with flow cytometry (FCM) is one of a number ...
  help
  Waterketen toekomstbeelden 2023 [Boek]
  Hart-van As, N. 't \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Otto, R. \ Schut, J. \ Castelijn, E. \ Boon, S. \ Jansen, E. \ Vlasblom, W. \ Hermans, P. \ 2013
  help
  De invloed van de lozing van lanthaniden door Katalistiks op het Eems - Dollard milieu [Boek]
  Bergs, J. van den \ Boon, M.E. \ Wijk, R.J. van \ 1988
  help
  Waterrijk Noordwest Overijssel : een hele zorg : honderd jaar waterschap Vollenhove (1889 - 1989) [Boek]
  Boon, H. van der \ 1989
  help
  Van stresstest naar risicodialoog: de visie van gemeenten \ H2O online [Artikel]
  Hofland, S. \ Boon, E. \ 2019
  Om lokale en regionale kwetsbaarheden voor klimaatveranderingen in beeld te brengen voeren lokale en regionale overheden klimaatstresstesten uit. Om de bewustwording te vergroten én concrete maatregelen te bespreken worden de geïdentificeerde kwetsba ...
  help
  Biologische verwijdering van sulfide : innovatie techniek tegen betoncorrosie in rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Gusseme, B. de \ Schryver, P. de \ Verbeken, K. \ Boeckx, P. \ Verstraet, W. \ Boon, N. \ 2008
  De emissie van waterstofsulfide naar de atmosfeer van rioleringssystemen impliceert niet alleen geurhinder en mogelijke gezondheidsrisico's maar werkt eveneens de biologische productie van zwavelzuur in de hand. Op het binnenoppervlak van betonnen ri ...
  help
  Biologische verwijdering van sulfide : innovatieve techniek tegen betoncorrosie in rioleringen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Gusseme, B. de \ Schryver, P. de \ Verbeken, K. \ Boeckx, P. \ Verstraete, W. \ Boon, N. \ 2008
  Victor Hugo beschreef in ‘Les Misérables’ levendig de riolen van Parijs als ‘een sarcofaag waar verstikking zijn klauwen toont in het vuil en je bij de keel grijpt…’. Grote boosdoener is het gevaarlijke en toxische gas waterstofsulfide, geproduceerd ...
  help
  De polders van het Land van Vollenhove : waterbeheersing en ontginning in een uitgeveend gebied 1848 - 1943 [Proefschrift]
  Boon, H. van der \ 1991
  help
  De afvalwaterzuiveringsinrichting Hellevoetsluis \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Boon, J. de \ 2000
  help
  Hollandse Eilandsen en Waarden : zuiveringsschap borgt elektrische risico's met NEN 3140 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Boon, J. de \ Oorschot, A. \ 1997
  help
  Theoretische beschouwingen over kathodische bescherming van ondergrondse buisleidingen : moeilijkheden bij verwezelijken van deze toestand in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boon, J.W. \ 1968
  help
  Use of oxygen in the treatment of waste water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boon, A.G. \ 1977
  help
  Evaluatie 2012 en EFRO advies Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor [Boek]
  Boon, A.R. \ Wijsman, J.W.M. \ Tonnon, P.K. \ Swinkels, C. \ Stolte, W. \ 2013
  Dit document beschrijft de eerste verkennende evaluatie van de werkzaamheden van het monitoringsprogramma van de Pilot Zandmotor - fase 2. Het beschrijft in hoeverre het programma is uitgevoerd conform planning en wat de consequenties hiervan zijn vo ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : jaarrapportage 2014 [Boek]
  Boon, A.R. \ Wijsman, J.W.M. \ 2014
  Dit is de jaarrapportage voor het vierde jaar monitoring (MEPr) van de Pilot Zandmotor. Het geeft een perceelsgewijs overzicht van de voortgang van het werk en producten, eventueel veranderde planning en realisatie van het budget. Dit jaar is een rel ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : jaarrapportage 2011 [Boek]
  Boon, A.R. \ Wijsman, J.W.M. \ 2011
  Deze rapportage heeft tot doel een overzicht te geven van: 1. Voortgang werkzaamheden per perceel, veranderingen planning 2011; 2. Opgetreden risico’s, beheersing ervan; 3. Planning werkzaamheden 2012; 4. Opgeleverde producten; 5. Uitputting budget v ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetrapportage monstername najaar 2011 van benthos, vis vooroever, lagune en strand [Boek]
  Boon, A.R. \ Wijsman, J.W.M. \ 2012
  Dit document beschrijft de werkzaamheden die in het najaar van 2011 zijn uitgevoerd ten behoeve van de monstername van sediment, benthos, vis in de vooroever en de lagune, en van sediment en bodemgebonden fauna van het strand ter plaatse van de Zandm ...
  help
  Schapen verslaan machine bij beheer oevers en kanalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boon, E. \ Vreugdenhil, H.S.I. \ 2017
  De vegetatie op de oevers van rivieren en kanalen wordt normaliter machinaal beheerd. Rijkswaterstaat is echter op zoek naar innovaties en slimme samenwerking om het rivierbeheer betrouwbaarder, duurzamer en betaalbaarder te maken. Daarom onderzoeken ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.