Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kalibratie van riooloverstorten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bos, R. \ 2007
  Steeds meer gemeenten starten met metingen in het rioolstelsel. Vaak richt men zich in eerste instantie op de overstorten en begint men met eenvoudige metingen van overstortingsfrequentie en - duur. Als men ook de emissie uit riooloverstorten wil met ...
  help
  Tien jaar praktijkervaring met membraanfiltratie bij WMD [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bos, R. \ Diepeveen, A. \ Prummel, H. \ 2007
  In 1997 heeft Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de nieuwe zuiveringstechniek membraanfiltratie geïntroduceerd met twee pilotprojecten: de zuivering van gietwater voor de glastuinbouw in Erica en de zuivering van nijlpaardenwater van het Dierenpa ...
  help
  Kennismanagement voor betere projectresultaten in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reichard, L. \ Bos, A. \ 2007
  Bij het begrip kennismanagement wordt vaak alleen gedacht aan het beheer van kennis in organisaties, maar ook binnen het waterbeheer wordt kennis opgedaan en verwerkt. Resultaten uit de praktijk laten zien dat door bewust kennismanagementmethoden en ...
  help
  Effect van afstromend regenwater op het watersysteem in de Wieringermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slijkerman, D. \ Bos, R. \ 2007
  Voor een grootschalig afkoppelproject in de gemeente Wieringermeer is onderzoek verricht naar de verontreiniging in het afstromende regenwater en de ecologische effecten op het watersysteem. Dat gebeurde in het kader van NORIS (NO Rainwater in Sewers ...
  help
  Bagger wordt beton \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Beekmans, J.L. \ Tyagi, Y.R. \ Klein Swormink, T. \ 2007
  In recreatiegebied Rhederlaag bij Giesbeek is op een parkeerplaats een geïmmobiliseerde betonverharding van immobilisaat aangelegd van een sterk verontreinigde baggerspecie. De bagger uit het gebied is op deze manier toegepast als nuttige bouwstof op ...
  help
  Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
  Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
  help
  Moerasbufferstroken: potenties voor nutriëntenverwijdering en economisch rendement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Antheunisse, A.M. \ Bos, E.J. \ Verhoeven, L. \ Hefting, M.M. \ 2008
  Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vormt een probleem voor het waterbeheer in Nederland. De inzet van ecotechnologische maatregelen kan bijdragen aan de reductie van de emissies. Met name moerasbufferstroken, waarbij het te zui ...
  help
  Samen meten is samen meer weten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel heeft besloten om te investeren in de samenwerking met gemeenten bij het meten aan de riolering. Resultaat is dat de uiteindelijke maatschappelijke lasten, die met het meten gepaard gaan, lager zijn. Daarnaast levert het meer bru ...
  help
  Mixed-in-Place: leren van praktijkproef Lekdijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, R.M. \ Berg, F.A. van den \ Kant, M. de \ Looij, R.J. \ 2010
  Op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is voor het eerst in een Nederlandse primaire waterkering een fullscale praktijkproef met de dijkversterkingstechniek Mixed-in-Place uitgevoerd. Er zijn belangrijke conclusies getrokken voor de toepasbaarheid van dez ...
  help
  De palendijk : over verdwenen balken en palen aan de voormalige Zuiderzee \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  Vooral vanaf het water, op het Eemmeer richting Spakenburg zien we de palen al vanaf het water. Ook vanaf het land mooi te bewonderen. Palendijken beschermden vroeger langs de hele Zuiderzee het achterliggende land. Bij Spakenburg / Bunschoten is een ...
  help
  Het kwaliteitsprofiel van de Maas : 19 - 30 september 1982 [Boek]
  Craenenbroeck, W. van \ Bos, M. van den \ 1983
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Drente [Boek]
  Bos, H. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  Communicatie rond overstromingsgevaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Woelders, L. \ Verkerk, M. \ Bos, A. \ Loenen, A. van \ Kootstra, D.-S. \ 2007
  Al duizenden jaren vecht Nederland tegen het water. We hebben een drassig stuk rivierdelta met behulp van dijken en gemalen omgevormd tot een leefbaar en welvarend gebied. Rampen of bijna-rampen, zoals de stormvloed van 1953 en de hoogwaters van 1993 ...
  help
  Onderzoeksresultaten 4 jaar monitoring randvoorzieningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Boogaard, F.C. \ Stockell, G. \ Bos, R. \ Graaf, E.R.T. de \ 2013
  In 2009 zijn de gemeente Bergen, HHNK en Tauw een uitgebreid onderzoek gestart naar het functioneren van 2 compacte randvoorzieningen (TAST 1 en 2) met screens en lamellen. Dit artikel beschrijft de voorzieningen en onderzoeksresultaten omtrent de be ...
  help
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
  Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
  help
  25 jaar herstel beken en sprengen : themakatern \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
  Bos, H. van den \ 2014
  De bijna honderd Veluwse beken en sprengen zijn sprankelende parels in het landschap. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lagen ze er nog vervuild en verwaarloosd bij. Dat ze nu weer schoon, zichtbaar en hersteld zijn is mede de verdienste van Wat ...
  help
  Een nog natuurlijker Hierdense Beek \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
  Bos, H. van den \ 2014
  De Hierdense Beek valt op door zijn lengte. Na 18 kilometer vanaf zijn oorsprong bij Uddel stroomt hij in het Veluwemeer. Minstens zo spectaculair is het natuurleven. Hier paaien nog de winde en de rivierdonderpad, en floreert de fladderiep. Maar het ...
  help
  Handreiking voor de aanpak van vraagstukken over stedelijk water : het denkstappenmodel [Boek]
  Bloemerts, M. \ Messelaar, A. \ Palsma, B. \ Bos, R. \ Messelaar, A. \ Hermans, R. \ [2014]
  Deze denkstappen zijn een hulpmiddel voor gemeenten en waterschappen om samen vraagstukken over stedelijk water op te lossen. Aanleiding: Voorheen werd de vuilemissie van lozingen beoordeeld, nu staat het functioneren van het watersysteem voorop. Er ...
  help
  Deltadijken: ruimtelijke implicaties : effecten en kansen van het doorbraakvrij maken van primaire waterkeringen [Boek]
  Klijn, F. \ Bos, M. \ Linden, L. van der \ Levelt, O. \ Roeleveld, G. \ 2010
  Dit rapport gaat over de ruimtelijke implicaties van deltadijken. Deltadijken zijn dijken waarin geen bres ontstaat als er water overheen stroomt of er golven overheen slaan. Er ontstaat dan geen onbeheersbare overstroming maar veeleer forse waterove ...
  help
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
  Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.