Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Optimizing the use of soils : new agricultural and water management aspects \ Scientific basis for soil protection in the European Community [Hoofdstuk uit boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Bouma, J. \ 1987
  help
  Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Vuik, V. \ Jonkman, S.N. \ Borsje, B.W. \ Suzuki, T. \ Kratzer, I. \ Bouma, T.J. \ 2015
  It is generally recognized that vegetation fields can dissipate wave energy, authorizing the statements that vegetated foreshores can reduce the wave loads on coastal dikes. This paper actually quantifies the efficiency of vegetated foreshores in red ...
  help
  Leeromgeving Haarlem: hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond \ Water governance [Artikel]
  Duijn, M. \ Bouma, G. \ Someren, M. van \ Ruiterman, G. \ Ruiter, J. de \ 2017
  Onder druk van een toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede kwaliteit van de leefomgeving staat Haarlem voor een flinke opgave. De ondergrondse ruimte levert een belangrijk aandeel om deze opga ...
  help
  A risk analysis of the Chinese mitten crab in The Netherlands [Boek]
  Bouma, S. \ Soes, D.M. \ 2010
  The Chinese mitten crab is an exotic crustacean already present in high numbers for many years. To get more of an insight into the occurrence of the Chinese mitten crab in The Netherlands, any possible ecological, economical and social impacts, and t ...
  help
  Onderzoek naar beperkende en faciliterende randvoorwaarden voor de vestiging van de invasieve soorten: een case studie aan Japanse oester met als doel het demonstreren van een methode [Boek]
  IJzerloo, L. van \ Bouma, T.J. \ 2010
  Deze studie is onderdeel van project “Climate change effects on restoration of estuarine dynamics within the Delta region”. Dit project had tot doel om een instrument te ontwikkelen waarmee het effect van klimaatverandering op de natuurwaarden binnen ...
  help
  Meten is weten en hoe te beheren : grondwatermonitoring Getsewoud \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bouma, N. \ Kuiper, E. \ Gerritsen, R. \ Klein, J. \ 2013
  Met de aanleg van een drainagestelsel alleen wordt grondwateroverlast niet voorkomen. De ervaring in Getsewoud leert dat zorgvuldigheid bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van belang zijn en dat monitoringsresultaten kunnen worden benut om het o ...
  help
  Combining pedotransfer functions with physical measurements to improve the estimation of soil hydraulic properties \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Alphen, B.J. van \ Booltink, H.W.G. \ Bouma, J. \ 2001
  help
  Zoute wateren ecotopenstelsel (ZES.1) : voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren [Boek]
  Bouma, H. \ 2005
  De doelstelling van het ontwikkelen van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is het vervaardigen van een instrument, waarmee a) het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in, en vlak boven de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaar ...
  help
  Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen \ De levende natuur [Artikel]
  Wesenbeeck, B.K. van \ Nolte, A. \ Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ Joosten, A.M.T. \ Herman, P.M.J. \ 2009
  De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapport ...
  help
  Wateropgave voor bedrijventerrein in Haarlem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Föllmi, E. \ Baaren, A. van \ Bouma, J. \ Boer, A.W. \ 2008
  Vanwege de toenemende bebouwing op het bedrijvenpark de Waarderpolder in Haarlem moet daar de komende jaren voorzien worden in extra oppervlaktewater. De wateropgave is berekend op 6,3 hectare. Een deel van het benodigde water kan de gemeente Haarlem ...
  help
  Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Congresverslag]
  Bouma, J. \ Burrough, P.A. \ Hopmans, J.W. \ 1987
  Het doel van de bijeenkomst was om met een kleine groep personen die vanuit verschillende gezichtspunten bij het onderwerp ruimtelijke variabiliteit van bodem en water betrokken zijn, te discussiëren en van gedachten te wisselen over bestaande vraagp ...
  help
  Wateroverlast Hoogeveen aangepakt: klimaatbestendige bijdrage door nieuwe waterstructuur \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bouma, J. \ KLomp, T. \ 2016
  Het rioolstelstel in het centrumgebied van Hoogeveen heeft moeite om grote neerslaghoeveelheden snel genoeg te kunnen afvoeren. Bij hevige regenbuien staan straten blank. Dit leidt tot wateroverlast van de inwoners van Hoogeveen en brengt de bereikba ...
  help
  Stadsbeek Enschede moet wateroverlast verhelpen : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schot, S. \ Bouma, J. \ 2015
  De wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van een stuwwal, aan de rand van het centrum van Enschede. De bewoners ervaren veel wateroverlast. Na harde regenbuien lopen straten onder water. Daarnaast staat het grondwater hoog met natte kruiprui ...
  help
  Masterplan Water Enschede pakt (grond)wateroverlast aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Spijker, P. \ Bouma, J. \ 2015
  De Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van de stuwwal, aan de rand van het centrum. Een aan te leggen stadsbeek gaat de wateroverlast aanpakken. Dit tweede artikel over de Stadsbeek beschrijft de voorbereiding om tot het Masterp ...
  help
  Teler en distributeur zijn zich onvoldoende bewust van invloed eigen handelen op beschikbaarheid middelen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
  Mol, M. van \ Bouma, E. \ 2014
  In een samenwerking tussen Syngenta Crop Protection en de HAS Hogeschool heeft Michiel van Mol (student HAS Hogeschool) een studie gedaan om duidelijk in kaart te brengen in welke mate de akkerbouwers, fruittelers, bloembollentelers en distributiebed ...
  help
  Overstromingsgevaar : blindvaren op een sterke dijk \ Trouw [Artikel]
  Bouma, J. \ 2008
  Polderbewoners maken zich weinig zorgen over een dijkdoorbraak. Ze zijn niet voorbereid op een eventuele overstroming, blijkt uit onderzoek. Is dat de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners of een taak voor de overheid?
  help
  Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Noord-Brabant : processen, ruimtelijke verbreiding en beschrijving van potentiële blootstellingssituaties [Boek]
  Broers, H.P. \ Weert, J. de \ Bouma, R. \ 2015
  Naar aanleiding van een incident met het vrijkomen van H2S gas, waarbij een jongetje ziek werd na het oppompen van grondwater in een waterspeeltoestel in het speelbos bij Deurne, is in 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd door een expert panel (Boukes ...
  help
  De staat van de delta : waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland [Boek]
  Meyer, Han \ Bouma, Teake \ 2016
  In dit boek beschrijft Han Meyer de bewerking van het dynamische deltalandschap van Nederland als een proces waarin drie factoren sterk met elkaar verweven zijn geraakt: de waterbouwkundige werken en expertise op dat gebied, de groei van het stedelij ...
  help
  Weer, klimaat en bodem : voordrachten gehouden op de Contactdagen 1987 van het technisch - bodemkundig personeel van de Stichting voor Bodemkartering [Congresverslag]
  Bouma, J. \ Bouten, W. \ Kroon, L.J.M. \ 1988
  help
  Use of soil survey data to improve simulation of water movement in soils [Proefschrift]
  Woesten, J.H.M. \ 1990
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.