Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Biologische ontijzering in Dalen: nieuw licht op oude technologie [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, H. \ Dost, S. \ Boorsma, M. \ 2007
  Voor nieuwbouw van het drinkwaterproductiestation Dalen onderzoekt Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) samen met Waterlaboratorium Noord (WLN) de mogelijkheden van biologische ontijzering. Deze oude technologie is de afgelopen jaren weer in de bel ...
  help
  Land use and groundwater quality : how technical instrumentation and scientific knowledge can support groundwater planning [Proefschrift]
  Brink, Cors van den \ 2009
  In de toegepaste wetenschap wordt kennis ontwikkeld om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan natuurwetenschappelijke kennis over antropogene invloed op natuurlijke hulpbronnen met als doel deze bronnen te ...
  help
  Overstromingsrisico's zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk nauwelijks een issue \ VI matrix [Artikel]
  Neuvel, J. \ Brink, A. van den \ 2007
  Geo-informatie is een prima hulpmiddel om te toetsen hoe ‘ruimtelijke ordenaars’ meer rekening kunnen houden met overstromingsrisico’s en hoe zij de kwetsbaarheid van gebieden kunnen reduceren. In het RGI-project Geo-informatie voor risicobeheersing ...
  help
  Betekenis Kaderrichtlijn Water voor Natura 2000 \ De levende natuur [Artikel]
  Brink, F.W.B. van den \ Verschoor, G. \ 2007
  Nederland is, net als de overige lidstaten van de Europese Unie, bezig met implementatie van Europese regelgeving op het gebied van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Aangezien diverse natte natuurgebieden onder beide richtlijnen vallen, is een ...
  help
  Nederland en een duurzame wereld : armoede, klimaat en biodiversiteit : tweede duurzaamheidsverkenning [Boek]
  Hanemaaijer, A. \ Brink, C. \ Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven \ cop. 2007
  In de Tweede Duurzaamheidsverkenning staan drie duurzaamheidsvraagstukken centraal: het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Deze verkenning beschrijft de trends en de beleidsopties om de internationaal afgespr ...
  help
  Gebiedsdossier van grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ Venema, J. \ Brilleman-Brondijk, G. \ 2008
  De Provincie Drenthe wil toe naar een grondwaterbeschermingsbeleid waarbij het daadwerkelijke risico op belasting van het grondwater leidend wordt. Dit vereist een aanpak waarbij de belasting binnen grondwaterbeschermingsgebieden gerelateerd wordt aa ...
  help
  De minder zichtbare kosten van de Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cleef, R. van \ Beugelink, G. \ Brink, C. \ 2008
  Titus Maccius Plautus (254-184 voor Christus) kwam ruim 2000 jaar geleden al tot de gevleugelde uitspraak dat 'de kost voor de baat uit gaat'. Die wijsheid staat nog steeds als een huis. De Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het grond- en opp ...
  help
  Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
  Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Grift, B. van der \ Ruiter, P.C. de \ Griffioen, J. \ 2008
  A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, na ...
  help
  Reactie op artikel over modelleren watervraagstukken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2008
  Met belangstelling lazen ondergetekenden het artikel 'Watervraagstukken oplossen met ruimtelijk modelleren' dat Henk van Norel, Sander Loos, Joost Delsman en Arnold Lobbrecht in H2O 41(2008)21 publiceerden. De auteurs beschrijven ontwikkelingen op he ...
  help
  Actief Randenbeheer Drenthe lijkt effect te hebben \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, C. de \ Brink, C. van den \ Alebeek, F. van \ Veen, R. van \ Noordam, J. \ Veldsink, G. \ Rozen, D. van \ 2009
  Via monitoring inzicht krijgen in het effect van actief randenbeheer op de oppervlaktewaterkwaliteit en de biodiversiteit in het landelijk gebied en op de inpasbaarheid op de agrarische bedrijven in een bepaald gebied. Dat was het doel van het pilotp ...
  help
  Organizational conditions for dealing with the unknown unknown : illustrated by how a Dutch water management authority is preparing for climate change \ Public management review [Wetenschappelijk artikel]
  Termeer, C.J.A.M. \ Brink, M.A. van den \ 2013
  The central question of this article is the extent to which organizations, governmental authorities in particular, are able to deal with the unknown unknown. Drawing on Weick’s work on sensemaking, we introduce seven organizational conditions that ca ...
  help
  Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel : triade-onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer [Boek]
  Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Kort, T. de \ Tuin, A. van der \ Postma, J.F. \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ Lange, H.J. de \ Kools, S.A.E. \ Hout, A. van der \ Harmsen, J. \ Faber, J.H. \ 2008
  De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsge ...
  help
  Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
  Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
  help
  Het Organiseren van Ruimtelijke Kwaliteit: inzichten uit Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Busscher, Tim \ Verweij, Stefan \ Brink, Margo van den \ Edelenbos, Jurian \ Bouwman, Ruben \ Broek, Jelte van den \ 2017
  In Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak verder uiteengezet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de werkwijze van Ruimte voor de Rivier op het programmaniveau, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de generieke kaders, procedures en werkwijzers aan de han ...
  help
  Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
  Winter, H. de \ 2014
  The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
  help
  Extreme stormen en superstormen \ Zenit : populair wetenschappelijk maandblad over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart, ruimteonderzoek, aanverwante wetenschappen en technieken [Artikel]
  Können, G.P. \ Brink, H.W. van den \ 2008
  In dit artikel laten wij het licht schijnen over een pas ontdekte zeldzame klasse van buitengewoon hevige stormen. Deze superstormen zijn niet ‘gewoon’ extreem, maar over-extreem. Wat daarmee bedoeld wordt, zal na lezing van het onderstaande duidelij ...
  help
  Remote influences on European climate [Boek]
  Brink, H. van den \ Selten, F. \ [2011]
  In this project a number of topics are addressed that are relevant for the construction of climate scenarios for the Netherlands. Central theme is the impact of remote influences on the climate in the Netherlands with a focus on extreme events. A new ...
  help
  Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren \ De levende natuur [Artikel]
  Brink, F.W.B. van den \ Graaf, M.C.C. de \ Schipper, P.C. \ Schoor, M.M. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2014
  Aanleiding voor dit themanummer vormt het feit dat het alweer 25 jaar geleden is sinds de totstandkoming van Plan Ooievaar, dat een nieuwe richting gaf in het denken over de inrichting van het rivierengebied. Wat hield het plan in en hoe is het denke ...
  help
  An ensemble study of extreme North Sea storm surges in a changing climate \ Ocean science [Wetenschappelijk artikel]
  Sterl, A. \ Brink, H. van den \ Vries, H. de \ Haarsma, R. \ Meijgaard, E. van \ 2009
  The height of storm surges is extremely important for a low-lying country like the Netherlands. By law, part of the coastal defense system has to withstand a water level that on average occurs only once every 10,000 years. The question then arises wh ...
  help
  Stormklimaat en hoogwaters \ Meteorologica [Artikel]
  Sterl, A. \ Brink, H. van den \ Haarsma, R. \ Vries, H. de \ Meijgaard, E. van \ 2009
  Voor een laag liggend land als Nederland is de hoogte van (toekomstige) stormvloeden extreem belangrijk. We onderzoeken hier de vraag of en hoe de klimaatverandering de hoogte van extreme waterstanden tijdens stormvloeden beïnvloedt. We hebben het hi ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.