Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vismigratie in de Maas en Limburgse en Brabantse beken en rivieren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Buijse, T. \ Bakker, H. \ Gubbels, R. \ Emmerik, W. van \ 2003
  Op 30 september 2002 zijn in Elsloo ruim 40 deelnemers bijeengekomen voor de workshop 'Vismigratie in de Maas en de Limburgse en Brabantse beken en rivieren'. Het doel van de workshop was het inventariseren van knelpunten en hiaten. In kennis ten aan ...
  help
  The role of Lake IJsselmeer, a closed-off estuary of the River Rhine, in rehabilitation of salmonid populations \ Fisheries management and ecology [Artikel]
  Hartgers, E.M. \ Buijse, A.D. \ 2002
  To clarify the function of Lake IJsselmeer for salmonids, catch data collected throughout the year between 1995 and 1999 were related to various possible migratory strategies known for these species
  help
  Suitable habitats for 0-group fish in rehabilitated floodplains along the lower River Rhine \ River research and applications [Artikel]
  Grift, R.E. \ Buijse, A.D. \ Densen, W.L.T. van \ 2003
  The suitability of rehabilitated floodplains along the lower River Rhine for rheophilic cyprinids was assessed by investigating the spatial distribution of 0-group fish among, and within, three newly created secondary channels, an oxbow lake reconnec ...
  help
  Restoration strategies for river floodplains along large lowland rivers in Europe \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
  Buijse, A.D. \ Coops, H. \ Staras, M. \ 2002
  help
  Het belang van migratie voor de visstand in de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Winter, H.V. \ Buijse, T. \ 2003
  In het Nederlandse deel van de Maas komen nagenoeg alle oorspronkelijke vissoorten voor, zelfs soorten die over lange afstanden migreren, zoals Zeeprik (Petromyzon marinus) en Zeeforel (Salmo trutta). Deze restpopulaties zijn een belangrijke basis vo ...
  help
  Routekaart voor stroomgebiedsherstel : probleemschets, workshop, resultaten en discussie [Presentatie]
  Geerling, G. \ Buijse, T. \ 2014
  STOWA constateert dat stroomgebiedsherstel niet altijd (ecologisch) effectief is. Deltares is samen met STOWA op zoek gegaan naar de juiste invalshoek voor een routekaart. Hierin kwamen begrippen als stuurfactoren, sleutelfactoren, knelpunten, kansen ...
  help
  The status of limnophilic fish and the need for conservation in floodplains along the lower Rhine, a large regulated river : dedicated tot Univ. Prof. Dr. F. Schiemer on the occasion of his 65th birthday \ Large rivers [Artikel]
  Grift, R.E. \ Buijse, A.D. \ Geest, G.J. van \ 2006
  Recovery of the fish community of the river Rhine focussed mainly on the return of migratory species, in particular the Atlantic Salmon, Salmo salear, and to alesser extent on rheophilic fish species.
  help
  Over de dijken? : natte natuur in het rivierengebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ Buijse, A.D. \ Platteeuw, M. \ 2002
  help
  Naar een integraal monitoringsprogramma voor de Grensmaas : samenwerking organisaties noodzakelijk \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Schepers, F.J. \ Buijse, A.D. \ 1997
  help
  Beschrijving van de Rijn en de Maas in Nederland \ Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Hoofdstuk uit boek]
  Wolters, H.A. \ Bruggenkamp, J.W.C. \ Buijse, T.A.D. \ 2001
  help
  Stagnante wateren \ Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Hoofdstuk uit boek]
  Buijse, T.A.D. \ Geest, G.J. van \ Grift, R.E. \ 2001
  help
  Ecological rehabilitation of the lowland basin of the river Rhine (NW Europe) \ Hydrobiologia [Artikel]
  Nienhuis, P.H. \ Buijse, A.D. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2002
  In this paper, the status of ecological rehabilitation of the Dutch lowland basin of the river Rhine has been reviewed. The historical perspective, mainly with regard to river regulation measures in the past, is given. The lower river Rhine comprises ...
  help
  Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brevé, N. \ Buijse, T. \ Kroes, M. \ Vriese, T. \ Wanningen, H. \ 2008
  Sinds januari 2008 beschikt Nederland over een nieuw en bijzonder overzicht van de belangrijkste vismigratieknelpunten en vispassages. Op de internetpagina www.vispassage.nl staan in totaal ruim 2.600 stuwen, gemalen en sluizen die door waterschappen ...
  help
  Restoration of the river-floodplain interaction : benefits for the fish community in the River Rhine \ Large rivers [Artikel]
  Grift, R.E. \ Buijse, A.D. \ Densen, W.L.T. van \ 2001
  help
  Riviervis terug in de rivieren? \ De levende natuur [Artikel]
  Leeuw, J.J. de \ Winter, H.V. \ Buijse, A.D. \ 2002
  Inventarisatie van vissoorten in de Nederlandse rivieren, mede op basis van registratie door beroepsvissers. Tevens een analyse van de habitatseisen, die het herstel van de visstand kunnen bevorderen
  help
  Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leeuw, J.J. de \ Backx, J. \ Buijse, A.D. \ 2006
  In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eis ...
  help
  Supporting decision-making for improving longitudinal connectivity for diadromous and potamodromous fishes in complex catchments \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
  Brevé, N.W.P. \ Buijse, A.D. \ Kroes, M.J. \ Wanningen, H. \ Vriese, F.T. \ 2014
  Preservation and restoration of Europe's endangered migratory fish species and habitats are high on the international river basin policy agenda. Improvement through restoration of longitudinal connectivity is seen as an important measure, but althoug ...
  help
  Verantwoordingsrapportage afleiding ecologische doelen Rijkswateren [Boek]
  Buijse, A.D. \ Wagemaker, F.H. \ Bouwhuis, J.S. \ Ohm, M. \ 2008
  Deze verantwoordingsrapportage beschrijft de gevolgde stappen in de afleiding van de ecologische doelstellingen voor de rijkswateren. Belangrijk element hierin is geweest het ontwerp-pakket aan fysieke herstelmaatregelen voor de rijkswaterlichamen en ...
  help
  Geen uitweg voor de aal : nog steeds veel migratieknelpunten voor de aal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Buijse, A.D. \ Beld, T. van den \ Brevé, N. \ Wanningen, H. \ 2009
  Door de aanleg van gemalen, stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales zijn de Nederlandse wateren slecht optrekbaar voor vissen. Ook de aal, die het vanwege allerlei andere oorzaken al zwaar te verduren heeft, zwemt op zeer veel plaatsen tegen migratie ...
  help
  Langsdammen in de Waal : kansen voor juveniele vis in druk bevaren rivieren \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Collas, F. \ Buijse, T. \ Leuven, R. \ 2018
  In 2014 zijn door Rijkswaterstaat drie langsdammen aangelegd in de Waal tussen Wamel en Ophemert. Langsdammen zijn waterhuishoudkundige kunstwerken die met stortstenen parallel aan de rivieroever worden aangelegd. Daardoor wordt de rivier gesplitst i ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.