Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Meetcampagne in het afvalwatertransportsysteem naar de rwzi Eindhoven: keuzes tijdens de ontwerpfase \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Schilperoort, R.P.S. \ Clemens, F.H.L.R. \ Weijers, S.R. \ Sikkes, M. \ 2007
  In de rwzi van Eindhoven en het afvalwatertransportsysteem naar de zuivering toe wordt momenteel een uitgebreid meetnetwerk opgezet. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot reductie van lozingen, wordt een optimalisatiestudie uitgevoerd door Water ...
  help
  Experimenteleopstelling en resultaten van CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
  Metingen zijn uitgevoerd om de energieverliezen als gevolg van gasophoping in een neergaande leiding te bepalen. Tevens zijn metingen uitgevoerd om de snelheid te bepalen waarmee een gasvolume afgevoerd wordt door de stroming. Dit artikel beschrijft ...
  help
  Fault tree analysis for urban flooding \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Ten Veldhuis, J.A.E. \ Clemens, F.H.L.R. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ 2009
  Traditional methods to evaluate flood risk generally focus on heavy storm events as the principal cause of flooding. Conversely, fault tree analysis is a technique that aims at modelling all potential causes of flooding. It quantifies both overall fl ...
  help
  Betekent een ander klimaat grotere riolen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Veldhuis, M. ten \ Clemens, F. \ 2009
  Nieuwe KNMI-klimaatscenario's: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
  help
  Experimenten met water-lucht-stroming in neergaande leidingen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Pothof, I.W.M \ Clemens, F.H.L.R. \ 2010
  Dit artikel beschrijft de resultaten van zeven verschillende opstellingen voor stroming van water en lucht in neergaande leidingen. Het doel van de metingen was onder andere het bepalen van het vereiste waterdebiet om luchtophoping te voorkomen. Dit ...
  help
  Foutenboom-analyse voor stedelijke wateroverlast \ WT-afvalwater [Artikel]
  veldhuis, J.A.E. Ten \ Clemens, F.H.L.R. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ 2010
  Wateroverlast in stedelijk gebied kan worden veroorzaakt door hevige regenval, ondeugdelijke ruimtelijke inrichting of het falen van systeemonderdelen. Weinig studies zijn tot op heden uitgevoerd om de bijdrage van verschillende oorzaken aan de kans ...
  help
  Gasbellen in leiding: beter voorkomen dan genezen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pothof, I.W.M. \ Kooij, C. \ Clemens, F.H.L.R. \ Schuit, A.D. \ 2009
  Gasbellen in dalende delen van afvalwaterpersleidingen leiden tot ongewenste energie- en capaciteitsverliezen. Het afbreken en afvoeren van gasbellen in afvalwater blijkt net zo moeizaam te verlopen als in leidingen met schoon water
  help
  Lange luchtbellen in neergaande leidingen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Pothof, I. \ Clemens, F. \ 2010
  Het gedrag van lange luchtbellen in dalende leidingen is onderzocht. De vier waargenomen stromingsregimes van de water-lucht mengels worden in detail beschreven. De invloed van de leidingdiameter en oppervlaktespanning op de beweging van de luchtbell ...
  help
  Statistical modelling of Fat, Oil and Grease (FOG) deposits in wastewater pump sumps \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Nieuwenhuis, E. \ Post, J. \ Duinmeijer, A. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2018
  The accumulation of FOG (Fat, Oil and Grease) deposits in sewer pumping stations results in an increase in maintenance costs, malfunctioning of pumps and, a potential increase of wastewater spills in receiving open water bodies. It is thought that a ...
  help
  Relatie watersystemen en waterketen: kansen en bedreigingen [Presentatie]
  Rijnaarts, H. \ Clemens, F. \ [ca. 2014]
  Toenemende verstedelijking, industrialisatie en landbouw leidt tot een toenemende druk op zoetwaterbronnen. Schoon water heeft één kwaliteit: (te) goed. Afvalwater heeft één kwaliteit: (te) slecht. Hoe nu de watervoorziening in de stad te behartigen? ...
  help
  Agrariërs op Veluwe werken aan verbetering waterkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Clemens, C.H. \ Dijcker, R. \ Kommers, M.A.W. \ 2007
  In het project 'Ondernemers met durf' van LTO Noord zijn 30 agrariërs op de Veluwe aan de slag gegaan met de invoering van brongerichte beheersmaatregelen op hun bedrijf en met het monitoren van de waterkwaliteit om de uitspoeling van nutriënten teru ...
  help
  Rheological characterisation of concentrated domestic slurry \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Thota Radhakrishnan, A.K. \ Lier, J.B. van \ Clemens, F.H.L.R. \ 2018
  The much over-looked element in new sanitation, the transport systems which bridge the source and treatment facilities, is the focus of this study. The knowledge of rheological properties of concentrated domestic slurry is essential for the design of ...
  help
  Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems [Proefschrift]
  Daal-Rombouts, Petronella Martina Maria van \ Clemens, F.H.L.R. \ Langeveld, J.G. \ 2017
  Dit proefschrift gaat over realtime control (RTC) in stedelijke afvalwatersystemen. Onder het stedelijke afvalwatersysteem wordt hier de combinatie van gemengde rioolstelsels en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) verstaan. De onderzoeksvraag d ...
  help
  Bronscheiding in bestaande infrastructuur: kansen en uitdagingen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Harder, R. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ Lier, J. van \ 2013
  In de afgelopen 15 tot 20 jaar zijn verschillende nieuwe concepten ontwikkeld voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater, en vervolgens op pilot-schaal toegepast en getest. Doelstelling hierbij is te komen tot een meer duurzaa ...
  help
  Assessment of detection limits of fiber-optic distributed temperature sensing for detection of illicit connections \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Nienhuis, J. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Klootwijk, M. \ Clemens, F. \ 2013
  Distributed temperature sensing (DTS) with fiber-optic cables is a powerful tool to detect illicit connections in storm sewer systems. High-frequency temperature measurements along the in-sewer cable create a detailed representation of temperature an ...
  help
  Microbial risks associated with exposure to pathogens in contaminated urban flood water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  ten Veldhuis, J.A.E. \ Clemens, F.H.L.R. \ Sterk, G. \ Berends, B.R. \ 2010
  Urban flood incidents induced by heavy rainfall in many cases entail flooding of combined sewer systems. These flood waters are likely to be contaminated and may pose potential health risks to citizens exposed to pathogens in these waters. The purpos ...
  help
  Locating illicit connections in storm water sewers using fiber-optic distributed temperature sensing \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hoes, O.A.C. \ Schilperoort, R.P.S. \ Luxemburg, W.M.J. \ Clemens, F.H.L.R. \ Giesen, N.C. van de \ 2009
  A newly developed technique using distributed temperature sensing (DTS) has been developed to find illicit household sewage connections to storm water systems in the Netherlands. DTS allows for the accurate measurement of temperature along a fiber-op ...
  help
  Inleiding op en achtergronden van het onderzoek CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
  Ondanks het minutieus volgen van de in Nederland algemeen geaccepteerde ontwerpwijze voor het voorkomen van gas/lucht ophopingen in afvalwaterpersleidingen bleek dat er in de praktijk toch sprake was van extra weerstandsverlies a.g.v. het ontstaan va ...
  help
  Detection and quantification of lateral, illicit connections and infiltration in sewers with Infra-Red camera: conclusions after a wide experimental plan \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Lepot, M. \ Makris, K.F. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2017
  Separate sewer systems are sensitive to illegal or mis-connections. Several techniques (including the Distributed Temperature Sensor) are now available to identify and locate those connections. Based on thermal fingerprints, DTS allows the localizati ...
  help
  Decision-tree analysis of factors influencing rainfall-related building structure and content damage \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Artikel]
  Spekkers, M.H. \ Kok, M. \ Clemens, F.H.L.R. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ 2014
  Flood-damage prediction models are essential building blocks in flood risk assessments. So far, little research has been dedicated to damage from small-scale urban floods caused by heavy rainfall, while there is a need for reliable damage models for ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.