Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Horsthoekerbeken eindevaluatie : laatste rapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
  Cuppen, H. \ 2005
  De Horsthoekerbeken vormen in landelijk opzicht een zeer bijzonder sprengencomplex. Dit hangt samen met het feit dat hun sprengkoppen worden gevoed door ondiep zwak zuur grondwater en de aanwezigheid van hoge beekwallen waarop plaatselijk nog veel st ...
  help
  Monitoring onderzoek Loenense beek 2000 [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 2001
  In opdracht van Waterschap Veluwe is in 2000 een monitoringstudie uitgevoerd van de macrofauna van de Loenense beek. Dit onderzoek vormt het eerste herhalingsonderzoek na de monitoring van de nulsituatie in de periode 1993-1995. De aanleiding tot het ...
  help
  The larvae of Graceus ambiguus and Sergentia near prima and their identification \ Lauterbornia [Artikel]
  Cuppen, H. \ Klink, A.G. \ Moller Pillot, H. \ 2009
  The larvae of Graceus ambiguus and Sergentia near prima are described and a key is presented to separate these larvae from related genera and species. Identification of Chironomini larvae with the inner pair of median mental teeth lower than the oute ...
  help
  De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ Cuppen, J.G.M. \ 2011
  In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Ze ...
  help
  The distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Noordijk, A.J. \ Wijnhoven, H. \ Cuppen, J.G.M. \ 2007
  Dicranopalpus ramous is one of the most characteristic harvestmen in our country. Because this species is quite easy to identify, many persons were able to contribute to the first distribution map ever presented for a harvestman species in the Nether ...
  help
  Vegetatiekartering en waterhuishouding in het C.R.M. Reservaat De Mariapeel (Horster Driehoek) zomer 1974 en 1975 [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ Sande, J.C.P.M. van de \ 1977
  help
  De libellen van de Oost-Veluwe [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1983
  help
  De Beekbergsche Beek : overzicht van het verrichte floristische en faunistische onderzoek, aangevuld met chemische onderzoeksresultaten [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1979
  help
  Hydrologische en hydrobiologische kanttekeningen bij het voorontwerp van de ruilverkaveling Twello : discussienota [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1980
  Het object van het verrichte hydrobiologisch onderzoek was de de macrofauna d.w.z. de met het blote oog zichtbare waterdieren. Er werd alleen onderzoek verricht in stilstaande wateren, waarbij de nadruk viel op 's zomers droogvallende milieus zoals b ...
  help
  Een beschrijving van de vegetaties langs het Apeldoornsch Kanaal en een beoordeling van de waterkwaliteit hiervan aan de hand van de macrofauna [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1977
  Dit rapport heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de langs het Apeldoornsch Kanaal voorkomende plantensoorten en vegetatietypen. Hiertoe werd in opdracht van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe in eerste instantie een floristische inventa ...
  help
  Biologisch onderzoek van de watergangen in het Woold, gemeente Winterswijk [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ Dirkse, G.M. \ 1978
  De resultaten van zowel het macrofauna-onderzoek als van het ondersteunend onderzoek zijn, overeenkomstig de opdracht, in het onderhavige rapport vastgelegd. De hoofdstukken 2 t/m 10 betreffen het macrofaunaonderzoek en het onderzoek naar de chemisch ...
  help
  Werkrapport Mergelland [Boek]
  Molenaar, J.G. de \ Cuppen, H.P.J.J. \ Moller Pillot, H.K.M. \ 1978
  RIN landschapsplan, hydrobiologie.
  help
  Een onderzoek van de planten- en dierenwereld in het gebied van de Koppelsprengen te Ugchelen [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1981
  In deze publicatie worden de landschappelijke en biologische waarden van sprengen behandeld, onderwerpen die de afgelopen jaren sterk in de belangstelling zijn komen te staan. Het rapport bevat een verzameling gegevens, bijeengebracht tijdens inventa ...
  help
  Een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna, de waterplanten en de biologische waterkwaliteit van het Apeldoornsch Kanaal tussen Dieren en Apeldoorn [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1982
  help
  De invloed van beeknormalisatie op de biologische waterkwaliteit en de samenstelling van de macrofauna van enkele Oost-Veluwse beken [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1981
  Het onderzoek had een meerledig doel : - het verwerven van inzicht in de soortensamenstelling van de beken; - het bepalen van de biologische waterkwaliteit van de beken; - het bepalen van de natuurwetenschappelijke waarde van de beken; - het nagaan v ...
  help
  De Roerstreek : een orienterend hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna in het Roerdal en omgeving, 11 juli tot 1 september 1978 [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1979
  Faunaonderzoek RIN
  help
  De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland [Boek]
  Reemer, M. \ Cuppen, J.G.M. \ Dijk, G. van \ Koese, B. \ Vorst, O. \ 2008
  De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in ...
  help
  Een onderzoek naar de potentiële effecten van ontwatering op flora en vegetatie van de kwelgebieden in het gebied Epe-Vaassen [Boek]
  Cuppen, H. P. J. J. \ 1987
  Dit rapport betreft een onderzoek naar de effecten van grondwaterpeilverlaging en vergraving van watergangen op de flora en vegetatie in het gebied Epe-Vaassen. Het is een aanvulling op een eerder verschenen rapport, waarin de effecten van genoemde i ...
  help
  De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus Latissimus in Zuidwest-Drenthe [Boek]
  Cuppen, J.G.M. \ 2006
  De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het ...
  help
  De waterkevers van de Meinweg : een vergelijking tussen de waterkeverfauna van 1999 en 2012 [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Cuppen, J.G.M. \ Maanen, B. van \ 2013
  In het kader van de 1000-soortendag zijn nieuwe waarnemingen verricht. De waarnemingen werden gedaan op twintig monsterpunten en omvatten vier verschillende watertypen: beken (Rode Beek en Boschbeek), kwelzones en moerasjes op de hellingen naar de be ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.