Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterhergebruik: goede praktijk en hindernissen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
  Bixio, D. \ De Heyder, B. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Wintgens, T. \ Van de Steene, B. \ 2007
  In tegenstelling tot Noord-Amerika, Japan en Australië, wordt waterhergebruik in Europa niet aanvaard als standaard praktijk. Om waterhergebruik te laten gelden als één van de basisinstrumenten voor duurzaam en integraal beheer van de watercyclus, is ...
  help
  PASST een RTC strategie in Vlaanderen? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Dirckx, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
  Real Time gestuurde stelsels laten toe om de werking van de bestaande afvalwaterinfrastructuur te optimaliseren met een minimum aan ingrepen, en dit tegen een berperkte investeringskost, zeker als men dit afweegt tegen de dure klassieke oplossingen z ...
  help
  Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2009
  Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. 'Discfilter' filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen v ...
  help
  Evaluatie van ultrasoontechnologie door 1 jaar praktijkervaring op RWZI Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
  Cauwenberghs, J. \ Thoeye, C. \ Weemaes, M. \ Hellinck, N. \ De Gueldre, G. De \ 2011
  Extreme schuimvorming bij het vergisten van surplusslib op RWZI Turnhout heeft geleid tot het stilleggen van de vergistingsinstallatie. De aanwezigheid van filamenteuze bacteriën (Microthrix, Nostocoïda) in het te vergistensurplusslib liggen aan de b ...
  help
  Omgaan met de vorming van toxische waterstofsulfidegassen in rioleringen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Vinck, E. \ Donckels, B. \ Weemaes, M. \ De Gueldre, G. \ 2013
  Dit artikel geeft een overzicht van de problematiek rond waterstofsulfide in rioleringen. Waterstofsulfidegassen worden vooral gevormd in persleidingen met lange verblijftijden en in drukrioleringen. In deze bijdrage wordt beschreven hoe Aquafin NV m ...
  help
  Modelleringsstudie van een full scale hybride MBR systeem \ WT-afvalwater [Artikel]
  Fenu, A. \ Wambecq, T. \ Roels, J. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2010
  Een dynamisch biologisch en kostenmodel werd gekalibreerd voor Aquafin’s volle schaal hybride rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde (België). Op volle schaal werd een gedetailleerd onderzoek verricht naar de voorbehandelingefficiëntie, de impact ...
  help
  MBR Schilde: anderhalf jaar onderzoek en operationele ervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wilde, W. de \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2005
  In België is in augustus 2003 de eerste membraanbioreactor (MBR) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in de Benelux gebruik genomen, door Aquafin op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde. De MBR functioneert parallel met een convent ...
  help
  Problemen met H2S: praktijkervaring in Vlaanderen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Smolders, S. \ Verhoest, L. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2008
  Geurhinder aan de uitstroom van persleidingen was de eerste aanzet tot een onderzoek dat naar sulfiden leidde. Naast geurhinder vindt ook aantasting van de leidingen plaats. Aangetoond werd dat H2S-gas de gemeenschappelijke deler is voor veel problem ...
  help
  Bepaling restlevensduur van asbestcement persleidingen met georadar \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Smolders, S. \ Verhoest, L. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2009
  De gezonde wanddikte, i.e. de niet aangetaste wanddikte, van asbestcement persleidingen kan op niet-destructieve wijze door middel van een georadarapplicatie opgemeten worden. Nadat vier persleidingen op dergelijke wijze geïnspecteerd waren, werd opg ...
  help
  Prognose slibproductie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Roels, J. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
  Aquafin is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin is daarnaast ook verantwoordelijk voor de exploitatie van 205 rwzi’s, 870 pompstations en 392 ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.