Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
  Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
  Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
  help
  Topsoil removal in degraded rich fens : can we force an ecosystem reset? \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Emsens, W.J. \ Aggenbach, C.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Diggelen, R. van \ 2015
  Global land-use intensification and drainage has altered the biogeochemical properties of many peatlands, and concomitant eutrophication has led to a loss of low-competitive fen species. We investigated the hypothesis that removal of a degraded and e ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Verdonschot, R.C.M \ Vries, H.H. de \ Groenendijk, D. \ Dijkstra, J.P. \ Diggelen, R. van \ 2014
  Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel ...
  help
  Landschapsecologische methodenstudie naar de effekten van grondwaterwinning [Boek]
  Jansen, A.J.M. \ Diggelen, R. van \ 1987
  help
  Het veenweidegebied: pompen en verzuipen? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J. van \ Loermans, J. \ Dijk, G. van \ Mullekom, M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2013
  In de veenweidegebieden is als gevolg van ontwatering ten behoeve van landbouwkundig gebruik het veen vrijwel overal sterk ingeklonken. Om verdere daling te voorkomen, de waterkwaliteit te verbeteren en liefst veenvormende processen weer te herstelle ...
  help
  Waterkwaliteit in het veenweidegebied : de complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J.H.M. van \ Geurts, J.J.M. \ Poelen, M.D.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
  Veenweidegebieden zijn een bron van grote zorg voor het waterbeheer, natuurbeheer en beleid. De waterkwaliteit is er over het algemeen slecht in verband met hoge fosfaatconcentraties. In dit reviewartikel worden de biogeochemische processen besproken ...
  help
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
  help
  Eutrophication triggers contrasting multilevel feedbacks on litter accumulation and decomposition in fens \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
  Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Grootjans, A.P. \ Nfor, E.E. \ Schoelynck, J. \ Struyf, E. \ Diggelen, R. van \ 2016
  Eutrophication is a major threat for the persistence of nutrient‐poor fens, as multilevel feedbacks on decomposition rates could trigger carbon loss and increase nutrient cycling. Here, we experimentally investigate the effects of macronutrient (NPK) ...
  help
  Soil Iron Content as a Predictor of Carbon and Nutrient Mobilization in Rewetted Fens \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
  Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Schoutens, K. \ Smolders, A.J.P. \ Zak, D. \ Diggelen, R. van \ 2016
  Rewetted, previously drained fens often remain sources rather than sinks for carbon and nutrients. To date, it is poorly understood which soil characteristics stimulate carbon and nutrient mobilization upon rewetting. Here, we assess the hypothesis t ...
  help
  Nutriëntenverwijdering in overstromingsmoerassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mouissie, M. \ Diggelen, R. van \ Vegter, U. \ 2009
  Het Zuidlaardermeer (op de grens van Groningen en Drenthe) kent een matige waterkwaliteit en slecht ontwikkeld aquatisch ecosysteem. De oorzaak ligt vooral in de aanvoer van slib en nutriënten naar het meer vanuit de Hunze. De vraag is of aanleg van ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
  help
  Linking ecological patterns to hydrological conditions on various spatial scales : a case study of small stream valleys \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
  Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ Everts, F.H. \ 1993
  help
  Assessing the restoration prospects of degraded fens \ Restoration of temperate wetlands [Hoofdstuk uit boek]
  Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ 1995
  help
  Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
  Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
  help
  Numerical assessment of plant species as indicators of the groundwater regime \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Wierda, A. \ Fresco, L.F.M. \ Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ 1997
  help
  Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
  Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
  In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
  help
  The restoration of degraded iron-rich fens = Het herstel van gedegradeerde ijzerrijke laagvenen [Proefschrift]
  Emsen, Willem-Jan \ Diggelen, Rudy van \ 2017
  In dit proefschrift hebben we onderzocht of (en hoe) gedegradeerde beekdalvenen hersteld kunnen worden, en welke biogeochemische factoren herstel stimuleren danwel verhinderen. De nadruk lag hierbij zowel op abiotisch herstel (vb. nutriëntlimitatie, ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.