Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek grond onder de asfaltbekleding van het Julianakanaal [Boek]
  Ebbens, E.H. \ 1985
  Door de directie Limburg is in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het dijklichaam van het Julianakanaal in 1984 een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep heeft onderzoek verricht naar de gesteldheid van de bodem (doorl ...
  help
  Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel : resultaten vervolgmonitoring 2013 [Boek]
  Westendorp, P.J. \ Loeb, R. \ Thannhauser, M. \ Roskam, G. \ Ebbens, F. \ Smolders, A.J.P. \ Bijkerk, R. \ Bultstra, C.A. \ Herk, M.J. van \ 2014
  In de periode 2010-2012 is uitgebreid onderzoek verricht naar de aanvankelijk omstreden maatregel tijdelijke droogval. Vier verschillende plassen werden in de zomer van 2011 drooggezet. Effecten op grondwaterstanden, bodemstabiliteit, water- en bodem ...
  help
  Hoe gaat het met het veen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ebbens, L. \ Heymans, J. \ Pater, F. de \ 2012
  De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd in de veenweidegebieden. We begrijpen de fysische processen rond veenoxidatie steeds beter, ook zijn afwegingskaders om tot beleidskeuzes te komen ontwikkeld. Provincies zijn bezig met het ontwikkelen v ...
  help
  Laboratoriumonderzoek effect drukstootbelasting door golfklappen op asfaltdijktaluds : samenvatting, consequenties voor de praktijk en vervolg onderzoek [Boek]
  Ebbens, E.H. \ 1985
  In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de in 1981 door het LGM uitgebrachte rapporten omtrent een laboratoriumonderzoek naar het effect van stootbelasting op een flexibele plaat op een ondergrond van zand
  help
  Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken, intern verslag: werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984 [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ Papilaja, P.I. \ 1984
  Korte verslagen van de dijkbezoeken bij: - Stroe-Normerven (het gebruik van bazalton); - Waterschap Hulster Ambacht (dijkbekledingen); - Waterschap Walcheren: Zuid Watering (het gebruik van taludblokken) - Waterschap Noord-en Zuid Beveland (onderhoud ...
  help
  Stabiliteit dijken Julianakanaal in verband met mogelijke lekkage door de bekleding [Boek]
  Ebbens, E.H. \ 1985
  In 1984 is door de Directie Limburg in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het dijklichaam van het Julianakanaal een projectgroep samengesteld, die de toestand van het dijklichaam heeft geïnventariseerd. Hier worden de voor de ...
  help
  Het verhaal van de zandmotor : het turbulente proces van een innovatie binnen het waterbeheer bezien vanuit verschillende invalshoeken [Boek]
  Baltissen, Jan \ Fiselier, Jasper \ Ebbens, Eltjo \ Girwar, Ben \ 2015
  In dit boekje wordt het proces beschreven dat vooraf ging aan de aanleg van de Zandmotor. Aan de hand van gesprekken met personen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de besluitvorming wordt een beeld geschetst van de argumenten en visies die ...
  help
  Mogelijkheden ontwerp deltaverzwaring Amsteldiepdijk als overslagdijk [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ 1985
  De directie Noord-Holland heeft vanwege de besparing in kosten (orde 10 miljoen gulden) een voorkeur voor uitvoering van de Amsteldiepdijk als overslagdijk in plaats van als zeewaterkering volgens het 2%-golfoploopcriterium.
  help
  Deterministische randvoorwaarden Afsluitdijk [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ 1988
  Ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieven voor de versterking van de Afsluitdijk, zijn diverse berekeningen uitgevoerd naar de golfrandvoorwaarden.
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.