Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Klimaatonderzoek Wageningen UR : projecten, onderzoekers en expertise [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welie, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
  Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om dingen beter te doen dan tot nu toe. Het is een uitdaging om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in onze sterkte. Onze sterkte gaat om het klimaatbestendig en klimaatneut ...
  help
  Effecten van elektriciteitsvoorziening in Nederland op natuur en landschap : rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer voor de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid [Boek]
  Apeldoorn, R.C. van \ Dankers, N. \ Eijsackers, H. \ 1983
  Als studieopzet is gekozen voor: - een compilatie van voor Nederland relevante gegevens over de conseguenties voor natuur en landschap van de winning, de aan- en doorvoer, de verwerking van de verschillende energiedragers en de afvoer van electricite ...
  help
  Second opinion over de ecologische beleidsdocumenten Markermeer - IJmeer [Boek]
  Gribling, C. \ Eijsackers, H. \ 2008
  Onder regie van de provincies Noord-Holland en Flevoland wordt door een samenwerkingsverband van een groot aantal partijen een lange termijnvisie voor het IJmeer/Markermeer opgesteld. Een werkgroep Ecologie heeft in opdracht van de stuurgroep voor he ...
  help
  Afsluitend document Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek: conclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen [Boek]
  Eijsackers, H.J.P. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
  Dit afsluitend document van het SSEO-programma bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen, samengesteld op basis van de bevindingen uit het programma. Gedurend ...
  help
  Diffuus verontreinigde gronden beheren? : beleids- en beheersopties voor diffuus verontreinigde terreinen: een systeemecotoxicologische analyse : inventarisatie van implementatiekansen voor het NWO-“Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek” [Boek]
  Eijsackers, H.J.P. \ Straalen, N.M. van \ Kort, T. de \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
  Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn: – dat een diffuse, grijze deken van verontreinigingen overal in ecosystemen in ons land waarneembaar is, – dat de verschillende toxische stoffen daar door hun langjarige aanwezigheid in de bodem vaak ste ...
  help
  Using natural cleaning processes in the river ecosystem, a new approach to environmental river management : does natural attenuation outbalance the risks of organic and inorganic contaminants in a river ecosystem? \ New approaches to river management [Hoofdstuk uit boek]
  Eijsackers, H.J.P. \ Doelman, P. \ 2000
  help
  Landfarming of polycyclic aromatic hydrocarbons and mineral oil contaminated sediments [Proefschrift]
  Harmsen, J. \ 2004
  Important in this study was the landfarm on Kreekraksluizen where landfarming was investigated in cooperation with RIZA, during a period of more than 10 years, which made it possible to predict the effect of landfarming in the long term. The database ...
  help
  Gezondheidsraad : honderd jaar adviezen over gezondheid en milieu \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]website van gezondheidsraad
  Wijbenga, A. \ Eijsackers, H. \ 2002
  Op 1 oktober 2002 bestond de Gezondheidsraad een eeuw. In deze bijdrage aandacht voor werkwijze van de Raad en hun adviezen op milieugebied
  help
  Markermeer/IJmeer : second opinion [Boek]
  Eijsackers, H. \ Besten, P. den \ Ligthart, M. \ 2009
  De RMNO is door het Opdrachtgeversoverleg Ecologie IJsselmeergebied (OEIJ) gevraagd een second opinion voor de haalbaarheid en de effectiviteit van de ‘overwaarde natuur' benadering. Het gaat niet goed met het Markermeer en het IJmeer. De waterkwalit ...
  help
  Bodemecosysteem - parameters \ Strategieen voor ecologische normstelling waterbeheer : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
  Eijsackers, H.J.P. \ 1990
  help
  Overzicht onderzoekstimuleringsprogramma's \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Berg, R. van den \ Eijsackers, H. \ Kooper, W. \ Rogaar, H. \ Klapwijk, S.P. \ Verheul, J.H.A.M. \ Houtman, S.S.J. \ Freije, H. \ 1996
  Als centraal thema is in dit nummer gekozen voor de presentatie van een aantal onderzoekstimuleringsprogramma's. Novem, Senter, NOBIS, STOWA, en PGBO presenteren zich. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor informatie over BEVER, de beleidsvernieuw ...
  help
  Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde (water)bodems : hoe verder? [Boek]
  Guchte, C. van de \ Eijsackers, H. \ Besten, P.J. den \ 1996
  help
  Bagger op de kant : openstaande kennisvragen [Boek]
  Veul, M.F.X. \ Muijs, B. \ Eijsackers, H.J.P. \ 2000
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.