Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Robuuste plannen door natuurlijke allianties : water, bodem en groen als basis voor ruimtelijke ordening \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2014
  Gemeenten betrekken de waterschappen steeds vaker bij het opstellen van hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Niet alleen groen en water worden gekoppeld aan die ruimtelijke ontwikkeling, maar ook de bodem.
  help
  Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
  help
  Water als integraal domein : provinciale omgevingsvisie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2013
  De provincie Gelderland heeft de 3 waterschappen op haar grondgebied op een unieke wijze betrokken bij het opstellen van de provinciale omgevingsvisie. Zij kregen de regie over de invulling van het integrale waterdomein met al zijn functies. Deze co- ...
  help
  Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2013
  Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
  help
  Dam opwerpen tegen hackers : informatieveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2014
  Waterschappen hebben de handen ineengeslagen om het thema informatieveiligheid hoog op de agenda te zetten. Met steun van de Taskforce Bestuur Informatieveiligheid en Dienstverlening zijn het afgelopen jaar landelijke normen vastgesteld waaraan ieder ...
  help
  Van hulpmiddel tot grondstof : toiletpapier verbindt overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2014
  Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân gaan samenwerken met enkele noordelijke bedrijven en kennisinstellingen om met toiletpapier slib te ontwateren. Dankzij deze samenwerking worden de mogelijkheden om gebruikt toiletpapier - van hulpmidd ...
  help
  Outsourcen: goedkoper en flxibeler \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2011
  Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw besteden bedrijven en instellingen steeds vaker bepaalde taken uit die niet tot hun corebussiness behoren. Daardoor kunnen ze zich beter concentreren op hun corebusiness behoren. Daardoor kunnen ze zich be ...
  help
  Thema Water in stads- en landschapsinrichting \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ Ekkelboom, J. \ Holsteijn, A. \ Mooi, R. \ 2009
  Het thema 'Water in stads- en landschapsinrichting' wordt in een vijftal artikelen vanuit diverse invalshoeken belicht: kustverdediging (Versterkingen landschappelijk ingepast), inpassing van een waterkering in de stad (Kampen zet historiche verdedig ...
  help
  Hopen op nieuwe iconen : water in Nederland wordt helderder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2015
  Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spiegels van de kwaliteit van dat water. Waterbeheerders spitsen zich dan ook voortdurend op iconen van schoon water die ineens kunnen opdoemen. Zo zal de komst van beekprik, zalm, sieralg, kranswi ...
  help
  Nieuwe normering in aantocht : project Veiligheid Nederland in Kaart levert eindresultaten op \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2014
  In de nieuwe normering voor de waterveiligheid staan de risico's en gevolgen van mogelijke overstromingen centraal. De afgelopen jaren heeft het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) de overstromingsrisico's in Nederland in beeld gebracht. Het ...
  help
  Nereda breekt internationaal door : innovaties dankzij gouden driehoek : thema Samenwerken over de grens \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2015
  De eerste revolutionaire Nereda-zuiveringsinstallatie voor afvalwater, die Waterschap Vallei en Veluwe in Epe liet bouwen, geniet internationale belangstelling. Mede dankzij dit voorbeeldproject en de nauwe samenwerking met waterschappen krijgt Royal ...
  help
  Nieuw opdrachtgeverschap kan leiden tot innovaties [Thema waterschappen en bedrijfsleven] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2009
  Gaven waterschappen voorheen altijd in detail aan hoe aannemers voor hen projecten moesten uitvoeren, steeds vaker werken in deze sector opdrachtgever en opdrachtnemer nauw samen. Van de markt wordt zelfs een belangrijke bijdrage verwacht in de ontwi ...
  help
  Binden, boeien en werven van werknemers : arbeidsmarktcommunicatie : thema educatie en arbeidsmarkt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2010
  De watersector krijgt de komende jaren met duizenden vacatures te maken. Vooral het tekort aan werknemers in de techniek zal toenemen. Door zich meer te profileren en mensen te enthousiasmeren voor het vak, proberen waterschappen het tij te keren. De ...
  help
  Watergedrag tot in detail voorspelbaar : 3Di-consortium maakt nieuw watermodel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2013
  Bij een dijkdoorbraak of een enorme hoosbui is het essentieel direct inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen om adequaat te kunnen handelen. Een nieuw hulpmiddel is het 3Di-simulatieprogramma. Het berekent niet alleen razendsnel welke route het w ...
  help
  Vernatting moet natuur robuuster maken : PAS geeft ook economie extra ruimte : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2013
  Om in de omgeving van Natura 2000-gebieden nieuwe economische activiteiten een kans te bieden, is enkele jaren geleden de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van start gegaan. Eén van de beoogde maatregelen is om via vernatting die natuu ...
  help
  Overleg creëert ruimte : Lokaal Bestuursakkoord Water : waterpraktijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2010
  Door klimaatverandering zal de wateroverlast in ons land geleidelijk toenemen. Om zich hierop voor te bereiden hebben de gemeenten Emmen, Coevorden en Ommen samen met waterschap Velt en Vecht extra ruimte voor waterberging gecreëerd. De afspraken zij ...
  help
  Koploperproject brengt natuur, waterberging en recreatie samen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2004
  Het koploperproject polders Lappenvoort en het Oosterland bij Paterswolde is het tweede van de vier koploperprojecten die zijn aangewezen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het project staat in het teken van waterberging in combina ...
  help
  Nijmegen koppelt regenwater grootschalig af \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]Water servicepunt Nijmegen
  Ekkelboom, J. \ 2005
  Nijmegen wil water een prominente plaats in de stad geven. Dit blijkt uit het Waterplan dat de gemeente enkele jaren geleden heeft opgesteld. Een van de belangrijke doelen is het op grote schaal afkoppelen van regenwater. Het huidige streven is om di ...
  help
  Waterbeheer in waterrijk Amsterdam [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2003
  Amsterdam is beroemd vanwege zijn vele grachten. Niet alleen deze grachten maken onze hoofdstad zo waterrijk. Ook buiten het centrum loopt een uitgebreid netwerk van waterwegen dat ertoe moet bijdragen dat de vele polders in de stad droog blijven. He ...
  help
  Eindhovenaren zetten grondwaterprobleem op politieke agenda [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2003
  Veel Eindhovenaren hebben sinds 1995 last van hoge grondwaterstanden. Hun kelders lopen regelmatig onder. Om dit probleem gezamenlijk aan te kaarten bij de gemeente, richtten zij enkele jaren geleden het Grondwatercollectief op. Aanvankelijk leek dit ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.