Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vismigratie in de Maas en Limburgse en Brabantse beken en rivieren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Buijse, T. \ Bakker, H. \ Gubbels, R. \ Emmerik, W. van \ 2003
  Op 30 september 2002 zijn in Elsloo ruim 40 deelnemers bijeengekomen voor de workshop 'Vismigratie in de Maas en de Limburgse en Brabantse beken en rivieren'. Het doel van de workshop was het inventariseren van knelpunten en hiaten. In kennis ten aan ...
  help
  Vis op het droge \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2017
  Klimaatsverandering zal ook in Nederland merkbaar worden door temperatuurstijging en een toename van de neerslag. Tegelijkertijd worden er ook langere periodes van droogte verwacht. Dit laatste kan leiden tot watertekorten, verzilting, lage waterstan ...
  help
  Dienstregeling voor trekvissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroes, M. \ Reeze, B. \ Emmerik, W. van \ 2017
  Wanneer de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, vormt het Haringvliet weer periodiek de cruciale toegangspoort tot de Rijn en de Maas. Om de knelpunten en potentie van maatregelen voor trekvissen in het Haringvliet en de Voordelta te onderbou ...
  help
  Brabantse beken onder de loep \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Fritz, M. \ Beers, M. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Al meer dan twintig jaar wordt de visstand in het stroomgebied van de Mark gemonitord. Dit als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water. Waterschap Brabantse Delta en Sportvisserij Nederland hebben de verkregen gegevens aangeleverd voor een ond ...
  help
  Biologische maaiboten : waterplantenbeheer met graskarpers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Steeds meer wateren groeien dicht met waterplanten. Afhankelijk van het type water, de voorkomende planten én de functies van het water, kunnen graskarpers worden ingezet als biologisch beheerinstrument.
  help
  Waterplanten wegspuiten : aanpak exotische waterplanten kan kosteneffectiever \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2015
  Steeds meer wateren groeien dicht met waterplanten, in een toenemende mate door exotische soorten. De gemeente Houten heeft dit probleem aangepakt door de planten weg te spuiten. Sportvisserij Nederland onderzocht de gevolgen van deze rigoureuze meth ...
  help
  Vissen aan de pil \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2015
  Nagenoeg iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Door de bevolkingsgroei en vergrijzing neemt dit gebruik steeds meer toe. De resten van deze medicijnen komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Sportvisserij Nederland zocht in de literatuur ...
  help
  Netwerken voor aalherstel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Prins, T. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Dat het niet goed gaat met de Europese aal is bekend. Overheden en ngo’s werken in commissies en werkgroepen hard aan het herstel van deze unieke vissoort. Waar we nu staan, wat er gebeurt en vooral wat er nog moet gebeuren stond centraal in een them ...
  help
  Neonicotinoïden bedreigen vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2016
  Neonicotinoïden, bestrijdingsmiddelen tegen plaaginsecten in de land- en tuinbouw, komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht en vormen daar een gevaar voor de aanwezige macrofauna. Indirect kan dit een bedreiging voor vissen betekenen.
  help
  Meerval, Silurus glanis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2009
  Grote vissen spreken tot de verbeelding. Snoeken van een meter, karpers van dertig pond; we raken er niet over uitgepraat. Maar wat te denken van een zoetwatervis die drie meter lang kan worden? Biologe Willie van Emmerik beschrijft het levensverhaal ...
  help
  Voorstellen vor verbetering KWR-vismaatlatten voor M-typen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Emmerik, W. van \ Kroes, M. \ 2011
  De visstand vormt één van de biologische kwaliteitselementen van de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor zijn maatlatten opgesteld. Deze zijn bedoeld voor beoordeling, doelafleiding en het formuleren van maatregelen. Door de waterbeheerders is dit uitgewer ...
  help
  Medicijnresten in de waterketen en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Prins, T. \ 2014
  Uit literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal geneesmiddelen wordt aangetroffen in de waterketen. Aan slechts een klein deel van de toegepaste middelen is toxiciteitsonderzoek gedaan. Aquatische organismen waaronder vissen worden chronisch bloo ...
  help
  Onstuitbare opmars van de quaggamossel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2014
  De quaggamossel is in Nederland bezig met een snelle opmars. Omdat deze nieuwe soort zeer effectief kan filteren, neemt het doorzicht van het water waar ze zich hebben gevestigd vaak spectaculair toe. Dat klink menig waterbeheerder als muziek in de o ...
  help
  Vissen in de Biesbosch \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W.A.M. van \ Peters, J.S. \ Nie, H.W. de \ Heerdt-den Hollander, T. B. ter \ Cadée, M.L. \ 2010
  Ten behoeve van het beheerplan N2000 voor het waterrijke natuurgebied de Biesbosch heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met Hendrik de Nie Onderzoek, Advies en Educatie de situatie van de negen doelvissoorten in kaart gebracht.
  help
  Kennisdocumenten: fundament voor beheer en visserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Pdf’s van de kennisdocumenten vissoorten
  Emmerik, W. van \ 2007
  Voor een ieder die zich professioneel met visstandbeheer en visserij bezighoudt is het van belang om kennis te hebben van de ecologie van vissoorten. Sportvisserij Nederland ontwikkelt kennisdocumenten voor vissen waarin alle beschikbare (auto)ecolog ...
  help
  Vis in stromende wateren : de effectiviteit van maatregelen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroes, M.J. \ Vriese, F.T. \ Buijsse, A.D. \ Emmerik, W.A.M. van \ 2008
  In 2007 heeft bureau Visadvies in opdracht van de Waterdienst het project 'Vis in stromende wateren' uitgevoerd. Doel van het project is in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water meer grip te krijgen op de factoren die het voorkomen van vis i ...
  help
  Snotolf in paaikleed \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2012
  Een groeiend aantal sportduikers heeft de charme van de onderwaterfotografie ontdekt. Een van deze fotografen is Janny Bosman. Tijdens een winterse duik in de Oosterschelde zwom ze een paartje snotolfen in paaikleed tegen het lijf.
  help
  Baars: Perca fluviatilis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ Voorhamm, T. \ 2011
  In de Nederlandse wateren is de baars (Perca fluviatilis) een algemeen voorkomende vissoort. Vanwege de felrode staart, rode buikvinnen en niet te vergeten de donkere strepen op de flank is deze roofvis niet te verwarren met andere vissoorten.
  help
  Klare taal over de Zweedse aal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ 2011
  Het gaat zo slecht met de aal dat sommige wetenschappers vrezen voor het uitsterven van deze bijzondere vissoort. Hoewel de vis schreeuwt om rigoureuze beschermingsmaatregelen komt de Nederlandse overheid niet verder dan een drie maanden durende slui ...
  help
  Nieuw: naslagwerk en determinatiegids zoetwatervissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W. van \ Zoetemeyer, B. \ 2007
  In 2006 zijn er bij Sportvisserij Nederland twee nieuwe werken over de Nederlandse zoetwatervissen verschenen: De Zoetwatervissen van Nederland - ecologisch bekeken en de Veldgids de Nederlandse Zoetwatervissen. Bert Zoetemeyer en Willie van Emmerik ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.